Autodesk Revit – Adaptivní panely v obvodovém plášti, 2.část

Pokračování dvoudílného článku o tvorbě panelů pomocí adaptivní rodiny. V prvním článku je vidět tvorba obvodového pláště a použití již hotových různě tvarovaných panelů.

Ve této druhé části je vidět podrobný postup tvorby samotného panelu ve tvaru jehlanu. Pokud jste se dosud nesetkali s pojmy jako „Adaptivní body“ nebo „Vykazovaný parametr“, tak zde si jich užijete dost a dost. V případě vykazovaných parametrů je jejich princip jednoduchý. Mají za úkol přenášet aktuální hodnoty vybraných parametrů z projektu zpět do rodiny, kde se s nimi ve vzorcích nejčastěji dále pracuje. Čili mají přesně opačný efekt, než běžný parametr, kterým se naopak nějaká geometrie řídí a projevuje v projektu. Při jejich použití je tam několik úskalí, kdy se musí velmi pozorně vybírat pro kóty ty správné objekty, jinak to nebude fungovat správně. Video v těchto místech obsahuje k tomuto tématu spoustu poznámek. A adaptivní body zase oživí geometrii vaší rodiny tak, že při umísťování do projektu (nebo v rámci panelů pláště) postupně v daném pořadí ukazujete ony připravené adaptivní body.

Tato druhá část by měla fungovat hlavně jako obecnější návod, jak postupovat při tvorbě adaptivního panelu. Dost často se pro geometrii využívá i jakási náhodnost nebo spíše závislost, určovaná nějakým vzorečkem (např. 80% z nejkratší strany apod.). Jak bude nakonec konkrétně vypadat samotná geometrie už záleží jen na vaší fantazii a dovednostech.

Mimochodem, na téma rodin s adaptivními body už v minulosti proběhlo několik příspěvků.