Domů > Návody a tipy > Autodesk Revit – Kruhové pole s parametry

Autodesk Revit – Kruhové pole s parametry

22.01.2018

Občas můžete, zejména při tvorbě rodin, využívat kruhového pole. A co by to bylo za rodinu, kdyby se alespoň trochu nevrtěla a nebyla parametrická. V dnešním příspěvku se tedy podíváme, jak u kruhového pole využít některých jeho parametrů.

Kruhové pole se šrouby a maticemi

Příklad si ukážeme na ovládání otvorů a šroubů, např. na velkém kusu části příruby.

Budeme chtít mít tyto parametry pole:

– počet prvků pole

– vzdálenost od středu (poloměr kruhu, po kterém se pole roztéká)

Vytvoření díry

Otevřeme si novou rodinu, zatím třeba založené na obecném modelu. V ní si vytvoříme model příruby jako jednoduchý válec.

Nyní si na připravenou přírubu vytvoříme těleso díry. Z karty Vytvořit, panelu Tvary můžeme rovnou použít nástroj Dutý tvar vybrání a nakreslit pomocí kružnice budoucí otvor. Pravděpodobně budeme chtít řídit pomocí parametru i průměr, takže použijeme kótu Průměr. Po nakreslení kóty ji vyberte a přidejte štítek, např. s názvem Průměr díry.

Vytvoření parametrické díry

Po dokončení otvoru si v některém z bočních pohledů ještě srovnáme oba líce tak, aby byly zarovnány s líci příruby. Výšku díry lze samozřejmě také řídit nějakým parametrem souvisejícím s tloušťkou příruby.

Před upravením výšky díry

Po slícování hran příruby a díry

Vytvoření kruhového pole děr

Objekt díry vybereme a na kartě Upravit v panelu Upravit si vybereme nástroj Pole. V liště Možnosti přepneme na pole Kruhové a pomocí tlačítka Umístit ukážeme střed otáčení na průsečík os. Potom do pole Úhel vepíšeme hodnotu 360 (jako celý kruh). V závěru můžeme potvrdit zatím nabízené tři prvky pole.

Přepnutí na kruhové pole

Po vzniku pole najedeme kurzorem nad pomyslnou kružnici trasy kopírovaných děr a vybereme ho.

Výběr kružnice trasy pole

Objeví se několik „modrých“ info prvků, které postupně využijeme. Pokud nemáme předem vytvořený parametr Počet děr, můžeme si ho v poli štítek vyrobit až teď.

Přiřazení parametru počtu děr

Zkouška změny počtu děr

Dalším parametrem bude poloměr kruhu, po kterém jednotlivé prvky pole putují.

Opět vybereme kruh trasy. Klikneme na ikonu kóty, která se objeví a převedem ji na kótu „černou“, které přiřadíme parametr Poloměr pole.

Nalezení kóty poloměru pole

Přiřazení parametru

Poznámka: kóta poloměru pole se může někdy při změně hodnoty parametru na jinou bránit a hlásit, že dojde k odebrání vazby. Stává se to v případě, že „okolo“ pole a jeho definičních parametrů se může vyskytovat řada dalších objektů, na které se mohlo pole automaticky navázat a dát tam nějaké „své“ vlastní vazby. Ty potom mohou bránit změně geometrie přes přiřazený parametr poloměru pole.

Pokud bychom chtěli pomocí parametru manipulovat i s úhly počátku a konce pole, nebo se ani za nic nepodaří rozchodit parametr poloměr pole přímo, řeší se to pomocí vnořených rodin, kde se geometrie pole chová trochu jinak. Ovšem za cenu použití několikerého vnoření rodin.

Rozšíření pole o šrouby

Pokud bychom chtěli mít v děrách například i šrouby s maticemi, stačí rozšířit pole děr o parametrický šroub.

Příruba se šrouby

 

Musíte být přihlášen k poslání komentáře.