Domů > Aplikace > Autodesk Revit – Název pohledu podle výšky II

Autodesk Revit – Název pohledu podle výšky II

04.09.2017

Tento příspěvek je další variantou dřívějšího článku o přejmenovávání názvů pohledů v souladu se změnou výšky pohledu. Tato verze kódu je doplněna o kontrolu a vynechání nechtěně vybraných objektů, které nejsou typu Podlaží. Dalším vylepšením je doplnění znaku plus před kladnou hodnotou výšky. I kdyby jste tuto funkci teď bezprostředně nepotřebovali, může plnit i další účel a to jako vzor či příklad kódu pro práci s řetězci.

A jak tato pomůcka funguje?

Princip je stejný, jako u minulé verze. V aktuálním projektu si otevřeme Dynamo, v něm si spustíme připravený kód. V uzlu „Select Model Elements“ si pomocí tlačítka „Změnit (Change)“ vybereme v projektu z nějakého svislého pohledu požadované výškové úrovně. Potom, pokud už tak není nastaveno automaticky, si celý kód spustíme tlačítkem Spustit a Revit se postará o zbytek.

Na obrázku je vidět stav po použití nástroje. Názvy jsou shodné s výškami podlaží.

Po změně názvů pohledů

A zde je celý kód (včetně ukázkových hodnot pro tři vybraná podlaží).

Kód pro změnu názvů pohledů

A zde je pro snadnější vyzkoušení kód formou souboru 🙂 Jméno pohledu podle výšky-VAR.1.

Celý kód je sestaven z úzlů pocházejících ze čtyř balíčků: Revit, Springs, Clockwork a LunchBox. Jejich jména jsou uvedena v závorkách jednotlivých uzlů. Pokud zde závorka není, balíček pochází přímo z jádra Dynama nebo Revitu. Bližší popis ohledně načítání a práce s balíčky naleznete v některém z dřívějších příspěvků.

Tento kód může také posloužit jako inspirace pro jiné úlohy, kdy např. potřebujeme podobným způsobem manipulovat s nějakými jinými objekty.

Na závěr ještě uvádím další variantu. V růžovém ohraničení je ukázka jiného zpracování převodu reálného čísla na formátovaný řetězec (uzly String from Object a String.Remove pocházejí z jádra Dynama pro Revit).

Práce s řetězci

 

Musíte být přihlášen k poslání komentáře.