Autodesk Revit – Přepínač náhledu viditelnosti v Editoru rodin

Další šikovnou novinkou je lepší znázornění geometrie rodiny vzhledem ke třem úrovním detailu, nastavení parametru viditelnosti a typu pohledu. Úprava se týká prostředí Editoru rodin a to zavedením přepínače pohledu, obdobně jako třeba u zobrazení vazeb v projektu. Geometrii rodiny můžete vytvářet, testovat a upravovat bez nutnosti opakovaného načítání rodiny do projektu.

Na našem příkladu si na viditelnosti dnes ukážeme zároveň i několik dalších tipů.

Co tedy můžeme z ukázky vyčíst:

  1. přepínání viditelnosti přímo v Editoru rodin
  2. způsoby přepínání textů podle nějaké hodnoty
  3. využití vzorce pro ošetření krajních mezí
  4. použití znaku „mínus“ v názvu parametru

Požadavky na funkčnost rodiny:

při zadání hodnoty parametru „cislo (1-4)“ mimo interval <1, 4> se objeví text “Chyba rozsahu”, jinak se objeví vlastní zadaná hodnota 1 až 4.

Pracovní vzhled rodiny se všemi objekty „přes sebe“.

všechny texty všechny texty

Založení parametrů viditelnosti c0 až c4. Parametr je typu Ano/Ne.

Vlastnosti uživatelského parametru pro viditelnost

Svázání viditelnosti textu s parametrem (1 na c1, 2 na c2 atd….)

Spřažení parametru s viditelností

Zapnutí nového přepínače „Náhled viditelnosti – zapnuto“.

Objeví se okno se žlutým okrajem. A pokud máme u některého objektu nastavené různé stavy viditelnosti úrovně detailu (Hrubý-Střední-Jemný), můžeme je ihned při přepínání úrovně ve žlutém okně sledovat. V našem příkladě zde si ukážeme využití standardního parametru Viditelné spřaženého s vlastními parametry, které nakonec ovládá parametr jediný.

Zapnutí okna náhledu viditelnosti:

Zapnutí okna Náhledu viditelnosti

Nastavení parametru „cislo (1-4)“ na 0, objeví se text s chybou rozsahu.

Parametr s hodnotou 0

Nastavení parametru „cislo (1-4)“ na 1, objeví se text 1.

Parametr s hodnotou 1

Nastavení parametru „cislo (1-4)“ na 2, objeví se text 2.

Parametr s hodnotou 2

Nastavení parametru „cislo (1-4)“ na 3, objeví se text 3.

Parametr s hodnotou 3

Nastavení parametru „cislo (1-4)“ na 4, objeví se text 4.

Parametr s hodnotou 4

Nastavení parametru „cislo (1-4)“ na 5, objeví se text s chybou rozsahu.

Parametr s hodnotou 5

A ještě jeden souhrnný obrázek s možnostmi rodiny použité v projektu:

Přehled vzhledů rodiny