3D dokumentace stavebních objektů

Projekty, které vznikají přestavbou stávajícího objektu, mají jedno společné. Potřebují kvalitní podklady skutečného stavu dotčeného objektu. Dnes již rozšířenou metodou je efektivní sběr prostorových dat pomocí 3D laserového skenování.

Mračno bodů jako podklad pro modelování

Výstupem z takového měření je 3D mračno bodů, které právě podporují Autodeskové aplikace. Převodní formát je vhodné zvolit Autodesk Recap. Tuto prohlížečku poskytuje Autodesk pro své zákazníky zdarma. Poměrně nenápadný software umožňuje základní práci s mračnem – odměřování, procházení.

Autodesk ReCAP Mračno bodů

Hlavní vlastnosti mračna bodů je dokonalý, přesný a úplný popis prostorového průběhu objektu. Žádný prvek není v terénu generalizován. Případná generalizace je řešena až při modelování v kanceláři, kdy se modelář může rozhodnout kde například proloží stěnu objektu.

Laserový skener na zachycení mračna bodů

Pro práci s mračnem budete potřebovat výkonnou pracovní stanici, s operační pamětí alespoň 32 GB. Při komunikaci s dodavatelem laserového skenování je dobré si předem rozmyslet, zdali potřebujete, aby bylo mračno ve stupních šedi nebo barevné. Při skenování v režimu barevného mračna laserový skener pořizuje barevné fotografie, ze kterých následně přiřazuje jednotlivým bodům informaci o barvě. Právě tento krok má vliv na časovou náročnost v terénu a na výslednou cenu zakázky. Výsledné mračno bodů je datově objemné, připravte si dostatečně velké datové úložiště. Pro práci v Autodeskových aplikacích je vhodné požadovat dodání mračna ve formátu rcp (Recap). U velkých objektů je vhodné se s dodavatelem dohodnout na rozdělení objektu do logických celků s datovou velikostí jednotlivých dílů mračna např. 2 GB.

Autodesk ReCAP Mračno bodů sférický snímek

Tvorba modelu

Autodeskové aplikace podporují import 3D mračna bodů. Na základě 3D mračna můžete v Autocadu tvořit jak 2D výkresy nebo např. v Revitu tvořit přímo 3D model. Velkou výhodou pro práci je dodání mračna se sférickými pohledy, tyto prostorové snímky jsou přehlednou pomůckou v prostorové orientaci.

3D model vytvořený z mračna bodů

Sdílení 3D dokumentace online

Získejte od svých dodavatelů maximum. Jedna z dalších možností jak využít dat z laserového skenování je zpracování do podoby online prohlížečky SCENE WebShare Cloud. Tato aplikace umožňuje sdílet Vaši 3D dokumentaci mezi pracovištěmi a umožnit všem získat přehled o skutečném stavu objektu. Procházení modelu je doplněno 3D sférické snímky z pohledů stanovišť skeneru. Aplikace umožňuje měření prostorových vzdáleností  a hlavně umisťování a sdílení poznámek s ostatními kolegy. Zajímavé je, že na jednotlivých pracovištích není potřeba instalovat žádný dodatečný software, vystačíte si s obyčejným internetovým prohlížečem. Ve společnosti G4D s.r.o. tuto službu poskytujeme zdarma v rámci odevzdání výstupů z měření. V současné době je o tuto službu čím dál větší zájem.

3D model vytvořený z mračna bodů

Virtuální realita

Poslední třešničkou na dortu je z naskenovaných prostorových dat vytvoření virtuální reality a možnost ocitnout se pomocí VR brýlí přímo na stavbě. Pomocí nadstavby Autodesk Revit Live je možné v průběhu projekční práce procházet 3D model a mít stále v jakékoliv fázi projektu pod kontrolou prostorový dojem modelu. Není lepší možnost, než na vlastní oči vidět či prezentovat zákazníkovy 3D model přímo ve virtuální realitě.

Kvalitní prostorová data mají mnoho stran využití. Vývoj technologií, výpočetní techniky a datových úložišť posouvají možnosti sdílení a presentování dat kupředu a je jen na Vás jak tyto možnosti využijete. Rozhodně je dobré o nich vědět a zvolit správný přístup pro dosažení svého cíle.

 

Jan Vacek
Sales and marketing manager
G4D s.r.o.

G4D logo

V Adeon CZ jsme tým profesionálů s více než 20 letou tradicí. Poskytujeme komplexní služby BIM implementací. Od prodeje CAD aplikací, přes školení, konzultace, nastavení standardů a komunikačního procesu, až po vytvoření BEP a BIM pilotní projekt.