Autodesk Revit 2018 – Novinky

Jak už to v tuto dobu kvetoucího jara bývá, na louce aplikací Autodesku se objevil nový květ „Revitus Bimus“, který očekává vaše přivonění a využití. Pojďme se tedy podívat na nové nástroje Revitu 2018 zaměřené zejména na zvýšení produktivity a větší podporu multidisciplinárního návrhu rozšířením výrobních detailů a konstrukcí.

Jak firma Autodesk postupně mění licenční politiku na model předplatného, snaží se zajistit, aby Revit přinášel novinky i v průběhu ročního cyklu mezi verzemi. Revit 2018 je založen na nových funkcí, které byly poprvé k dispozici předplatitelům v již Revitu 2017.1 a 2017.2.

Cílem pomoci je prostřednictvím modelu poskytnout projektantům a inženýrům přesné provedení návrhu a dát konstruktérům TZB možnosti pro účely zhotovení a instalace rozvíjet model na vyšší úrovni detailu.

Klíčové nebo vylepšené funkce

Proces vytváření konstrukcí:

 • Vícepodlažní schodiště
 • Vylepšení zábradlí
 • Výkaz skupin modelů a připojených souborů aplikace Revit
 • Vlastní typy prostorů a budov
 • Řízení požadavků na venkovní vzduch
 • Řízení trasy obvodu
 • Vytvoření vícebodové trasy pro díly TZB výroby
 • Modelování potrubí se sklonem v modelu TZB výroby
 • Umístění výztuže do betonových objektů volného tvaru

Optimalizace procesu návrhu:

 • Analytické přípoje trubek
 • Analýza teplovodní potrubní sítě s uzavřenou smyčkou
 • Výpočet průtoku potrubím a tlakové ztráty prováděný na pozadí

Propojení dat:

 • Umístění modelu pomocí georeferencí
 • Použití modelů koordinace z Navisworks (NWD)
 • Umístění výztuže do importovaných betonových prvků
 • Vlastní prvky rámových konstrukcí.

Modernizace aplikace:

 • Grafické vazby výztuží ve 3D pohledech
 • Vytváření podkategorií referenčních rovin pomocí rozevíracího seznamu
 • Ukazatele průběhu synchronizace s centrálním souborem
 • Místní nápověda k parametrům
 • Vylepšení nástroje Popsat vše nepopsané
 • Více než 100 nových ocelových přípojů

Podpora procesu návrhu:

 • Rychlé zadávání speciálních znaků
 • Opatření importovaných 3D tvarů popiskem
 • Kótování hran řezů importovaných 3D tvarů
 • Přidání spojek TZB k importovaným 3D tvarům
 • Ověření vazeb rodin

Vybrané novinky podrobněji

Vícepodlažní schodiště a vylepšení zábradlí

Pro stavaře přináší Revit 2018 nový objekt – vícepodlažní schodiště. Tento objekt umožňuje rychlejší a snadnější modelování komplexních schodišťových sekcí u budov s mnoha podlažími. K připojení schodiště ke všem úrovním v projektu modelu stačí vytvoření jednoho schodiště, které se potom rozšíří na celou budovu. Při změně úrovní v budově se schodiště automaticky zaktualizuje také.

Vícepodlažní schodiště

V rámci dalšího zdokonalování konstrukce vícepodlažního schodiště u vícepodlažních budov, můžete jedním klepnutím v nástroji Zábradlí přidat zábradlí pro celou schodišťovou věž a jeho všech ramen najednou. Mimo modelování zábradlí na klasických objektech, jako je schodiště, můžete v Revitu 2018 připojit zábradlí také k topografii pro modelování oplocení, svodidel, nebo venkovního zábradlí.

Import 3D tvarů

Díky nové technologii můžete importovat 3D geometrii ze souborů SAT nebo z podporovaných aplikací, například Rhinoceros®.

