Ortografické zobrazení v Revitu – Enscape 2.7

Aktualizace Enscape 2.7 přinesla nové a vylepšené funkce, které vám pomohou zase o krok maximalizovat celý proces návrhu. Novinky přináší ortografické zobrazení, postranní panel s BIM parametry, předem vybudované městské prostředí pro realističtější rendering a více než 250 dalších knihovních prvků!

1. Ortografické zobrazení

Obr. 1: 3D půdorysný pohled
Obr. 1: 3D půdorysný pohled

Enscape má již na výběr tři typy projekcí: Perspektivní, Dvoubodovou a nově Ortografickou.

Díky přidání ortografických pohledů lze nyní snadno vytvářet přímé půdorysy a průřezy. Tato funkce umožňuje jasně vymezit rozsah, velikost a záměr vašeho návrhu s podrobným půdorysem. Navíc můžete snadno přepínat mezi plochou perspektivou a vytvářet půdorysy nebo řezy v bočním pohledu. Ideální pro rychlou pomoc při prezentaci projektu z různých úhlů a v různých fázích návrhu.

Jediným kliknutím můžete z vašeho trojrozměrného projektu vytvořit dvourozměrný pohled, což znamená, že již nemusíte jít zpět do Revitu, abyste vytvořili jasné a podrobné 2D plány, které vaši klienti, výrobci nebo dodavatelé potřebují.

Obr. 2: Perspektivní, Dvoubodové a Ortografické zobrazení
Obr. 2: Perspektivní, Dvoubodové a Ortografické zobrazení

2. Zobrazení BIM parametrů

Obr. 3: Panel s BIM daty
Obr. 3: Panel s BIM daty

Parametry prvků (BIM data) si nyní můžete prohlédnout v aplikaci Enscape.

panelu BIM můžete rychle přistupovat k informacím, jako jsou rozměry, typy materiálů, množství a dokonce i ceny, a to vše v rámci aplikace Enscape. Mezi Enscape a Revitem není potřeba už tyto potřebné informace hledat. Jednoduše aktivujte panel a kliknutím na jakýkoli prvek v okně Enscape se okamžitě zobrazí všechna dostupná (připojená) data (parametry). Můžete také hledat prvek v nabídce panelu BIM a okamžitě vidět jednu nebo všechny instance objektu zvýrazněného v projektu, abyste jej hned našli.

3. Rozšíření knihoven

Obr. 4: Nové objekty osvětlení
Obr. 4: Nové objekty osvětlení

Enscape je obohacen o více než 250 nových knihovních prvků včetně příslušenství a nábytku, které vám určitě pomohou obohatit vaše vizualizace.

S širokou škálou lamp, od malých stolních lamp po větší stojací lamp, si můžete vybrat z celé řady reálných možností osvětlení tak, aby vyhovovaly dané scéně.

S novou sbírkou okolních budov můžete snadno umístit svůj návrh do předem vytvořeného městského prostředí, což vám pomůže vizualizovat projekt jako součást malého sousedství nebo většího města.

Obr. 8: Okolní zástavba
Obr. 8: Okolní zástavba
Mým hlavním zaměřením je především implementace aplikace Revit do architektonických a projekčních kanceláří, BIM standardizace šablon, rodin, procesů a obecné BIM implementační konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.