Domů > Revit Architecture > Autodesk Revit – Přejmenování názvu pohledu podle výšky

Autodesk Revit – Přejmenování názvu pohledu podle výšky

21.12.2016

Nedávno jsem zaznamenal jeden požadavek, který byl docela netypický a tím velmi zajímavý. Šlo o to, že uživatel poměrně dost využíval výškových úrovní, se kterými stále pohyboval a tím měnil jejich výšku. A aby se mu snadno tyto měnící se výšky rozpoznávaly v nabízených seznamech (např. při umísťování objektů s dolní a horní vazbou), pojmenovával si názvy půdorysů podle aktuální výšky. Udržovat si ale tyto názvy stále v souladu neustálým přejmenováváním jednotlivých půdorysných pohledů zabírá uživateli dost času a také dost ruční práce. Po probírce možností Revitu jsem se nakonec rozhodl pro řešení pomocí nástroje Dynamo. A k mému (ne)překvapení na to zase stačilo jen pár uzlů. 🙂

A jak tato pomůcka funguje?

V aktuálním projektu si otevřeme Dynamo, v něm si spustíme připravený kód. V uzlu „Select Model Elements“ si pomocí tlačítka „Změnit“ vybereme v projektu z nějakého svislého pohledu požadované výškové úrovně. Potom, pokud už tak není nastaveno automaticky, si celý kód spustíme tlačítkem Spustit a Revitu potvrdíme, že si přejeme přejmenovat související objekty.

Zde je krátké video…

Na dvou obrázcích dále je vidět stav před přejmenováním a potom po použití nástroje.

Před přejmenováním pohledů

Před přejmenováním pohledů

Po přejmenování pohledů

Po přejmenování pohledů

A zde je celý kód.

Celý kód je sestaven z úzlů pocházejících ze tří balíčků: Revit, Springs a Clockwork. Bližší popis ohledně načítání a práce s nimi naleznete v některém z dřívějších příspěvků.

Kód se skládá z následujících „podbarvených“ uzlů:

Zelená barva:

Select Model Elements (Revit): výběr výškových úrovní (podlaží) pro úpravu názvu půdorysu

Modrá barva:

Code block-EN název (Revit): klíč k dekódování požadovaného parametru Výška z objektu výškové úrovně, zde je to „Levels.Elevation

Code block-EN název (Revit): klíč k dekódování požadovaného parametru Název z objektu výškové úrovně, zde je to „Levels.Name“ . Tento uzel není pro funkčnost celého nástroje potřebný, je zde jen pro kontrolní výpis názvů vybraných podlaží, popřípadě jako příklad použití v nějakém jiném kódu

Oranžová barva:

Slouží pro manipulaci s hodnotou výšky až na textový řetězec. Revit totiž vnitřně počítá ve stopách, což se může neblaze projevit na podivných číslech, kdy se např. místo výšky=2600 objeví číslo 2599.99999999988:

Code Block (Revit): výchozí hodnota pro zaokrouhlení desetinných míst

Math.Round (Revit): zaokrouhlení čísla výšky na původní zobrazovanou hodnotu

Code Block (Revit): převod výšky z milimetrů na metry

Springs.Number.ToString (Springs): převod čísla na řetězec

Fialová barva:

Element.SetName (Clockwork): Přejmenování vybraných elementů (zde podlaží) názvem odvozeným z jeho aktuální výšky

Tento kód může také posloužit jako inspirace pro jiné úlohy, kdy např. potřebujeme podobným způsobem manipulovat s jinými objekty.

Takže v některém z dalších příspěvků vám mohu třeba ukázat, jak změnit znaky v názvech pohledů na velká písmena…

 

Musíte být přihlášen k poslání komentáře.