Autodesk Revit – Propis textů mezi projekty

Při tvorbě projektů v Revitu se běžně používá technika externích referencí. To znamená, že po připojení nějakého jiného projektového souboru k mému projektu, například profese, mohu v projektu vidět také objekty z připojeného projektu. Většinou se zobrazením jednotlivých modelových elementů problém nebývá, a pokud ano, tak si s tím nějak intuitivně poradíme. Úmyslně zde zdůrazňuji, že „modelové“ elementy (stěny, podlahy a podobně), protože ty se z pohledu zobrazování v nejrůznějších pohledech dovedou celkem agresívně prosadit samy. Jenže projekt netvoří jen elementy modelové, ale obsahuje také i elementy „doprovodné“. To jest nejrůznější popisky, texty, kóty a jiné dokumentační prvky. A jak je známo, ty z pohledu svých vlastností jsou přece jen vybíravější, ve kterém pohledu se budou (a jestli vůbec) zobrazovat. A v případě spolupráce souborů projektu formou externích referencí to platí dvojnásob. A právě touto problematikou se bude zabývat tento příspěvek.

Na modelové situaci si shrneme, jaký problém nastává a jak ho potom vyřešíme.

Představme si, že jsme od stavaře dostali projekt obsahující v různých pohledech také nějaké popisy, ručně dopisované texty a podobně.

Stavební projekt s popisy
Stavební projekt s popisy

K našemu projektovému souboru zaměřeného třeba na zdravotechniku připojíme soubor s modelem stavby. V půdorysném pohledu stejného podlaží s úmyslně nastavenou disciplínou Architektura se objeví následující zobrazení:

Pohled s podloženým projektem stavby
Pohled s podloženým projektem stavby

Vidíme, že modelové elementy stavby jsou i bez nějakých velkých zásluh viditelné. Pokud bychom ale chtěli vidět také detailové elementy (popisné texty, kóty, …), tak budeme muset udělat ještě pár nastavení.

Klíčem k řešení je připomenutí podmínek Revitu týkajících se zobrazování detailových elementů všeobecně:

  • pro zobrazení detailových elementů musí být splněna podmínka, kdy náčrt s elementy musí být rovnoběžný s aktuálním hostitelským pohledem, ve kterém chceme elementy sledovat. Obvykle se jedná o pohledy typu půdorys, svislý pohled, řez.

Po přečtení předchozí věty asi namítnete „Vždyť se na pohled z připojeného projektu už v rovnoběžném pohledu díváme, a přesto texty nevidíme“. Tak to je sice pravda, ale to ještě nestačí, protože to také musí vidět i Revit.

Nastavení viditelnosti detailových elementů.

V požadovaném pohledu si příkazem VG spustíme panel Přepsání viditelnosti/zobrazení našeho půdorysu. Díky existenci připojeného rvt souboru se stavařinou se objeví karta Připojené soubory aplikace Revit, na kterou klikneme.

Na řádku s připojeným projektem klikneme na tlačítko Nepřepsané.

Nastavení zobrazení
Nastavení zobrazení

Následující panel poskytuje spousty různých nastavení pro zobrazování kategorií Revitu. Nám nyní bude stačit zapnout volbu Přepsat nastavení zobrazení pro tuto instanci a Podle připojeného pohledu a hned na prvním řádku Připojený pohled si ze seznamu vyberme název pohledu z připojeného projektu, jehož „náčrtnu“ chceme v našem aktuálním pohledu zobrazit (v této ukázce je to půdorys 01 1NP – pracovní).

Nastavení přepisu
Nastavení přepisu

Po postupném potvrzení všech panelů při návratu zpět se v aktuálním pohledu objeví také dokumentační texty z podloženého projektu.

Zviditelnění textů mezi projekty
Zviditelnění textů mezi projekty

Poznámka:

Pokud by nám v našem pohledu stačily jen informace získané formou automatických popisků, potom to můžeme udělat i bez nutnosti popisovaných úprav. To je totiž úplně jiná situace, která není závislá na „sesouhlasení“ dvou pohledů, protože se popisky kreslí přímo do našeho pohledu. To, že se berou informace z podkladu, není v tuto chvíli podstatné.

Popisky z dat podloženého projektu
Popisky z dat podloženého projektu

Na obrázku jsou v červených elipsách vidět popisky, který byly v aktuálním hostitelském pohledu příkazem TG dodatečně vytvořené ukázáním na elementy pocházející z podkladu.