Autodesk Revit – Adaptivní rodina jako úniková cesta

Tento dvojsmyslný název vznikl mimoděk, a proto v tom nehledejte nějaké jinotaje. Jedná se shodou okolností jen o název rodiny, nikoliv o návod na záchranné postupy. I když – teď tak ale o tom přemýšlím – dnešní příspěvek není klasickou ukázkou „hotového“ řešení, je spíše návodem na využití adaptivních vlastností rodiny. A spolu s dalšími tipy, které se v příspěvku také mihnou, můžeme nakonec i s názvem docela dobře souhlasit.

Celý postup si ukážeme na rodině sloužící v projektu jako nástroj pro zajišťování vyznačení únikové cesty. Vlastnosti této rodiny jsou následující:

 • možnost nastavení hlídané maximální dovolené vzdálenosti cesty
 • součet délek se počítá vždy z půdorysného průmětu (i když body nemusí ležet v rovině půdorysu)
 • volitelný počet úseků (v našem případě cvičně 1 až 4)
 • nastavitelná barva a typ čáry (přímo v rodině) cesty
 • při překročení povolené délky zobrazení upozorňujícího červeného textu u 1.bodu
 • volitelný obsah řetězce upozorňujícího textu, jeho výška a barva

Vytvoření adaptivní rodiny

 1. novou rodinu založíme na šabloně Metrický obecný model adaptivní.rft
 2. v půdorysu nakreslete postupně 5 referenčních bodů
Vložení bodů
Vložení bodů
 1. všechny body vyberte
Výběr bodů
Výběr bodů
 1. převeďte je na adaptivní body. Body mají pořadová čísla tak, jak byly ukazovány. Pořadí můžete jednotlivě změnit v panelu Vlastnosti.
Převod na adaptivní body
Převod na adaptivní body

Upozornění: V panelu Vlastnosti u názvu „Počet“ došlo v českém překladu Revitu k nepřesnosti. Vhodnější by byl termín „Číslo“. Původní anglický text byl zřejmě mnoho významový Number.

Počet kontra Číslo
překlad Počet kontra Číslo
 1. Ve Správci stylů objektů na kartě Objekty modelu si vytvořte novou kategorii Úniková cesta s požadovanými vlastnostmi: názvu, tlouštky, barvy čáry a typu čáry.

Kategorie Obecné modely byla zvolena proto, že pod stejnou kategorií bude rodina také zařazená i v projektu. Můžete si zvolit třeba i jinou.

Tvorba nového stylu objektu
Tvorba nového stylu objektu
 1. nakreslete postupně mezi všemi body čáry (se zapnutým 3D uchopením).

Kresba modelových čar úseků

07
Kresba modelových čar úseků
 1. čáry vyberte a změňte jim podkategorii na Úniková cesta

08

Změna kategorie čar
Změna podkategorie čar
 1. Mezi 1. a 2. bod umístěte na aktuální pracovní rovinu půdorysu kótu (DI). To později zajistí, že měřená vzdálenost nebude skutečná ve 3D, ale promítnutá do 2D. Při umísťování kót dbejte na to, abyste ukazovali na adaptivní body a NE na koncové body úseček (pro přepínání výběru použijte Tabulátor). V dalším kroku bychom potom nemohli použít tzv. Výkazového parametru.
 1. Vyberte kótu mezi 1. a 2. bodem a přidělte jí nový parametr Délka 1 (Instance + Výkazový parametr).
Instantní - výkazový parametr
Instantní a výkazový parametr
 1. Podobným způsobem vytvořte kóty a parametry pro zbývající úseky.
Okótování všech úseků
Okótování všech úseků
 1. Ověřte si flexibilitu jednotlivých bodů. Vyberte bod a potáhněte ho pouze za zobrazené směrové šipky. Jiný způsob posunu (klasické táhni & pusť) by mohl narušit soudržnost bodu s okolními objekty.

 

Vytvoření dalších pomocných parametrů

Nyní si podle obrázku vytvoříme všechny další pomocné instanční parametry. V další části popisu jsou tabulky vlastností jednotlivých parametrů, hodnot či vzorců a slovní popis jejich významu v rodině.

