Autodesk Revit – Nebojte se souboru Revit.ini

Tento soubor lze dobře využít pro úpravy chování Revitu. Změnou nastavení můžeme definovat výchozí hodnoty, které budou lépe odpovídat potřebám, nebo změnit chování, které bude odpovídat určitému pracovnímu postupu. Podívejme se dále, jak na to.

Umístění souboru Revit.ini:

– pokud byl Revit pouze nainstalován a zatím nespuštěn, najdete ho ve složce UserDataCache:

C:\ProgramData\Autodesk\<název a vydání produktu>\UserDataCache

– pokud již byl Revit spuštěn a regulérně ukončen, soubor hledejte ve svém uživatelském profilu:

C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<název a vydání produktu>

Složka UserDataCache obsahuje obecně výchozí kopie souborů, které se používají pro vyplnění uživatelského profilu, včetně souboru Revit.ini. Když se aplikace Revit spouští poprvé pro nového uživatele, získá kopii souboru Revit.ini právě ze složky UserDataCache. Později už Revit používá informace z verze souboru Revit.ini v uživatelském profilu.

Důležité: Před provedením jakékoli změny souboru Revit.ini vždy vytvořte záložní kopii. Budete se tak moci v případě nežádoucího chování v důsledku provedené změny vrátit k této záložní kopii.

Pokud upravíte verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini, pro platnost změn aplikace ji musíte ukončit a znovu spustit.

Spolupráce s panelem Vlastnosti

Panel Vlastnosti se používá pro změnu parametrů instance. Jsou to především tyto tři události:

  • u objektu, který se chystáte umístit pomocí jeho nástroje (např. stěna),
  • u objektů vybraných na kreslicí ploše pohledu,
  • vlastnosti aktivního pohledu.

Uložení změn v panelu Vlastnosti

Chcete-li aplikovat nějakou změněnou hodnotu vybrané vlastnosti, proveďte jednu z následujících akcí:

  • přesuňte kurzor mimo paletu
  • stiskněte klávesu Enter (dvakrát, pokud je v rozevíracím seznamu vybrána nová hodnota)
  • klikněte na tlačítko Použít.

Provádíte-li více změn, můžete stisknutím klávesy Tab přejít od jedné vlastnosti k další, nebo jen klikněte na další vlastnost, kterou chcete změnit. Poté lze pomocí kterékoli z výše uvedených metod aplikovat všechny změny najednou.

Chcete-li změny zrušit ještě před jejich aplikací, stiskněte dvakrát klávesu Esc. Ke zrušení změn dojde i při zavření panelu.

Ilustrativní obrázek při vkládání stěny

Úprava potvrzování hodnot

A tady nastává naše chvíle – pokud vám nevyhovuje potvrzování změněných hodnot najetím kurzoru mimo panel Vlastnosti, lze toto chování v souboru Revit.ini změnit. Důvod může být prozaický. Při psaní delších textů se občas stane, že si nechtěně posunete myšku mimo panel a „neštěstí“ je hotovo.

Jak na to?

V souboru Revit.ini si najděte sekci „UserInterface“ a doplňte tam proměnnou „DisableMppAutoApply“ s hodnotou 1.

Příklad:

[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1

Tato možnost zapne nebo vypne schopnost ukládat změny do palety Vlastnosti přesunutím kurzoru mimo paletu bez kliknutí na položku Použít.

Typ = celé číslo

Platné hodnoty jsou:

0 = možnost AutoApply je zapnuta

1 = možnost AutoApply je vypnuta