Autodesk Revit – Průsečík topografie s objekty

Terén alias topografie je obvykle nedílnou součástí stavebního projektu. Do terénu může být osazena celá řada objektů, např. stěny, sloupy, podlahy, obecné modely čehokoliv a podobně. V každém případě také většinou požadujeme i průsečné hrany terénu s objektem. Hrana může vzniknou např. běžným „zakopáním“ objektů to terénu a to nástrojem Deska stavby. Co ale dělat v případě, kdy nám stačí jen průsečné hrany, takže objekt není nutno vždy zakopávat?

K tomuto účelu nám může posloužit malý trik s nástrojem Rozdělit povrch.

Použitím tohoto nástroje oddělíme od původního terénu samostatný kousek terénu sledující ukázané hrany nějakého objektu. A pokud nepožadujeme nějaké výpočty s terénem, např. kubatury, potom může vzniklý terén i odstranit. Ať tak či tak, okolo objektu vznikne viditelná hrana a o to nám vlastně šlo.

Z karty Objemy a pozemek si spustíme nástroj Rozdělit povrch a vybereme stávající terén.

Příklad terénu s objekty a jejich průsečnicemi

Z dostupných nástrojů pro vytvoření hran si vybereme nástroj Vybrat čáry a ukážeme na objektech požadované hrany.

V terénu máme připravené objemové těleso…

Stav po výběru hran tělesa

Rozdělením vznikl nový povrch, jehož obrys věrně sleduje průsečíkovou hranu terénu s tělesem.

Pokud si budeme později přát původní terén opět zacelit, stačí ho vybrat, potom vybrat body a ty zrušit.

Po výběru bodů

Po odstranění bodů se terén zacelí