V tomto článku se dočtete jaké všechny novinky a vylepšení získal Advance Steel ve verzi 2021, který vyšel 8.4.2021. Nový Advance Steel postupně najdete ke stažení ve svém účtu Autodesk Account.

Nové a Vylepšené nástroje pro modelování

Protažení nosníku podél systémové čáry

 • Nová možnost Prodloužit, když umístíte kurzor vedle koncového bodu nosníku
 • Umožňuje protáhnout:
  • přímo podél systémové čáry
  • zakřiveně, podél obloukové čáry
 • Tato funkce pracuje jak s rovnými úseky, zakřivenými, tak i s křivkami.

Advance Steel potazeni nosniku

Advance Steel potazeni nosniku podel cary

Nové oznámení pro kontrolu modelu

 • Zobrazení výsledků v paletě při generování uživatelského řezu
 • Upozornění na chyby:
  • Nesprávná hladina
  • Křivka není uzavřena
  • Není definován název sekce
 • Poklepáním na výsledek se zvýrazní chyba v kontrole modelu

Advance Steel kontrola modelu

Advance Steel oznameny kontroly modelu

Přepnutí spojení prvku v objektu

 • Nová volba je dostupná v kontextovém menu při výběru šroubů, kotev nebo otvorů
 • Vložte šroub nebo kotvu do existujícího otvoru
 • Změna šroubu
 • Změna kotev
 • Odstraňte šroub / kotvu a ponechte otvor
 • Změňte otvor

Advance Steel 2021 prepnuti spojeni prvku

Vytvořte Monowills zábradlí

 • Vytvoření Monowills zábradlí podél nosníku mezi dvěma body
 • Kontrola nad skutečným rozestupem mezi zábradlím
 • Kontrola nad maximální délkou zábradlí
 • Kontrola zakončení zábradlí
 • Kontrola okopového plechu

Advance Steel 2021 monowills zabradli

Dynamo Extension pro Advance Steel 2021

 • Rychle vytvářejte složité ocelové konstrukce pomocí Advance Steel
 • K dispozici pro předplatitele v Autodesk Desktop App

Advance Steel 2021 dynamo

Vylepšení dokumentace

Zobrazit/Skrýt detaily částí a sestav v 3D modelu

 • Nové nastavení je dostupné ve vyhledávací paletě (karta Chování):
  • Výkresy jednotlivých dílů
  • Výkresy sestav
 • Uložení požadavků na vyhledávání je dostupné v Project Explorer
 • Výsledky vyhledávání jsou zvýrazněny barvou.

Advance Steel 2021 zobrazit detaily casti modelu

Vynechání děr u objektů pro číslování

 • Nová možnost vzít v úvahu díry v podobných částech pro číslování
 • Zaškrtávací políčko je k dispozici pro:
  • Dialogové okno vlastnosti děr, šroubů a kotev
  • Dialogové okno vlastností nosníků a desek
 • Pokud je zaškrtnuto políčko, díly obdrží stejné číslo dílu, i když obsahují různé množství děr

Advance Steel 2021 vynechani der u objektu
Advance Steel 2021 vynechani der u modelu

Multi odkazová čára symbol svaru

 • Přidání nebo odebrání vodicích čar ze symbolů automatického a ručního svaru
 • Nové možnosti v kontextové nabídce:
  • Přidat odkazovou čáru
  • Odebrat odkazovou čáru

Advance Steel 2021 multi odkazovat cara symbolu svaru

Vytvořit kombinovaný symbol svaru

 • Pokud svary spojují prvky se stejnou značkou součásti, automaticky kombinují symboly svaru
 • Nové výchozí nastavení v Management Tools:
  • „Symboly svarů se kombinují pouze v případě, že svarový bod spojuje stejné objekty v modelu“

Advance Steel 2021 kombinovany symbol svaru

Advance Steel 2021 vytvorit kombinovany symbol svaru

 

Nové detailnější rozmístění pořadí pro výkresy

 • Nakonfigurujte způsob generování a uspořádání podrobných výkresů na listech
 • Další možnosti třídění:
 • Jména
  • Materiál
  • Fáze
  • Uživatelské vlastnosti

Advance Steel 2021 detailni rozmisteni poradi vykresy

Spolupráce

Advance Steel Extension pro Revit 2021

 • Sdílejte informace o modelu LOD 350 obousměrně mezi Revit a Advance Steel
 • Přeneste ocelové konstrukce a připojení
 • Import / export / synchronizace změn mezi Revit 2021 a Advance Steel 2021

Advance Steel 2021 revit extension Advance Steel 2021 sdileni s Revitem

Další vylepšení

Podpora SQL serveru

 • SQL Server je teď podporován v Advance Steel
 • SQL 2014 Update 3 odstraňuje bezpečnostní chyby
 • Podpora SQL Server Edice:
  • SQL Server Express
  • Standard
  • Enterprise