Adeon CZ - Autodesk Gold Partner

Autodesk Revit a Revit LT - Návod

Celkem 14 videí návodu k BIM aplikaci Autodesk Revit a Revit LT. Podle videí se naučíte základní kroky při tvorbě prvního BIM modelu. Video návod je tvořen z Revitu LT verze 2014, základní principy jsou ale stále aplikovatelné do aktuálních verzí Revitu a Revitu LT.

Začínáme

Níže najdete jednotlivé části projektu rozdělené do kratších videí. Nejdříve se můžete ale kompletně podívat na vytvoření Revit projektu od vytvoření projektu a nastavení výškových úrovní až po finální tvorbu výkresových dokumentů a následně si projít jednotlivé části postupně.

Vytvoření projektu a výškových úrovní

Na počátku každého projektu je vhodné nejdříve si nastavit výchozí výškové úrovně. V tomto případě otevřeme jižní pohled poklikáním na položku „South“ v prohlížeči projektu. Díky nastavení šablony zde vidíme dvě výškové úrovně: „Level 1“ a „Level 2„. Tyto úrovně můžeme přejmenovávat, eventuálně změnit jejich výškovou úroveň. 

Další variantou přejmenování výškové úrovně je možnost kliknutím přímo v prohlížeči projektu na příslušný půdorys a přes pravé tlačítko volbou „Přejmenovat“ tuto úroveň přejmenovat.

Vytvoření stěn

V rámci nového projektu máme připraveno několik výškových úrovní. Pokud budeme chtít do některé výškové úrovně se přímo dostat, poklikáme přímo na půdorys v prohlížeči projektu. Například chceme-li se dostat do půdorysného průmětu „Základy„, poklikáme na „Základy (00-Foundation)“ a na obrazovce se objeví příslušný pohled. Nyní pro tvorbu stěn, spustíme nástroj „Stěna„. Výšku stěny si zadáme v liště možnosti, zde v tomto případě do výškové úrovně 02 – Entry Level. Dalším parametrem pro kreslení stěny bude zadání základní čáry. V tomto případě si nastavíme vnitřní plochu stěny „Finish Face: Interior„. Dalším parametrem je parametr řetězec, který znamená, že při zadávání následujících bodů po sobě to bude vytvářen neustálé stěny.

Terén a základové desky

Digitální model terénu – V pohledu Terén (Site) vytváříme vlastní terén. Nástroje pro modelování terénu nalezneme na kartě Terén. Prvním základním nástrojem tvorby terénu je ukazování bodů. Po dokončení všech bodů je zapotřebí terén dokončit volbou Dokončit (na kartě Surface).

Obrysové čáry – Vymodelovaný povrch terénu můžeme dále kontrolovat ve 3D pohledu. Po spuštění nástroje Deska v rámci karty Terén, vybereme stěny a vytvoříme obrysový profil budoucí desky. Pokud tento profil není uzavřen, nástrojem Ořež tento profil uzavřeme. Po dokončení obrysu, dokončíme nástroj Deska, tlačítkem Dokončit.

Ořezový kvádr – Pro bližší zkoumání objektů ve 3D pohledu můžeme použít speciální nástroj, který nám zobrazí takzvaný Ořezový kvádr (Selection Box). Tento kvádr zapneme na pohledu, ve kterém se právě nacházíme v panelu Vlastnosti. 

Tvorba podlah

Použitím nástroje Podlaha (Floor), se otevře pás karet s nástroji pro tvorbu podlahy. V panelu Kresli (Draw) je několik nástrojů na tvorbu obrysů podlahy. Pokud máme obrys podlahy hotový, můžeme tento příkaz dokončit, tlačítkem Dokončit.

Podle okolností se může objevit dotaz ohledně spolupráce desky a stěn. V tomto případě to znamená, zda-li chceme přesahující stěny oříznout a zarovnat se spodkem podlahy. V tomto případě víme, že stěny úmyslně přesahují až do horního patra, proto zde použijeme volbu Ne. Stále vybranou desku můžeme dále využít pro vytvoření další desky ve druhém podlaží.

