Autodesk Revit – Konstrukční podlaha s trapezovým plechem

V dnešním příspěvku si ukážeme poměrně opomíjenou možnost využití profilu trapezového plechu v konstrukci podlahy.

Nejdříve si připravíme samotný profil plechu. U většiny výrobců lze na jejich stránkách nalézt i DWG výkresy s jednotlivými profily. V našem příkladě to bude trapezový plech TR 70/200.

V Revitu si otevřeme novou rodinu, založenou na šabloně Profil.rft. V nastavení kategorie rodiny si můžeme vybrat využití profilu na volbu „Ocelová deska podlahy“. Tím se vymezí použití profilu v rámci konstrukčních podlah.

Do zatím prázdné rodiny z karty Vložit, nástrojem Importovat CAD si načtěme připravený dwg soubor s profilem. Pokud si nejsme jisti nastavením jednotek (AutoCAD, Revit), tak si je musíme pohlídat, aby pak po vložení podkladu byl správně veliký. To si můžeme ověřit například kótou z Revitu na kótě z podkladu.

Importovaný symbol není nutno rozkládat. Protože nebude pravděpodobně umístěný správně k počátku, tak si ho vyberme, zrušme automatické připnutí (špendlík) a posuňme ho do správné pozice. Pokud bychom podklad rozložili, naše rodina by se zaplnila všemi styly a definicemi, které by se v dwg nacházely. A kvůli jedné křivky, kterou dokážeme i bez rozložení rychle dle vzoru „nakreslit“ také, je toto zbytečnou zátěží, která by se pak na konec stejně musela  vyčistit.

Pro nakreslení vlastního profilu podle předlohy použijeme z karty Vytvořit nástroj Čára. Čáry ale nemusíme pečlivě kreslit jednu po druhé, ale použijeme nástroj Vybrat čáry. Zajedeme k jedné z čar podkladního profilu, až se předvybere a stiskneme klávesu TABulátoru. Dojde k předvybrání souvislého řetězce čar, s největší pravděpodobností celé křivky.

Po následném odstranění již nepotřebného importovaného symbolu zůstane nakreslený profil.

Podle způsobu kladení profilu za sebou ještě můžeme upravit rozsah profilu. V našem případě pro plynulé navazování odstraníme z pravého konce pár nadbytečných čar.

Rodinu si uložíme pod nějakým vhodným názvem, třeba Profil TR70x200.

Nyní si otevřeme nějaký náš projekt, v případě ukázky to bude prázdný projekt. Vraťme se do před chvílí připravené rodiny profilu a načtěme ho do otevřeného projektu.

Když se podíváme v Prohlížeči projektu do sekce Rodiny pod část Profily, uvidíme tam náš nově načtený profil.

  

Vytvořme si nějakou malou konstrukční podlahu (příkazem SB), obsahující několik vrstev.

V řezu zatím bude vypadat takto:

Nyní přistoupíme k úpravě skladby vnitřní struktury desky. Tlačítkem Vložit [1] si vložíme poslední vrstvu. V seznamu [2] si vybereme položku Konstrukční podlaha. Tím se nám zpřístupní seznam dostupných profilů [3]. Zde vybereme náš dříve vytvořený a načtený profil TR70x200. Ve volbě Funkce podlahy ještě můžeme upravit typ „spojení“ profilu s vrstvou nad ním. Vhodné bude Hranice horní vrstvy. Výsledný tvar desky můžeme sledovat v náhledovém okně [4].

Další možnou úpravou desky podlahy může být odsazení plechu od líce okraje desky. To provedeme přímo uvnitř definice fialových profilů okrajů desky.

Vybereme desku a pomocí nástroje Upravit hranici se dostane do prostředí úprav hran desky.

Vybereme si hrany, u nich má dojít k úpravě krajů desky. U položky Beton budeme chtít posunout okraj 100 mm směrem vně desky a u položky Ocel ponechat plný beton bez plechu také 100 mm.

Po dokončení úprav bude deska v řezu vypadat následovně.

Poznámka:

Jedna hrana z celého obrysu obsahuje malou značku dvou rovnoběžných čar. To signalizuje, kterým směrem se bude tvořit rozpětí, v našem případě, ve kterém řezu se objeví i příčný řez trapezovým plechem.

Žebrování plechu je viditelné pouze ve svislém pohledu nebo řezu, už ne v ostatních pohledech, třeba 3D.

Pokud bysme chtěli strukturu žebrování přece jen přiznat, lze podlahy nebo střechu vytvořit tzv. komponentou na místě (v kategorii podlahy nebo střechy) a to tažením profilu plechu po trajektorii.