Autodesk Revit 2020.1 – co je nového

V závěru srpna Autodesk vydal první update aplikace Revit 2020 a taktéž Revit LT. Aktualizace zahrnuje i požadavky uživatelů ze stránky Revit Ideas. Aktualizaci si, jako obvykle, můžete stáhnout aplikací Autodesk Desktop App či z uživatelského účtu Autodesk.

 Novinky v oblasti TZB (MEP)

Aktualizace v části TZB dovolí projektantům umožní spojit návrh i analýzu v rámci BIM – tedy je možné použít stejný model pro dokumentaci i analýzu, čímž odpadá nutnost vytváření dalšího nadbytečného modelu. Analýza poskytuje rychlý, jednoduchý a  přesto pružný způsob jak definovat veškeré hlavní součásti, aniž by bylo nutné modelovat jeho části. Systémová analýza rozšiřuje data Revitu o poloze objektu, tepelných vlastnostech materiálu, naplněnosti  budovy či osvětlení. Tyto informace můžete použít k vylepšení a přizpůsobení analýzy.

Prvky Revitu s lokací, materiálem a TZB daty

S těmito daty můžete nyní za použití nástroj pro skicování obrysů systémových oblastí přímo v modelu budovy. Připojí se tak zařízení zón, centrálních zařízení topení a VZT. Je možné pak identifikovat a definovat TZB a VZT zařízení bez jejich modelování a přiřadit je jednotlivým stavebním oblastem. Rychlý přehled funkcí najdete také v přiloženém videu od Autodesku.

Požadavky uživatelů

U vašich požadavků v Revit Ideas je zobrazen stav žádosti, jak na ně Autodesk reaguje. Mnoho zlepšení v Revitu 2020.1 pochází právě z těchto požadavků. Jedním z nich je BIM 360 indikátor, který pomáhá při spolupráci uživatelů přes modely uložené na internetovém úložišti, tak že upozorní uživatele, že někdo další provádí právě synchronizaci. Můžete si zobrazit stav synchronizace včetně jména osoby, který synchronizaci provádí.

https://youtu.be/IIqynFplsLo

Drobným vizuálním vylepšením se tabulky v Revitu přibližují k Excelu. Nyní je možno vizuálně rozlišit jednotlivé řádky, aby se usnadnila orientace ve větších tabulkách. Funkci najdete v části Upravit – řádky pruhů. Zlepšení doznal dialog napojení zdí na střechu či desku. Nově je možné zaškrtnout „tuto zprávu již nezobrazovat“. Byla přidána možnost připojit a importovat Trimble SketchUp 2019 formát. Revit taktéž načte materiály definované ve Sketchupu.

Revit řádky pruhů

Důležitou novinkou bude zajisté možnost zobrazit a vázat základní bod projektu v připojeném souboru. Při práci s připojenými soubory tak nyní můžete zobrazit základní bod projektu a taktéž základní bod zaměření (připojeného souboru).

Vylepšení ovládání analýzy tras

Do nástroje analýzy tras, který byl přidán v Revitu verze 2020, byly přidány následující možnosti a funkce:

  • Nové parametry ve vlastnostech trasy – nástroj nyní sleduje údaje, mezi kterými dvěma místnostmi trasa vede. Stačí pouze umístit počátek a konec trasy do dané místnosti a Revit sám pozná, kde se tyto konce nacházejí a názvy místností si napíše sám.
  • Počátek a konec tras lze nyní měnit pouze přetažením jejich koncových bodů, trasa se následně automaticky aktualizuje.
  • Nová funkce Ukázat překážky nyní umožní zobrazit přehled, jak je model momentálně nastaven a které elementy jsou pro tuto funkci překážkami.

Vylepšení nástrojů pro vyztužování

Vzájemné přizpůsobení prvků výztuže

Nově je možno navázat vzájemně výztuže nastavit odsazení a pokud následně uděláte úpravu v jedné části, druhá se automaticky dle přípojného bodu přizpůsobí. Týká se to taktéž třmínků, nejen plošné vázané výztuže.

Intuitivnější editace a úprava výztuže

Editování výztuže je nyní snadnější díky lepšímu zobrazení jednotlivých vložek a rychlejší díky možnosti rychle klávesovými zkratkami přepínat možnosti. Např. mezerník přepíná mezi jednotlivými vložkami. Přidány byly taktéž nové popisky a ikony pro usnadnění práce.

Zvýšení výkonu

Manipulace s vložkami je nyní rychlejší oproti verzi 2020 a to zejména pokud se jedná o složité hostitelské prvky a taktéž nástroje Upravit vazby.

Dvojité prefabrikované stěny

Do procesu automatizace byly nyní přidány dvojité stěny. Tato funkce je součástí Precast Extension 2020.1 a v rámci funkce Split (rozdělit) nastaví nejen rozdělení stěn na jednotlivé segmenty, ale taktéž samotné prvky rozdělí na dvojitou stěnu. Výztuž je následně provedena s ohledem na toto rozdělení.

Pokud si předplatíte Revit nebo AEC kolekci, můžete ihned najít tuto aplikaci ve svém Autodesk účtu.