V projektu nebo rodině aplikace Revit můžete importované 3D tvary použít následujícím způsobem:

 • Jako reference pro kótování, uchopení a zarovnání.
 • Můžete například vytvořit kóty založené na poloze 3D tvaru v modelu aplikace Revit. Dále předpokládejme, že do modelu aplikace Revit importujete most z aplikace InfraWorks jako 3D tvar. Po vytvoření řezu mostem přidáte kóty od hrany řezu mostem k jiné referenci.
 • Jako hostitele některých rodin založených na ploše.
 • Jako prvky, které mají být opatřeny popisky na základě přiřazených kategorií.
 • Ve výkazech a filtrech
 • K definování hranic místností a prostorů. Pokud například importujete plnou stěnu jako 3D tvar a přiřadíte kategorii Stěna, pomocí tvaru můžou být definovány hranice místností a prostorů.
 • Jako díl systému TZB při umísťování spojky na 3D tvar v rodině aplikace Revit.
 • Pokud například vytvoříte novou rodinu, importujete odsávací ventilátor jako 3D tvar a přiřadíte jej ke kategorii Mechanické zařízení, můžete přidat spojku potrubí. Pokud do modelu načtete rodinu odsávacího ventilátoru, můžete tento ventilátor připojit k potrubnímu systému.

Podložená 3D geometrie spolupracuje s nástroji Revitu

Použití modelů koordinace z Navisworks

Model koordinace je 3D návrh použitý k virtuální křížové kontrole z různých oborů při návrhu, stavební přípravě a fáze stavby projektu. Pro funkci Model koordinace použijte soubor NWD nebo NWC. NWD a NWC jsou nativní formáty souborů aplikace Navisworks. Projektové týmy pomocí aplikace Navisworks kombinují multioborová data návrhu do jediného modelu koordinace.

Po připojení modelu koordinace můžete v aplikaci Revit provést následující akce:

 • Zobrazit model koordinace ve 2D a 3D pohledu, včetně půdorysů, bokorysů a řezů.
 • Připevnit model koordinace a uzamknout jej na místě, aby se nemohl nechtěně přesunout ve vztahu k modelu aplikace Revit.
 • Definovat fázování pro model koordinace.
 • Definovat průhlednost pro model koordinace, abyste jej odlišili od modelu aplikace Revit. Pomocí dialogu Viditelnost/zobrazení nastavíte jeho viditelnost a definujete průhlednost.
 • Chcete-li sdílet práci, přidejte model koordinace do pracovní sady.
 • Vytisknout model koordinace jako součást pohledu aplikace Revit.
 • Exportovat model koordinace do obrázku jako součást pohledu aplikace Revit.
 • Uvolnit model koordinace a dočasně jej odebrat z modelu (například za účelem zlepšení výkonu). Při opakovaném načtení modelu se načte se stejnou polohou a orientací.
 • Načíst model koordinace znovu, aby se projevily poslední aktualizace.
 • Odebrat (odstranit) model koordinace z modelu aplikace Revit.

Protože do modelu koordinace nejsou zahrnuty textury, nelze jej rendrovat jako součást pohledu aplikace Revit.

Koordinační model z Navisworksu v projektu Revitu

Nové typy konstrukčních přípojů

Díky doplňku Autodesk Steel Connections for Revit lze nyní využívat více než 100 nových ocelových přípojů. Doplněk si dle stavu předplatného můžete přímo nainstalovat ze svého účtu Autodesk Account.

Typy přípojů jsou seskupeny do šesti skupin:

 • Všechny přípoje
 • Nosník konec–konec
 • Sloup – Nosník
 • Obecná ztužidla
 • Plechy na nosník
 • Přípoje trubek

Různé typy přípojů

Automatizovaný a detailnější systém přípojů

 

V budoucích příspěvcích se objeví další podrobnější popisy novinek.

1 komentář

 1. Tisku do PDF bez nutnosti nastavovat pro jednotlivé formáty výkresů vlastní velikost (tedy ne otrocky pro každý formát zvlášť) jsme se zřejmě opět nedočkali. Stejně tak jako kótování otvoru s parapetem, odskakování kót mimo zeď a podrobnější možnosti nastavení tisku (jako u autocadu) atd. Je toho hodně co by se zde dalo vyjmenovat. Za sebe musím říct, že jsem s roční prací, kterou odvedli v autodesku velice nespokojen.