Autodesk Revit – Reset sdílených souřadnic

Pokud jste se již někdy dotkli problematiky sdílených souřadnic v Revitu, pravděpodobně jste zjistili, že to může být občas docela nesrozumitelný proces. Existuje sice celá řada „zaručených“ postupů, jen se s tím správným pro vás nějak nemůžete potkat. Spolehlivé používání občas vyžaduje dlouhou praxi a trpělivost. A také zjistíme, že používání souřadných systémů v Revitu není tak jasné a křišťálově průzračné, jako souřadné systémy třeba v AutoCADu. I zkušený uživatel se nakonec může při různém zkoušení dostat do slepé uličky, až bude dezorientován tak, že mu přestanou fungovat dosavadní postupy. Tento příspěvek se bude zabývat situací, kdy jsme si po různých pokusech „pokazili“ ostrý projektový soubor tak, že už v něm nemůžete opakovaně nastavit nový systém sdílených souřadnic.

Systém sdílených souřadnic je mimochodem dost důležitý pro správnou výměnu projektů nebo referenčních výkresů mezi sebou napříč celým projektem. Takže, pokud hodláte spolupracovat s jinými uživateli vzájemným podkládáním částí projektu ke společnému domluvenému počátku, tak se sdíleným souřadnicím stejně nevyhnete.

Jednou z obvyklých situací, kdy vzniká systém sdílených souřadnic je, že si pod svůj projekt v Revitu podložíte soubor DWG obsahující nějakou situaci. Situace je samozřejmě v systému JTSK. Nástroji Revitu lze zařídit, aby se tento systém „převzal“ i pro váš projekt a vy jste mohli na objektech Revitu dále měřit v nových souřadnicích. Typické jsou třeba kóty významných bodů stavby (upravený terén, rohy budovy a pod.).

Potud je vše v pořádku a my se těšíme z hladkého průběhu prací na projektu. Jenže jednoho méně krásného dne nastane situace, kdy budeme z nějakého důvodu chtít sdílené souřadnice změnit nebo dokonce celé sdílení úplně zrušit.

A ty důvody mohou být třeba následující:

  • v době startu projektu jste používali nějaký dočasný souřadný systém, který se nyní musí nahradit skutečným
  • systém sdílených souřadnic byl vytvořen z výkresu, který již není platný nebo v něm byl systém opraven na jiný
  • taky jste se mohli při prvním načítání souřadnic dopustit nějaké chyby, kterou je teď třeba napravit
  • a dalších X důvodů…

Reset sdíleních souřadnic

Příprava univerzálního resetovacího souboru

Protože se nám může situace potřeby resetování opakovat, připravíme si nejdříve soubor tzv. Master projekt, který můžeme z bezpečnostních důvodů dokonce nastavit s atributem „pouze pro čtení“. To proto, že bychom mohli v některých vypjatějších okamžicích tento soubor „zneuctít“ nechtěným uložením a tím jeho znehodnocení jako čistého vzoru.

Otevřeme si nový projekt, založený na „žádné“ šabloně.

Založení prázdného projektu

Odstraníme všechny nepotřebné pohledy (není životně důležité).

V půdorysu si zobrazíme skryté objekty a poblíž značek pro Základní bod projektu a Bod zaměření si vytvoříme pomocný text s nějakým nápisem (to pro pozdější snadnější orientaci při manipulaci s podloženým souborem).

Obě značky si vybereme a nastavíme jim stálou viditelnost

Takto upravený soubor projektu si uložíme pod nějakým příznačným názvem, např. Master Resetu Sdílených Souřadnic.rvt a zavřeme ho. Nezapomeneme mu ještě nastavit atribut pouze ke čtení.

Reset sdílených souřadnic projektového souboru

Nyní si otevřeme projektový soubor, který chceme zbavit (nebo upravit) dříve nastaveného sdílení souřadnic.

V našem příkladě vidíme fragment situace podloženého DWG výkresu, který byl již jednou použit pro akci získání sdílených souřadnic v projektu. To vidíme na pomocných textech (tučný text pochází z DWG, tenký zobrazuje aktuální souřadnici společného bodu), že mají shodné hodnoty. Problém je v tom, že podkladní výkres byl otočený chybně. Správně měl být ze současného pohledu natočen o 180 stupňů. Takže teď je vlastně vzhůru nohama.

Podklad použitý pro získání sdílených souřadnic je chybně otočený

Provedeme tedy fyzické otočení podkladu o požadovaný úhel.

Na obrázku níže je upravená nová poloha podkladu, který  byl otočen o 180 stupňů.

Opravené natočení podkladu

A protože jsme již s dříve umístěným podkladem po získání souřadnic manipulovali, potřebujeme příkaz pustit ještě jednou. Při snaze o opětovné použití nástroje Získat souřadnice však narazíme na problém.

Dříve vytvořený sdílený systém souřadnic nám zabrání jeho opravě nebo dokonce zrušení. V tento okamžik nastává ta správná chvíle pro nasazení našeho pomocníka v podobě master resetovacího projektu.

Do projektu si připojíme dříve připravený soubor („Master Resetu Sdílených Souřadnic.rvt“), metodou Manuálně na střed!

Umístíme ho někde poblíž našeho současného počátku definovaného jako domluvený společný bod v projektu.

Umístění resetovacího podkladu poblíž počátku. Souřadnice jsou zatím beze změny.

Poznámka:

Pokud se v projektu vyskytují nějaké další připojené reference, umístěné pomocí sdílených souřadnic, je nutno je všechny postupně vybrat a v panelu Vlastnosti jejich připojení nahradit na volbu Není sdíleno.

Nyní si spustíme nástroj Získat souřadnice a ukážeme na pomocný text z připojené RVT reference Master Resetu…. .  Podle umístění se změní i kontrolní souřadnice původního projektu (v našem příkladu je to Y=-1.32, X=3.46).

Stav po opětovném získání souřadnic

Tímto krokem došlo k resetu dříve nastaveného sdílení. Takže, pokud jsme měli toto za cíl, můžeme ještě odpojit případné nepotřebné reference a projekt uložit. Pokud ho otevřeme později, tak bude připraven pro akci s připojením podkladu (např. JTSK výkresu) a nastavení sdílených souřadnic.

V naší ukázce ale budeme pokračovat dále, protože jsme chtěli napravit chybně natočený podklad.

Spustíme nástroj Získat souřadnice (teď už to půjde) a ukážeme na připojenou DWG referenci. Na kontrolním textu se souřadnicemi bodu v projektu vidíme, že se hodnoty opět kryjí s kontrolním textem v podkladu.

Druhé použití podkladu DWG pro získání sdílených souřadnic

A náš projekt je s nově upraveným sdílením souřadnic opět v kondici. 🙂