Panel Typy rodin:

Přehled všech parametrů
Přehled všech parametrů

Vlastnosti parametrů:

Název parametru Typ parametru Skupina Typ/Instance
Maximální délka únikové cesty Délka Vazby Instance
Platný počet úseků Text Text Instance
Materiál písma upozornění Materiál Materiály a povrchové úpravy Typ
Výška písma upozornění Délka Rozměry Instance
Celková délka únikové cesty Délka Rozměry Instance
Počet úseků skutečně Celé číslo Rozměry Instance
Počet úseků Celé číslo Rozměry Instance
Celková úniková délka Délka Rozměry Instance
Vid4 Ano/Ne Viditelnost Instance
Vid3 Ano/Ne Viditelnost Instance
Vid2 Ano/Ne Viditelnost Instance
Upozornění Ano/Ne Viditelnost Instance
úhel textu Úhel Jiné Instance
Upozornění na délku Text Jiné Instance
Vzd 4 Délka Jiné Instance
Vzd 3 Délka Jiné Instance
Vzd 2 Délka Jiné Instance

Hodnoty nebo vzorce parametrů:

Název parametru Hodnota nebo vzorec
Maximální délka únikové cesty 25000
Platný počet úseků =“1 až 4″
Materiál písma upozornění Upozornění-červeně
Výška písma upozornění 200
Celková délka únikové cesty =if (Počet úseků skutečně = 1, Délka 1, if (Počet úseků skutečně = 2, Vzd 2, if (Počet úseků skutečně = 3, Vzd 3, Vzd 4)))
Počet úseků skutečně =if (Počet úseků < 2, 1, if (Počet úseků < 5, Počet úseků, 4))
Počet úseků 4
Celková úniková délka =Délka 1 + Délka 2 + Délka 3 + Délka 4
Vid4 =(Počet úseků skutečně > 3)
Vid3 =(Počet úseků skutečně > 2)
Vid2 =(Počet úseků skutečně > 1)
Upozornění =(Celková délka únikové cesty > Maximální délka únikové cesty)
úhel textu =180
Upozornění na délku =“Překročena maximální délka!“
Vzd 4 =Vzd 3 + Délka 4
Vzd 3 =Vzd 2 + Délka 3
Vzd 2 =Délka 1 + Délka 2

Upozornění: Nejdříve si vytvořte všechny parametry. U parametrů s hodnotami tyto zadejte rovnou, u parametrů se vzorci až po vytvoření všech parametrů. Názvy parametrů ve vzorcích jsou citlivé na malá/velká písmena, nedoporučuje se používat znaku „mínus“ jako oddělovače (raději podtržítko nebo mezera).

Význam parametrů a jejich použití v rodině:

Na obrázku je vidět použití rodiny v projektu. Jedna cesta je vybraná a v panelu Vlastnosti jsou její parametry.

Použití rodiny v projektu
Použití rodiny v projektu

Maximální délka únikové cestyuživatelsky zadávaná hodnota bude porovnávána s aktuální celkovou dosaženou délkou. Při překročení se objeví v místě 1. bodu upozorňující text. Každá instance rodiny může mít svoji vlastní maximální délku.
Platný počet úseků – informační text viditelný v panelu Vlastnosti na kolik úseků je rodina vytvořena

Materiál písma upozornění – možnost nastavení barvy/materiálu upozorňujícího textu
Výška písma upozornění – možnost nastavení výšky upozorňujícího textu
Upozornění na délku – vlastní řetězec upozorňujícího textu (napevno zadán jako vzorec přímo v rodině, pokud by nebyl jako vzorec, dal by se text měnit stejně jako výška až v projektu)
Všechny tři předchozí parametry jsou zde spíše pro ukázku možností přenášení vlastností modelového textu přes rodinu.

Počet úsekůuživatelsky zadávaná hodnota počtu úseků cesty (při zadání uživatele neplatného rozsahu bude počet automaticky upraven)
Počet úseků skutečně – skutečný počet úseků použitý nakonec v programu. Protože Revit moc neumožňuje kontrolovat validnost zadávaných hodnot, musí se to zatím nahrazovat vlastními triky. Při zadání čísla menší než 2 se nastaví hodnota 1, při větším než 5 se nastaví hodnota 4
Vid2, Vid3, Vid4 – parametry pro řízení viditelnosti čar jednotlivých úseků. Každé čáře úseku zadáme v panelu Vlastnosti parametr pro viditelnost. Úsek číslo jedna je vidět vždy.

