„Jak to vlastně vypadá s BIM v Evropě?“ Toto je otázka, která se často objevuje, a proto vám ukážeme, jak to vlastně je. Není ovšem jednoduché odpovědět, především kvůli nedostatku srovnatelných údajů, a proto se pojďme společně podívat, jak rozlišně, podle státu uživatelé nejvíce vyhledávají tyto informace na internetu.

Jak můžeme vidět, u nás je to spíše o donucené adaptaci, která jde s dobou na rozdíl od severských zemí, kde jsou téměř či úplně s BIM ztotožněni.

00_Adaptace BIM v Evropě

Otázka přijetí BIM má hned několik důvodů:

  1. BIM nemá jasnou definici
  2. BIM je signálem, který musí každá firma, každý investor i jedinec zodpovědně zvážit
  3. BIM perspektiva, kterou si osvojí jen část z nás (ostatní mohou být donuceni systémem)

Vyhledávání jako takové lze považovat za nejlepší dostupnost dat napříč zeměmi. Nejedná se o definitivní, stoprocentně jisté odpovědi, ale o indikátory, a proto je berme s rezervou.

Mapa přijetí BIM

Vzhledem k těmto připomínkám je výše uvedená mapa naším záběrem k ilustraci stupně zralosti BIM napříč evropskými zeměmi. Není divu, že západní / severní země se zdají být vůdci BIM, zatímco jižní a východní země (s výjimkou odlehlých zemí Ruska a Turecka) přijímají BIM pomaleji.

V této souvislosti neznamená dominance CAD / 2D žádné použití BIM ve stavebnictví (ale naopak). Všechny země používají CAD / 2D a BIM, ale mapa indikuje, zda má CAD / 2D větší nebo menší zaměření než BIM.

Mapa přijetí BIM

Vládní iniciativy podporující přijetí BIM

Co způsobuje rozdíly v přijetí BIM? Dalo by se očekávat, že vládní iniciativa bude klíčovou hnací silou při přijímání BIM v zemi. Naše analýza však nenaznačuje jasný vztah příčin a následku, ačkoli některé z nejvíce rozvinutých zemí BIM mají proaktivní vládní iniciativy. Součástí vysvětlení mohou být i faktory průmyslu (např. náklady a dostupnost práce), ale kdo ví.

Vládní iniciativy podporující přijetí BIM

Z pohledu výrobců stavebních materiálů

Zralost BIM je v zemi pro výrobce stavebních materiálů zajímavá, ale při strategickém rozhodování má větší význam použití různých softwarů BIM.

„Jak vypadá evropská softwarová mapa BIM?“ Je to tedy důležitá otázka, na kterou se často ptáme, když pracujeme jako poradce BIM a poskytovatel obsahu BIM pro výrobce stavebních materiálů. Revit a ArchiCAD se objevují ve většině myslí, když se ptáte na tuto otázku. Ale co alternativy jako Vectorworks, Allplan a MagicCAD? Nemluvě o Tekla Structures, AECOsim a Plancal Nova. Nepodporování správného softwaru BIM může ohrozit jinak dobré marketingové záměry výrobců stavebních materiálů.

Přijetí softwaru BIM napříč evropskými zeměmi

Víme, že různé země mají různé preference softwaru BIM. A víme, že architekti a stavební inženýři se liší, pokud jde o software BIM.

Opět platí, že chování vyhledávače poskytuje orientační odpovědi na otázku.

Zatímco Revit se zdá být dominantním softwarem mezi stavebními inženýry ve všech evropských zemích, mapa BIM software architekta není vůbec jednoznačná. Jako hrubý závěr dominuje Revit v západní Evropě, zatímco ve východní Evropě dominuje ArchiCAD.

Přijetí softwaru BIM napříč evropskými zeměmi

Architekt – BIM software

Pro architekty jsou do analýzy zahrnuty aplikace Revit, ArchiCAD, Vectorworks, AECOsim a Allplan.

Revit používanost v Evropě

Archicad penetrace v Evropě

Vectorworks penetrace v Evropě

Bentley používanost v Evropě

Allplan používanost v Evropě

 

Stavební inženýr – BIM software

Pro stavební inženýry analýza zahrnuje Revit, MagiCAD, Tekla Structures, AECOsim a Plancal nova.

Revit stavebni inženýrství použivanost v Evropě

Magicad použivanost v Evropě

Tekla používanost v Evropě

Bentley stavební používanost v Evropě

Trimble používanost v Evropě

 

Metodika a omezení:

Přijetí BIM: Vychází z vývoje chování vyhledávače (Google Trends) pro termíny „BIM“ a „Modelování stavebních informací“ v období 01 / 2012 – 05 / 2019. Jako jediný ukazatel přijetí BIM jsou výsledky spojeny s určitou nejistotou.

Stupeň orientace 2D / 3D: Na základě chování vyhledávače (Google Trends) s „ArchiCAD“ jako 2D indikátorem a „Autodesk Revit“ jako 3D indikátorem. Protože se ArchiCAD používá také v nestavebních odvětvích, mohou být silně industrializované země v analýze ovlivněny 2D.

Vládní iniciativy pro BIM: Na základě veřejně dostupných článků a zpráv distribuovaných v letech 2016–2018. Analýza nerozlišuje mezi různými úrovněmi vládních iniciativ a ne všechny země na mapě byly prozkoumány.

Softwarové mapy: Výsledky mohou být zkresleny ve prospěch aplikace Autodesk Revit, kterou používají architekti i stavební inženýři.

Analýza není založena na počtu uživatelů softwaru nebo licencí, což by bylo přesnějším opatřením, ale bylo by obtížné získat srovnatelné údaje. Místo toho je analýza založena na vývoji chování vyhledávače (Google Trends) v období 01/2012/05/2017.

Software BIM pro architekty: Na základě chování vyhledávače pro software BIM používaný architekty, tj. Relativní dominance mezi pojmy „Autodesk Revit“, „ArchiCAD“, „Vectorworks“, „AECOsim“ a „Allplan“.

Software BIM pro stavební inženýry: Na základě chování vyhledávače pro software BIM, který používají stavební inženýři, tj. Relativní dominance mezi pojmy „Autodesk Revit“, „MagiCAD“, „Tekla Structures“, „AECOsim“ a „Plancal nova“.

 

Článek volně přeložen z LinkedIN příspěvku „Maps: How European countries differ in BIM adoption“ publikovaného 24. dubna 2019 od autora Tore Hvidegaard.

 

Mým hlavním zaměřením je především implementace aplikace Revit do architektonických a projekčních kanceláří, BIM standardizace šablon, rodin, procesů a obecné BIM implementační konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.