Autodesk Revit – Globální parametry v praxi

V dnešním příspěvku se podíváme v několika příkladech, jak v Revitu využít novinku globální parametry.

Poznámka pro uživatele Revit LT 2016 R2:

  • Funkce globální parametry je v rámci omezení verze LT nedostupná.   🙁

Představme si situaci, že bychom rádi hromadně ovládali nějaké parametry dveří, například šířku levého a pravého ostění. Předpokladem samozřejmě je, že je požadovaný parametr součástí definice rodiny.

Shrnutí požadavků:

  • chceme jedním parametrem řídit u dveří šířku levého a pravého ostění
  • chceme jedním parametrem řídit šířku mezidveřních sloupků

Jak na to?

Založíme si požadované globální parametry:

Nový nástroj
Nový nástroj
Zadání globálního parametru
Zadání globálního parametru
Panel s definovanými GP
Panel s definovanými GP

Na dalším obrázku je varianta, kdy jsou díky vzorci obě hodnoty parametrů pro ostění vlevo i vpravo shodné.

Varianta hodnoty se vzorcem
Varianta hodnoty se vzorcem

Nyní příslušné parametry z rodin dveří spřáhneme s novými globální parametry. Princip je stejný jako v editoru Rodin, kdy lze spřahovat parametry vnořených rodin s parametry samotné výsledné rodiny.

Spřažení glob.parametru s parametry rodiny
Spřažení glob. parametrů s parametry rodiny

Po spřažení parametrů si hned můžeme novou funkci nedočkavě vyzkoušet. Na dalším obrázku je vidět grafická změna šířky ostění dveří na nulu.

Změna geometrie po použití GP
Změna geometrie po použití GP

Dalším krokem k parametrizaci projektu bude zakótování šířky sloupků mezi dveřmi. Kóty potom vybereme a přiřadíme štítek s parametrem.

Parametrizace šířky sloupků
Parametrizace šířky sloupků

Zpětně lze přiřazené vazby zjistit také pomocí standardního okna Zobrazení vazeb.

Zpětné odhalení použitých vazeb v projektu
Zpětné odhalení použitých vazeb v projektu


Následují další ukázky použití globálních parametrů v rámci projektu.

 – aplikace globálních parametrů na modulové osy

Použití GP na modulové osy
Použití GP na modulové osy

– aplikace globálních parametrů na výškové úrovně (podlaží)

Použití GP na výškové úrovně
Použití GP na výškové úrovně

Věřím, že tato novinka bude velmi vítaná a že si každý uživatel dokáže najít v projektu místa, která by stála za to parametrizovat. Pokud již používáte výhod parametrů v rodinách, určitě nebude problém tyto zkušenosti nasadit i v rámci projeku. Pokud byste měli nějaké šikovné nápady, neváhejte je zde prostřednictvím komentářů zanechat. 🙂