Řízení viditelnosti
Řízení viditelnosti

Upozornění:  parametr pro řízení zobrazení upozorňujícího textu, ve vzorci se porovnává celková dosažená délka s dovolenou maximální délkou cesty. Výsledkem je hodnota True/False a Zobrazení/Skrytí doprovodného upozorňujícího textu.

Předání parametrů
Předání parametrů

Celková úniková délka – vzorcový součet všech délek na čtyřech úsecích
Celková délka únikové cesty – vzorcový součet celkové délky v závislosti na skutečném počtu úseků
Vzd 2, Vzd 3, Vzd 4 – pomocné výpočty součtů délek segmentů

úhel textu – pomocný úhel doprovodného upozorňujícího textu. Hodnota 180 st. udržuje text čitelný při ukazování bodů zleva doprava. Ukázka, jakým způsobem „natvrdo“, bez možnosti přepisu v projektu nastavit nějakou výchozí hodnotu nepřepisovatelného parametru.

Poznámka: 
Pokud bychom chtěli používat rodinu na více úseků, museli bychom analogicky doplnit příslušné parametry a vzorce.

Vnořená rodina s modelovým textem

Několikrát zde byl zmíněn pojem „upozorňující text“.

Jak se ale do adaptivní rodiny dostal, když tento typ není možné v adaptivní rodině přímo vytvořit?

A toto je další trik, jak toho docílit. Modelový text je totiž vytvořený v samostatné rodině založené na šabloně Metrický obecný model.rft a potom přes vhodné parametry (obsah, výška, barva) spravován dále.

 V šabloně si vytvořte kousek modelového textu. Vyberte ho a přiřaďte požadované vlastnosti. Zde jsou použité parametry:

Text = typ Text, vlastnost Instance
Materiál písma = typ Materiál, vlastnost Typ
Výška písma = typ Délka, vlastnost Instance

Přiřazení parametrů Text a Materiál písma, přímo v panelu Vlastnosti:

Přiřazení parametrů
Přiřazení parametrů Text a Materiál písma

Přiřazení parametru Výška písma v panelu Vlastnosti přes Upravit typ:

Přiřazení parametru Výška písma
Přiřazení parametru Výška písma

 

To je základní definice rodiny „TEXT“ obsahující modelový text.

Tuto rodinu načtěte do rodiny únikové cesta. Pomocí zarovnávacích vazeb a úhlové kóty si si ji potom „připevněte“ k prvnímu bodu a úseku.

A opět tady máme otázku. Jak dostat možnost zadání parametrů textu až do projektu?

Úplmě stejně, přiřazením parametrů, jako dříve v samotné rodině s textem.

Vyberte vloženou rodinu s textem a v panelu Vlastnosti „předejte“ parametry dále.

Předání parametrů mezi rodinami
Předání parametrů mezi rodinami

 

Dokončení adaptivní rodiny Úniková cesta

V panelu Kategorie a parametry rodiny si ještě zkontrolujte zatržení volby Vždy vertikální. To zajistí, že měření bude probíhat vždy v půdorysném průmětu, i kdýž by adaptivní body měly různou souřadnici Z.

Nastavení parametru Vždy vertikální
Nastavení parametru Vždy vertikální

Po načtení do projektu můžeme s rodinou dále manipulovat. Měnit počet úseků, výšku modelového textu, kontrolovanou délku cesty a další. Nebo také posunout vrcholy na vhodnější místo. Pomocí tabulátoru si zvýrazněte vrchol a pomocí souřadných šipek uskutečněte posun.

Manipulace s rodinu únikové cesty
Manipulace s adaptivním vrcholem rodiny únikové cesty

 

Závěr

V žádném případě se nejedná o finální a zároveň jedinou možnost, jak délkově manipulovat s objekty v Revitu. Podobné funkčnosti by šlo dosáhnout také pomocí rodiny založené například na šabloně Metrický obecný model liniový.rft a tam si dále „hrát“ s vlastním sdíleným parametrem délky, který se může podle nějakých kritérií objevovat součtově i v tabulce…

Cílem příspěvku bylo spíše ukázat několik tipů na manipulaci s objekty Revitu. Jistě vás napadnou nějaké další nápadité konstrukce s využitím parametrických rodin Revitu.