Dynamo

Revit-Dynamo-logoDynamo je součást Autodesk Revitu, která vám umožňuje rozšířit možnosti práce pomocí konkrétně různých pravidel a rozšířené logiky fungování. Jedná se o vizuální programování a tedy o nic komplikovaného.

Nepotřebujete umět programovat. Jedná se opravdu o doplněk, který vám uživatelům Revitu má práci usnadnit a nikoli zkomplikovat. Níže najdete tedy seznam článků a konkrétních návodů na konkrétní příklady. Můžete je tedy okamžitě využít ve svých stavebních projektech a ušetřit tak svůj čas. Využít můžete také některý ze speciálních školení pro Dynamo a zorientovat se tak v jeho používání o to rychleji.

Revit-Dynamo

Autodesk Revit – Plocha vyplněné oblasti v tabulce

17.02.2018 Bez komentářů

Dnešní příspěvek se bude věnovat situaci, kdy máme v projektu řadu objektů kategorie Položky detailuVyplněné oblasti. Česky řečeno, vyšrafované oblasti, které bysme rádi opoznámkovali jejich plochou anebo ji alespoň nějak pomocí tabulky posčítali. Řeklo by se „triviální úloha“, když se po výběru výplně v panelu Vlastnosti objeví kýžená plocha, tak to přece nemůže být žádný problém. Jenže ouha, ať dle zvyklostí s parametry jiných objektů hledáte a hledáte, nedá se žádný vestavěný parametr použít.

Číst více …

Autodesk Revit – Název pohledu podle výšky II

04.09.2017 Bez komentářů

Tento příspěvek je další variantou dřívějšího článku o přejmenovávání názvů pohledů v souladu se změnou výšky pohledu. Tato verze kódu je doplněna o kontrolu a vynechání nechtěně vybraných objektů, které nejsou typu Podlaží. Dalším vylepšením je doplnění znaku plus před kladnou hodnotou výšky. I kdyby jste tuto funkci teď bezprostředně nepotřebovali, může plnit i další účel a to jako vzor či příklad kódu pro práci s řetězci.

Číst více …

Autodesk Revit 2018.1 – inovace přehrávače Dynamo

11.08.2017 Bez komentářů

Toto vylepšení Revitu 2018.1 se týká spolupráce uživatele s předpřipravenými Dynamo skripty. Vylepšení spočívá v přímé možnosti zadávání nějakých vstupních dat, pokud je skript obsahuje. To podstatně zjednodušuje práci s kódem i u méně znalejšího uživatele, který se může někdy po jeho náhodném otevření vyděsit natolik, kam a co má zadávat, že raději dle osvědčeného hesla „Kdo uteče, vyhraje“ co nejrychleji od této akce ustupuje.

Číst více …

Autodesk Revit – Rozpohybujte rodiny Revitu

06.07.2017 Bez komentářů

Tento příspěvek je variantou minulých příspěvků zabývajících se otáčením objektů kolem vlastní osy. Jak šel čas a nároky uživatelů stoupaly, přišel také čas na další vylepšení. Ta spočívají v tom, že se vybrané objekty (stromy, obecné modely) otáčejí, mění výšku a odsazují od původního umístění – to vše v náhodných hodnotách.

Číst více …

Autodesk Revit – Přejmenování názvu pohledu podle výšky

21.12.2016 Bez komentářů

Nedávno jsem zaznamenal jeden požadavek, který byl docela netypický a tím velmi zajímavý. Šlo o to, že uživatel poměrně dost využíval výškových úrovní, se kterými stále pohyboval a tím měnil jejich výšku. A aby se mu snadno tyto měnící se výšky rozpoznávaly v nabízených seznamech (např. při umísťování objektů s dolní a horní vazbou), pojmenovával si názvy půdorysů podle aktuální výšky. Udržovat si ale tyto názvy stále v souladu neustálým přejmenováváním jednotlivých půdorysných pohledů zabírá uživateli dost času a také dost ruční práce. Po probírce možností Revitu jsem se nakonec rozhodl pro řešení pomocí nástroje Dynamo. A k mému (ne)překvapení na to zase stačilo jen pár uzlů. 🙂

Číst více …

Autodesk Revit – Rotace objektů kolem své osy II.

07.12.2016 Bez komentářů

Tento příspěvek je variantou minulého příspěvku zabývajícího se otáčením objektů kolem vlastní osy. Varianta spočívá v tom, že se vybrané objekty otáčejí už ne všechny pod stejným úhlem, ale každý má úhel natočení svůj vlastní, generovaný generátorem náhodných čísel v rozsahu 0 až 360.

Číst více …

Autodesk Revit – Rotace objektů kolem své osy

01.12.2016 Bez komentářů

V dnešním příspěvku bych rád ukázal jednoduchý Dynamo kód, pomocí kterého můžeme otáčet některými objekty (např. stafáží, vybavením…) kolem jejich vlastní osy.

Číst více …

Autodesk Revit – Terén s napuštěným rybníkem

05.09.2016 Bez komentářů

Revit sám o sobě nedisponuje nějakým nástrojem, kterým bychom mohli v jeho terénu, simulovaného povrchem, vytvářet vodní plochy. Včetně profilu dna. Tak, aby i v řezech byl průběh co nejvěrohodnější.

Tento úkol můžeme poměrně elegantně vyřešit vizuálním programováním pomocí Dynama.

Terén s vodou

Číst více …

Categories: Návody a tipy Tags: ,

Dynamo 1.0.0 pro Revit oficiálně vydáno

01.05.2016 Bez komentářů

V pátek 29.4.2016 byl oficiálně vydán doplněk Revitu – Dynamo, který slouží pro výpočetní navrhování. My jsme vám zde už ukázali několik tipů a příkladů, jak s tímto doplňkem pracovat, a čím pro vás může být užitečný. A podle čtenosti příspěvků vás toto téma velmi zaujalo. Pokud tedy ještě Dynamo nemáte a nevyužíváte, tak určitě vyzkoušejte první oficiální verzi.

RevitDynamologo

Číst více …

Categories: Návody a tipy Tags: , ,

Autodesk Revit – Uživatelsky definované měřítko

08.04.2016 Bez komentářů

Nedávno si posteskl jeden uživatel Revitu nad jeho chováním z pohledu nastavování a používání uživatelsky definovaného měřítka. Ne, že by to Revit nějak neuměl, ale zatím to není v takové poloze, kdy si nové měřítko také laskavě v seznamu měřítek zapamatuje a dovolí opakovaně používat i v jiných pohledech.

Číst více …