Autodesk Revit – Otáčení modelových šraf

Pokud již nějakou dobu používáte Revit, tak jste se jistě setkali s možností určité manipulace se vzorem povrchových modelových šraf. Jedná se o posun nebo otočení vzoru výplně. Pokud jste to ještě nepotřebovali, nebo o tom třeba ještě nevíte, zde je návod, jak na to. Původním záměrem příspěvku bylo sice řešení situace, kdy otáčení někdy nefunguje a někdy zase funguje, ale ať si mohou užít také méně zkušení uživatelé, návod bude komplexnější.

Příklady manipulace se vzorem na povrchu

Na stěně vlevo je šrafování bez nějakých úprav. Prostřední obrázek má šrafy cihel posunuty tak, aby lícovaly zleva a zdola. Pravý obrázek má zase šrafy natočené pod jiným úhlem.

Ukázka použití vzoru výplně
Ukázka použití vzoru výplně

Předpoklady úspěšného použití vzorů výplně

  • mít správně definovaný vzor výplně
  • použití vzoru výplně v rámci definice materiálu
  • připojení materiálu nějakému povrchu
  • posun nebo otočení vzoru výplně
  • Definice modelového vzoru výplně

Prvním důležitým krokem je mít k dispozici šrafovací vzor modelového typu. To znamená, že vzor tvořený čárami bude mít své reálné rozměry, např. u cihelného zdiva skutečné rozměry jednotlivých cihel.

Pokud je vzor jednoduchý a skládá se jen z plných nebo přerušovaných čar, lze ho vyrobit přímo v Revitu. Jednoduchý znamená, že vzor tvoří rovnoběžné nebo křížící se čáry pod nějakým úhlem. Vhodné například pro dřevěné obklady, čtvercové podhledy, dlaždice jdoucí za sebou bez bočního posunu a podobně.

Panel Vzory výplní obsahuje dvě možnosti typu vzoru

Kreslení – pro šrafy poplatné měřítku pohledu, používané jak v pohledech na materiály tak ale zejména v řezech konstrukcemi

Model – modelové šrafy v reálných rozměrech, neměnící se s měřítkem pohledu, použitelné ale pouze pro povrchové šrafy konstrukcí

Ukázka detailové šrafy, poplatné měřítku pohledu. Veškeré rozměry se zadávají v hodnotách papírového výkresu, zde tedy v milimetrech:

Detailové šrafy
Detailové šrafy

Poznámka:
Pokud máte své oblíbené šrafovací vzory například z prostředí AutoCADu (soubory *.PAT), můžete je rovnou jako detailové šrafy načíst a používat.

Ukázka modelové šrafy reálných rozměrů. Veškeré rozměry se zadávají v reálných velikostech a jednotkách projektu, většinou tedy v milimetrech. Se změnou měřítka pohledu se rozteče čar nemění:

Modelové šrafy
Modelové šrafy

Ukázka části souboru s modelovými šrafami:

Struktura modelových šraf
Struktura modelových šraf

Poznámka:
Pokud máte své oblíbené šrafovací vzory například z prostředí AutoCADu (soubory *.PAT), můžete je s malou úpravou použít také. Teprve potom Revit bude tyto šrafy chápat jako modelové.

Řádek s textem  ;%UNITS=MM stačí na začátku souboru, tím se říká, jaké jednotky šrafy mají.

Řádek s textem ;%TYPE=MODEL je přepínač původní detailové šrafy na modelovou a musí být u každého vzoru.

Použití šrafy v rámci definice materiálu

V příkladu stěn v úvodu příspěvku je použitý vzor pro cihly. Vzor je zadaný u položky Vzor povrchuPopředí:

Připojení šrafy materiálu
Připojení šrafy materiálu

Samotný šrafovací vzor byl vytvořený načtením z *.PAT souboru. Zde lze zadat už jen eventuálně vhodnější měřítko nebo název.

Načtení modelové šrafy
Načtení modelové šrafy

Připojení materiálu povrchu

Materiál s modelovou šrafou je připojený jako jedna z vrstev stěny:

Přiřazení materiálu povrchu stěny
Přiřazení materiálu povrchu stěny

Posun nebo otočení vzoru výplně

Manipulace se vzorem výplně se nastartuje umístěním kurzoru nad některou čárou vzoru a následným stisknutím klávesy tabulátoru.

Výběr čáry modelové šrafy
Výběr čáry modelové šrafy

Předvybranou čáru vybereme a nyní už běžnou manipulací s nástrojem Přesunout (MV) nebo Otočit (RO) s ní a tím i celým vzorem něco provedeme.

Otáčení šraf
Otáčení šraf

Poznámka:
Aby natočení vzoru výplně fungovalo, NESMÍ být zatržena volba Kopírovat!