Autodesk Revit – Novinky verze 2017

V těchto dnech byla uvolněná nová verze aplikace Revit 2017. V následujících řádcích jsou ve stručné podobě uvedené novinky. Podrobnější popisy nejzajímavějších novinek Vám budeme přináše v následujících týdnech.

revit2017novivnky

Souhrnný seznam novinek:

1. Vylepšení platformy

Textové poznámky:

Textový editor byl vylepšen o přidávání textových poznámek přímo při psaní.Během úprav se text zobrazuje správným písmem a stylem.

Tabulky/výkazy:

Kombinace parametrů: V tabulce lze v rámci jediné buňky pro zobrazení více parametrů parametry kombinovat.
Pohledové šablony pro tabulky a pohledy sestav: Pro zjednodušení opakovaného použití tabulek si můžete vytvořit odpovídající šablonu.

Vlastnosti tabulky: Dialogový panel vlastnosti tabulky byl s cílem snadnější tvorby a úprav, celkově vylepšen.
Výpočty u sloupců: Nyní můžete pro počítání se sloupci zobrazit minimální nebo maximální hodnoty anebo hodnoty obě.

Vylepšení uživatelského rozhraní a pracovních postupů:

Vylepšení dialogového panelu Typy rodin: Tento dialogový panel byl pro snadnější obsluhu reorganizován. Obsahuje nové možnosti vyhledávání a nástroje.
Uzamknutí tečny: Při skicování v editoru rodin můžete nyní vložit zámek na tečnu k uzamknutí modelových čar, symbolických čar, referenčních čar nebo skic.
Připnuté popisky: Popisky teď poslouchají omezení připnutí. Když se element popisku přemísťuje, připnutý štítek zůstává na místě, zatímco jeho odkaz se upraví tak, aby se přizpůsobil nové poloze elementu.
Vypočítávané hodnoty v poznámkových popiscích: Nyní můžete definovat vypočítávané hodnoty uvnitř popisku.
Podkategorie pro referenční roviny: Ve správě viditelnosti a nastavení se objevuje nová volba – podkategorie. Různým podkategoriím referenční čáry můžete přiřadit různou tloušťku, barvu a typ čáry.

Kategorie referenční roviny ve filtrech: Pokud definujete pohledový filtr, můžete nyní ze seznamu kategorií vybrat i referenční rovinu.
Panel Rozsah pohledu: Pokud je otevřený půdorysný pohled, můžete nyní příkazem VR z klávesnice otevřít panel pro nastavení Rozsahu pohledu.
Legenda indexovaných poznámek: Pokud je legenda indexovaných poznámek nastavená dle Listu výkresu, Revit vezme v úvahu pouze poznámky viditelné v pohledu.
IFC Export: Export do IFC formátu nyní pro konfiguraci exportu nabízí flexibilní sadu voleb.
Nastavení Revit.ini pro CaBaGGe: Nové nastavení v Revit.ini umožňuje řídit architekturu CaBaGGe (Camera Based GRep Generation), které zlepšuje výkon Revitu při navigaci v pohledech.
Panel Správa připojených souborů: Pokud u modelů se zapnutým sdílením práce pracujete s místním souborem, všimnete si vylepšení karty v panelu Správa připojených souborů. Tlačítka jsou v dialogu seskupena ve skupinovém rámečku Uvolnit a umožňují uvolnit připojené soubory aplikace Revit pro všechny uživatele, uvolnit připojené soubory pro aktuálního uživatele nebo zrušit přepsání uvolnění.

Globální parametry:

Globální parametry nyní nabízejí následující vylepšení:

 • GP můžete asociovat s typovou vlastností libovolného elementu a s instančním nebo typovým parametrem projektu.
 • GP můžete pro lepší organizaci spojit do skupiny, GP můžete také přesunout nebo třídit uvnitř jejich skupin.
 • Filtrování tabulkou podle GP asociace k nalezení všech elementů, které mají asociovaný GP nebo asociace chybí.
 • GP můžete mezi projekty přenášet (v rámci Projektových standardů).

Dynamo: Dynamo je grafické programovací rozhraní, umožňující upravování informací o budově a je nyní jednou z částí instalace. Nástroj Dynamo je dostupné z karty Správa.
A360 Collaboration for Revit: Tato funkce je nyní instalovaná s aplikací Revit. Pro použití této služby je nutné předplatné.

2. Vylepšení Architektonické

Vizualizace:

Indikace hloubky: Pomocí funkce Indikace hloubky (dostupné v architektonických a koordinačních pohledech) můžete lépe vizualizovat bokorysné pohledy a řezy.
Viditelnost mračna bodů: Po importu jednoho nebo více mračen bodů do modelu můžete nyní řídit viditelnost jednotlivých míst a oblastí skenu v každém pohledu.
Rendrování:

 • Ke všem funkcím rendrování je nyní používán modul Autodesk Raytracer. Modul rendrování již není nutné vybírat.
 • Pokud při exportu procházky bude při exportu použito nastavení rendrování modulu Autodesk Raytracer.
 • Při upgradu modelu je nastavení rendrování, které bylo zadáno pro modul NVIDIA mental ray
 • K dispozici nový styl. Chcete-li vytvořit průhledné pozadí, vyberte možnost Transparentní.

Analýza:

Energetická analýza: Za účelem zjednodušení nastavení potřebných ke generování energetického analytického modelu bylo provedeno mnoho změn.

 • Energetická nastavení.
 • Rozšířená energetická nastavení.
 • Mnoho parametrů souvisejících s energetickou analýzou bylo přejmenováno.
 • Odkazy na nápovědu v dialozích Energetická nastavení a Rozšířená energetická nastavení poskytují přímý přístup k popisům parametrů.
 • Během energetické analýzy jsou tepelné vlastnosti stavebních materiálů definovány na základě nové  hierarchie.
 • Parametr Export kategorie v dialogu Rozšířená energetická nastavení již nesouvisí s tepelnými vlastnostmi používanými během energetické analýzy.

Export do formátu gbXML: Nástroj Exportovat do formátu gbXML nyní umožňuje zvolit, zda se má exportovat energetický analytický model vytvořený pomocí energetických nastavení nebo model, ve kterém jsou použity objemy založené na místnostech nebo prostorech.

Další vylepšení:

Hostovaná zábradlí: Zábradlí nyní můžete načrtnout na horní plochy podlah, desek, hran desek, stěn nebo střech. Sloupky a zábradlí se přizpůsobí sklonu nepravidelných povrchů.

Zábradlí na stěně

Zobrazení stěn: V aplikaci Revit jsou stěny znovu generovány pouze u položek viditelných na kreslicí ploše.
Export do souboru FBX: Při exportu 3D pohledu modelu do souboru FBX vyberte správný formát, aby byla zajištěna kompatibilita.
FormIt 360 Converter: Tento doplněk je nyní nainstalován s aplikací Revit a je k dispozici na kartě Doplňky.
Prvky na místě: Do seznamu dostupných kategorií rodin pro geometrii na místě byla přidána schodiště.

3. Mechanické, elektrické a vylepšení domovních instalací

Produkt Revit Fabrication:

 • Převod záměru návrhu na díly výroby.
 • Příkaz Návrh trasy a dílů.
 • Příkaz Rychlé připojení.
 • Nástroj Oříznout/prodloužit.
 • Záměna dílů výroby.
 • Optimalizace dílů výroby.
 • Poloha držáku závěsu.
 • Umístění závěsu.
 • Přidávání popisků k dílům výroby.
 • Parametry výroby.
 • Kategorie rodin výroby.
 • Skryté čáry pro díly výroby.
 • Izolace a výstelka.
 • Symboly spádu.
 • Místní nápověda k parametrům výroby na paletě Vlastnosti.
 • Nastavení výroby.
 • MEP Fabrication Content for Revit.

Vylepšení pracovních postupů a uživatelského rozhraní aplikace MEP:

 • Nové rodiny poznámek.
 • Nastavení elektroinstalace.
 • Typ Rozdíl teplot pro parametry rodin.
 • Výpočet tlakové ztráty pro vývody.

Zvýšení výkonu aplikace MEP:

 • Duplicitní značky: Za účelem zvýšení výkonu není při umísťování prvků pro následující kategorie TZB zadán parametr Značka: Kabelové lávky, Tvarovky kabelové lávky, Elektroinstalační trubky, Tvarovky elektroinstalačních trubek, Potrubí, Tvarovky potrubí, Zástupci potrubí, Izolace potrubí, Výstelka potrubí, Ohebná potrubí, Ohebné trubky, Trubky, Tvarovky, Zástupci trubek, Izolace trubky a Vodiče.
 • Výpočty objemu: Za účelem zvýšení výkonu jsou výpočty objemu systému trubek v aplikaci Revit prováděny jako procesy na pozadí.
 • Zobrazení potrubí: V aplikaci Revit jsou potrubí znovu generována pouze u položek viditelných na kreslicí ploše. Díky tomu je zvýšen výkon a pohledy se otevírají a aktualizují rychleji.

2 KOMENTÁŘE

 1. Vo verzi 2017 sa zmenil názov „klíčové poznámky“ na „indexované poznámky!. Lepšie to vyjadruje ich funkciu. Tak ako je neprirodzené pre češtinu klíčova matice, ale idexovaná matice, tak je to aj s poznámkami. Klíčova poznámka je doslovný preklad anglického názvu key notes a navodzuje dojem rozhodujúcej, kľúčovej poznámky čo nie je..

  • Děkuji za upozornění :-). Je vidět, že máme vnímavé a pozorné čtenáře. Píšu vám velkou jedničku. Je pravda, že i když se některé texty změnily, tak zvyk je železná košile, jenž se jen tak ze dne na den vyprat nedá. :-). Díky vám to ale půjde snadněji.