Autodesk Revit – Ovládání karet v pásu karet

Jste náruživými uživateli Revitu, kteří se nebojí využívat nepřeberného množství různých šikovných doplňků? Pak jste už jistě narazili na drobný problém s velkým počtem karet, což trochu znepříjemňuje jejich následné používání při modelování v Revitu. Možná, že kdyby Revit sám o sobě tvrdošíjně neumísťoval svou vestavěnou kartu Upravit až na úplný konec seznamu karet, tak by to nebylo tak otravné. Navíc se při výběru nějakého objektu ještě u karty Upravit objevují jeho odpovídající vlastnosti a příkazy pro manipulaci s ním.

Taková první možnost přesunu karty na vhodnější pozici je známá už z dřívějška a to pomocí klávesy CTRL+levého tlačítka, kdy kartu vybereme a posuneme. Problém je pokud ale máte jen jeden monitor, protože se okno aplikace nedá roztáhnout více, než je aktuální rozlišení. To roztažení je nutné, abychom se dostali na tu poslední kartu Upravit, protože je jinak schovaná pod tlačítkem rozbalovacího seznamu s dalšími skrytými kartami.

Editace karet pomocí Dynama

Tématem dnešního příspěvku je ale především ukázka, jak zvolené karty vypnout nebo přejmenovat anebo dokonce i zablokovat. Toto vypínání se uskuteční pomocí Dynama a několika speciálních uzlů z balíčku Rhythm (John Pierson). Ten si v prostředí spuštěného Dynama stáhněte a nainstalujte pomocí menu Balíčky -> Vyhledat balíček

Po instalaci se pak objeví spoustu zajímavých uzlů. Nás bude zajímat část RibbonTab.

V našem kódu můžeme využít následující uzly:

  • RibbonTab.GetTabs – objekty všech dostupných karet v pásu karet
  • RibbonTab.Name – jmenný seznam všech karet
  • RibbonTab.Visibility – stav karty (viditelná/skrytá)
  • RibbonTab.SetVisibility – skrytí/zviditelnění karty
  • RibbonTab.SetEnabled – karta bude/nebude funkční (ale zůstane vidět)

Ostatní uzly jsou standardní uzly Revitu (v záhlaví je vždy ponechán původní název).

Důležitá poznámka:

Jakákoliv manipulace s kartami (skrytí/zablokování/přejmenování) má platnost pouze v rámci aktivního sezení Revitu. Po jeho uzavření a spuštění (jako aplikace, ne projektu), se karty opět vrátí do svých původních tvarů. Škoda. 🙁

Celý kód je vidět na dalším obrázku. Je nastavený tak, že schová kartu „Quantification“

Několik poznámek ke kódu:

  • Modrá skupina obsahuje uzly, které zajistí seznam karet a jejich počet.
  • Zelená skupina obsahuje vstupní údaje, která karta se má skrýt/zviditelnit anebo zablokovat
  • Růžová skupina zařídí skrytí/zviditelnění nebo zablokování vybrané karty

Před schováním karty Quantification

Po schování karty Quantification

Celý kód slouží jako vzor, protože asi budete mít jinak pojmenované některé karty. Pokud si připravíte seznam karet, se kterým budete chtít manipulovat, jednodušší používání pak bude pomocí Přehrávače skriptů Dynamo.

Pokud si budete chtít v rámci cvičení sami kód sestavit, tak nezapomeňte vstupním uzlům nastavit, že jsou vstupem (využitelné právě v přehrávači):

Volba Funguje/vypnuto je v kódu uvedená jako další možná varianta. V ukázce nebyla využita.

Další variantou je kód, kterým si můžete jednotlivé karty zase přejmenovat (a tím zkrátit název).

Komu se nechce kód sestavovat dle obrázků, můžete si jej přímo stáhnout: