Autodesk Revit – Plocha vyplněné oblasti v tabulce

Dnešní příspěvek se bude věnovat situaci, kdy máme v projektu řadu objektů kategorie Položky detailu – Vyplněné oblasti. Česky řečeno, vyšrafované oblasti, které by jsme rádi opoznámkovali jejich plochou anebo ji alespoň nějak pomocí tabulky posčítali. Řeklo by se „triviální úloha“, když se po výběru výplně v panelu Vlastnosti objeví kýžená plocha, tak to přece nemůže být žádný problém. Jenže ouha, ať dle zvyklostí s parametry jiných objektů hledáte a hledáte, nedá se žádný vestavěný parametr použít.

Ukázka popisků a tabulky ploch

Výkaz skutečné plochy výplní

V zásadě to můžeme udělat dvěma způsoby – ručním a automatickým.

Avšak ani jeden z nich není nějakou přirozenou funkčností Revitu, musíme mu trochu pomoci.

V každé případě se ale neobejdeme bez dodatečně vyrobeného, vlastního sdíleného parametru. V naší ukázce ho budeme nazývat třeba Plocha_výplně. Jeho zavedením se zde ale nebudeme zabývat.

Dalším počinem bude zavedení tohoto sdíleného parametru jako parametru projektu pro kategorii Položky detailu (viz. obrázek).

Parametr projektu vytvořený ze sdíleného parametru

Ruční obsluha ploch výplní

Pokud vybereme nějakou oblast, díky parametru projektu Plocha_výplně se tento objeví v panelu Vlastnosti poblíž vestavěného parametru Plocha. Zde potom můžeme ručně opsat aktuální plochu.

Jak je vidno, tato metoda je dostatečná tak pro pár výplní, anebo když se již neočekává jejich změna plochy. V případě většího počtu výplní je toto už neuhlídatelné a tím nespolehlivé.

Oba parametry pro plochu vyplněné oblasti (původní a náš)

Automatická obsluha ploch výplní

Jak se dá podle nadpisu očekávat, k automatizaci získávání hodnot ploch bude asi použito nějaké kouzlo, či co. Tak trochu to je pravda, ale v případě většiny kouzel v Revitu za tím hledejme nástroj zvaný Dynamo. Poměrně jednoduchým kódem, dokonce bez zvláštních, dodatečně načítaných balíčků, můžeme elegantně obsloužit automatický zápis všech ploch z celého projektu do připraveného parametru projektu založeného na našem sdíleném parametru Plocha_výplně.

Kód vypadá následovně:

Kód pro Dynamo

Pro snadnější spuštění kódu můžeme použít z karty Správa – Přehrávač skriptů Dynamo. Aby se nám kód zobrazil v jeho okně, musíme si soubor *.DYN například přidat do jeho výchozí složky.

Přehrávač skriptů

Potom už stačí kód spustit a počkat na aktualizaci všech ploch.

Obě uvedené metody ale ještě nevytváří žádné tabulky nebo popisky. Pouze zajistí přepis aktuálních hodnot jednotlivých ploch výplní do našeho sdíleného parametru Plocha_výplně.

Pro vznik popisků a tabulek se dále použijí obvyklé postupy. Pojítkem v nich ale stále bude několikrát zmiňovaný sdílený parametr Plocha_výplně.

Ukázka popisků a tabulky ploch

Stáhnout dynamo kód:

 

Doplnění příspěvku o další variantu kódu

Na základě komentářů níže, provedl jsem úpravu funkčnosti na možnost si vybrat z aktuálního pohledu (třeba oknem) nějaké objekty (můžete cokoliv, filtr propustí jen kategorii „FilledRegion“).

Stáhnout dynamo kód:

4 KOMENTÁŘE

  1. Smyslem této funkce je, že tento parametr projektu pro plochu aktualizuje napříč celým projektem. Takže po aktualizaci je pak v jakémkoliv pohledu správná hodnota. Pokud by to měla být varianta s plochami jen v nějakém pohledu, potom by se musel změnit začátek kódu, nejspíše s funkcí pro výběr jednotlivých oblastí.