Mnozí z nás začínají být přesvědčeni, že BIM je tou správnou cestou a přemýšlejí o nasazení BIM ve své společnosti. BIM a jeho inteligentní 3D model umožňují všem zúčastněným mnohem lepší koordinaci, komunikaci a spolupráci na řešení, o tom zřejmě není sporu. Nicméně na druhé straně existují obavy, že uplatnění nového software a nároky na jeho zvládnutí mohou znamenat vyšší finanční i časové nároky při přechodu vaší společnosti na BIM. Na téma přechodu od „tradičních“ postupů k BIM byla zejména v zahraničí publikována řada článků, nechejme se inspirovat jedním z nich a uveďme deset kroků, které jsou důležité pro plynulý přechod k uplatnění BIM.

Pochopte co je to BIM

Základní otázkou je „Co je BIM?„. Častou myšlenkovou zkratkou je představa, že BIM rovná se pořízení vhodného software, např. programu Revit od Autodesku. Ano, to je důležitá podmínka, avšak stejně důležité je uvědomit si jaké změny to bude vyžadovat v práci vašeho projekčního týmu včetně jeho případných kooperantů. Je proto dobré určit ve vaší společnosti jednoho či dva šikovné pracovníky kteří nejprve prozkoumají čeho všeho se při uplatnění BIM mohou dotknout změny ve vašem workflow. Často to mohou být nové požadavky na vaše kooperanty. Jiným, obecně uváděným příkladem,  může být to, že BIM vyžaduje zabývat se a řešit detaily návrhu dříve než v „tradičním“ 2D návrhu…neplatí žádné „ono se to potom nějak udělá“…a to klade nároky na změnu myšlení vašich pracovníků, odměnou vám budiž minimalizace chyb v projektu na které by se jinak přišlo až na stavbě.

Získejte vaše spolupracovníky pro BIM

Tato obecně znějící proklamace je v podmínkách českých společností možná ještě důležitější, než jak vyznívá směrem na západ od nás. Mnozí z nás si zvykli, že takhle „tradičně“ to děláme léta a funguje to, tak proč to měnit… Pro tuto změnu je třeba získat celý tým resp. jeho „zdravé jádro“. Při jejich přesvědčování můžete sice hovořit o průmyslové revoluci Průmysl/Stavebnictví 4.0, ale mnohem jasněji  vyznívá sdělení „přecházíme na BIM protože je to kritická podmínka pro budoucí přežití naší společnost“, jasněji než často zaznívající „na tak to BIM zkusíme, zda to u nás může fungovat a co na to řeknou zaměstnanci“.

Prověřte a uplatněte potřebné změny vašeho software a hardware

Práce s inteligentním 3D BIM modelem klade větší nároky na uplatněný software a hardware, rozhodně větší než klasické 2D CAD postupy. Je proto třeba prověřit co máte ve své společnosti pro tyto účely k dispozici a co z toho bude pro BIM vyhovovat a co bude třeba pořídit. Dobrou zprávou je, že vše co potřebujete si dnes již můžete pronajmout pouze na potřebnou dobu a stále přitom využívat nejnovější verze software resp. služeb v cloudovském prostředí.

Naplánujte potřebné kroky přechodu

Abychom na něco nezapomněli, je dobré si připravit plán kroků, které bude nutné zajistit. Pamatujte v něm na určení pracovníků, kterých se změna bude týkat, zajištění jejich teoretické přípravy, tj. CAD školení, stanovení časového postupu i na zpětnou vazbu od pracovníků a na stanovení finančních nákladů potřebných na přechod.

Začněte pilotním projektem

Čím začít? Často diskutovaný názor je…. my to tedy dáme všem pracovníkům příkazem a od příštího měsíce budeme projektovat pouze s uplatněním BIM. Tak to s velkou pravděpodobností nebude fungovat. Je třeba si vybrat jeden pilotní projekt přiměřeného rozsahu, který bude řešit vyjmenovaný pilotní tým. Riziko neúspěchu je podstatně menší a zkušenosti z realizace pilotního projektu s výhodou uplatníte při stanovení dalších kroků. Pokud jste správně vybrali členy pilotního týmu tak ti se mohou stát „věrozvěsty“ BIM ve vaší společnosti a svým příkladem získávat další spolupracovníky.

Dokumentujte své procesy

Je to určitě lákavá myšlenka mít hned od začátku přechodu na BIM nastaveny všechny standardy a procesy. Málokdy se to ale podaří, jednak se stěží doberete nějakých obecně přijímaných a závazných standardů, a také to může příliš komplikovat práci na pilotním projektu. Teprve po jeho vyhodnocení se můžete rozhodnout pro řešení, které budete i nadále uplatňovat ve své společnosti. Takže si pro začátek nastavte to nejdůležitější, dokumentujte v průběhu prací na pilotním projektu vše co funguje, na co se zapomnělo a co bude zapotřebí uplatňovat v budoucnosti.

Vyhledávejte a hýčkejte si své BIM šampiony

Jsem si jistý  že existují v téměř každé společnosti. Lidé, kterým nestačí naučené rutinní postupy, lidé kteří se chtějí profesně rozvíjet, ti které zajímají nové technologie a kteří chtějí zkoušet nové věci. Tito lidé by se určitě měli stát členy řešitelského týmu pro pilotní projekt. Dejte jim potřebné školení, oceňte je a využijte jejich nadšení k získání jejich spolupracovníků pro myšlenku BIM.

Volte postupný přechod na BIM

I když by se zdálo nejjednodušší nechat proškolit pro potřeby BIM najednou všechny pracovníky, není to ten nejlepší přístup. Školení konkrétních pracovníků je třeba naplánovat tak, aby na školení plynule navazovala jejich práce na projektu s uplatněním BIM, jinak rychle zapomenou co se naučili. Je také vhodné doplnit cyklus školení workshopy s lektorem BIM nad reálnými  úlohami  řešeného projektu. Však to znáte….propojení teorie s praxí.

Sdílejte a spolupracujte

Ty největší přínosy můžete získat sdílením BIM modelu všemi zúčastněnými členy projekčního týmu, včetně spolupracujících společností a kooperantů. Nezapomeňte na to při formulování smluv a volbě nástrojů, které Vám sdílení a práci na modelu umožní. Pamatujte na to i ve smlouvě s investorem.

Inovujte a expandujte

Přechodem na BIM získáte nové možnosti a nástroje pro vizualizaci, koordinaci,   brzké  analýzy řešení a další. Využijte je v nabídce vašim klientům coby konkurenční výhodu, využijte je v marketingu a uplatněte je i všude tam kde BIM začíná být stále více vyžadováno už v zadání od investora.

 

Chcete tyto články odebírat do vašeho e-mailu a mít tak vždy jako první přehled o novinkách v BIM? Zaregistrujte se zde na blogu a my vás vždy na nový článek upozorníme.

Jednatel společnosti Adeon CZ s.r.o., Gold Partner společnosti Autodesk s více jak 20 letou tradicí. Společně se svými kolegy vám pomůžeme s implementací BIM metodiky u vás ve firmě. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.