Autodesk Revit – Dynamo a seznam výkresů z Excelu

Představte si situaci, že máte rozsáhlý projekt, na jehož konci je dlouhatanánský seznam papírových výkresů, definovaných číslem a názvem. A že v rámci ručního vytvoření definice výkresu ještě obsahuje i rodinu konkrétního razítka. No – rozhodně to není ani práce intelektuální, ani na krátkou chvíli.

A tak proto nejen i pro usnadnění práce bych v dnešním příspěvku rád představil malou Dynamo utilitku pro načtení seznamu výkresů z Excelu a vytvoření odpovídajících pohledů výkresů v projektu Revitu.

A pokud by tato činnost zatím nebyla vaším denním chlebem, může docela dobře posloužit jako inspirace pro jiné, obdobné úlohy. Příkladů není nikdy dost :-).

Co vše budeme k tomuto receptu potřebovat?

  • MS Excel (žádnou náhražku)
  • XLS soubor se seznamem výkresů ve dvou sloupcích (číslo + název)
  • Revit s doplňkem Dynamo
  • DYN soubor s kódem (vznikne uložení kódu)

Příprava vstupního souboru.

Zde si na pojmenovaném listu vytvořte požadovanou strukturu názvů s budoucími výkresy.

Zdrojová data v Excelu

List si nějak pojmenujte, budeme se na něj později odkazovat.

Do prostředí Revitu si nainstalujte doplněk Dynamo.

Po spuštění doplňku si vytvoříme nový dokument.

Až bude celý kód vytvořený, může to vypadat vzdáleně nějak takto (detailní info bude následovat):

Ještě si z praktických důvodů přepněte v levém dolním rohu způsob spouštění kódu. Při automatickém spouštění hrozí nebezpečí, že při nevhodném kódu se může něco zacyklit nebo mít nekontrolovaný průběh a Revit bude třeba natvrdo ukončit. Takže i do budoucna platí zásada, že kód raději ladit na uloženém projektu.

Vytvoření kódu.

Následující obrázky popisují jednotlivé části kódu. Pro lepší názornost jsem ponechal v záhlaví oken původní název funkce + případný bližší popis (např. Watch – Číslo výkresu a Název).

První částí bude „přečtení“ *.xls souboru s daty. Do vyhledávacího řádku zapíšeme klíčové slovo „File Path“, a kliknutím na položku se do okna aplikace vloží panel File Path.

Dále pokračujeme dalšími panely:

File.FromPath – vytvoří ze zadané cesty souborový objekt

Nyní se provede dekódování načítaného souboru do pracovního seznamu:

Panel String – zde zapíšeme název načítaného listu v Excelu

ExcelReadFromFile – vlastní čtení dat ze souboru

List.Transpose – překlopení seznamu na vhodnější tvar pro další zpracování dat

Watch – kontrolní výpis načtených dat (číslo a název výkresu)

Po vložení panelů tyto propojte klikáním na pole a tažením spojnice na jiné pole podle schématu dále.

 

Následuje sekce rozdělení načtených dat na dva sloupce Název výkresu a Číslo výkresu.

List.GetItemAtIndex – načtení položky ze seznamu podle zadaného indexu

Number – číselný vstup (číslo sloupce, 1. sloupec = 0)

List.Deconstruct – oddělení 1.řádku od zbytku seznamu. Pokud ve zdrojovém souboru nechcete 1.řádek využít jako komentář s nějakým popisem (třeba názvem sloupce) a data začínají hned tímto řádkem, tento panel vynechejte.

Watch – kontrolní výpis načtených dat (číslo a název výkresu)

Tato sekce obsahuje dvě stejné sestavy panelů, jen u jedné se čte s indexem 0 => 1. sloupec, s indexem 1 => 2.sloupec.

Panely opět propojte podle následujícího obrázku.

Poslední sestavu tvoří následující panely:

Family Types – vložení konkrétní rodiny razítka na budoucí výkres (na všechny výkresy stejné)

Levels – Výběr úrovně (podlaží) v aktivním dokumentu

FloorPlanView.ByLevel – vytvoření pohledu půdorysu na zvoleném podlaží

Sheet.ByNameNumberTitleBlockAndView – Vytvoření pohledu výkresu s danými parametry

Poznámka:

Případné chybové hlášení posledního panelu můžete ignorovat, na vytvoření listů výkresů by to nemělo mít vliv, jen si ho zkontrolujte. Panel totiž vytváří zároveň i kopii pohledu půdorysu (bez poznámek), který chce vložit na papírový výkres. Ale vlivem zadání pouze jediného neměnného podlaží tím přepisuje stále ten samý 01 1NP(1) a to vyvolává chybová hlášení. Podle chování panelu se dá usuzovat, že funkce předpokládá to, že by ke každému papírovému výkresu vytvořila i odpovídající kopii půdorysného pohledu. Toto schéma ale nemusí vždy realitě odpovídat, a zajistit panelem Levels i jiné typy pohledů asi nebude možné.

Panely opět propojte podle následujícího obrázku.

Nyní, pokud jste tak již neučinili dříve, pomocí prvního vloženého panelu File Path vyberte váš excelovský soubor s daty.

Potom můžeme celou utilitu spustit tlačítkem Spustit. Pokud nenastal nějaký zádrhel, mohlo by to dopadnout nějak takto:

Ve výkresové sekci byly založené výkresy s názvem podle vzoru ze souboru. Na jednotlivé výkresy byla vložena zvolená rodina razítka.