V nástroji pro schránku klikneme na „Kopírovat do schránky“ a ve 3D pohledu vložíme kopii příkazem nástroje „Vložit zarovnaná na vybraná podlaží„. 

Vytvoření střechy

Pro tvorbu střech existuje několik nástrojů. My použijeme nástroj Střecha v půdorysu. Po spuštění, je nástroj automaticky v režimu kreslení obrysu a my nakreslíme první okapovou čáru. Další hrany střechy využijeme ukazováním stávajících stěn. Před tím ještě vypneme ovšem sklon pro tyto budoucí hrany (Defines slope). A nastavíme si přesah hrany přes okraj stěny 3 stopy. Pro dokončení obrysu použijeme nástroje ořež a spojíme rohy v korektní obrys. Celou střechu dokončíme tlačítkem Dokončit.

Sklon střechy – Nyní v pohledu uvidíme část střechy. Tato část je vidět proto, že řezná rovina je příliš nízko oproti sklonu, který střecha konkrétně má. Pohled použijeme ještě k tomu, že vybereme externí stěny a připojíme je funkcí Připojit (Attach) k nové střeše. V panelu Vlastnosti po-té snížíme v políčku Sklon (Slope), konkrétní sklon na nižší hodnotu. 

Umístění dveří

Načtení rodiny dveří – Dveře jsou zastoupeny takzvanými Rodinami (Families), které jsou součástí šablony a nebo jako externí soubory mimo projektové soubory. Pokud se v aktuálním projektu nenachází dosud žádná rodina dveří, příkazem Vložit rodinu (Load Family) ji můžeme z karty Vložit načíst přímo do projektu.

Vložení dveří – Pro umisťování rodin dveří do objektu můžeme využít v podstatě kteréhokoliv z pohledů. Pro vložení dveří do objektu si spusťte nástroj Dveře (Door) a v panelu vlastností si vyberte konkrétní typ dveří. Po výběru typu dveří pohybujte kurzorem okolo některé stěny. Teprve potom se dveře začnou vkládat do konkrétní stěny. Po umístění dveří se zároveň vloží také popiska označující značku těchto dveří. Popisky lze taky vkládat do půdorysu dodatečně až po vložení dveří – a to příkazem Vložit popisek.

Umístění oken

Vložení okna – Okno lze vkládat v libovolném pohledu – buď půdorys, 3D pohled nebo svislý pohled. Pro vložení okna spusťte nástroj Okno (Window) a ze selektoru vyberte typ okna. K umístění můžete využít dočasných modrých kót.

Editace typu rodiny – Vyberte krajní okno a v panelu Vlastnosti (Properties) použijte tlačítko Editace typu (Edit type). Otevře se okno Vlastnosti Typu (Type Properties). Současný typ zduplikujeme použitím tlačítka Duplikovat a vytvoříme nový typ s novým jménem. Změňte parametr Výška (Height) a po změně potvrďte tlačítkem OK. 

Zarovnání oken – Pro horizontální zarovnání oken můžeme použít nástroje Zarovnat (Align), kdy ukážeme postupně na referenční čáru a na čáru, která se má srovnat na okně.

Umístění prosklené obvodové stěny

Prosklené obvodové stěny jsou zvláštním typem stěn, které jsou tvořeny z pravidla zasklením a nosnou konstrukcí. Tyto stěny lze umístit do projektu standardním nástrojem Stěna (Wall). Prosklené stěny lze vytvořit také tak, že se nahradí stěny stávající, které jsou tvořeny původním pevným, například zdivem. V našem příkladě nejdříve rozdělíme stávající pevnou stěnu na dvě samostatné stěny. Použijeme nástroj Rozdělit (Split). Přepneme se do 3D pohledu a v tomto pohledu vybereme rohové stěny pomocí klávesy CTRL Nyní v panelu Vlastnosti (Properties) v selektoru vybereme příslušný typ prosklené stěny Storefront. Pevná stěna se změní za určitou prosklenou, která však nemusí vyhovovat rozměrově našim potřebám. Stěny jsou stále vybrané, takže můžeme v panelu Vlastnosti použít tlačítka Edit Type a upravíme stávající některé parametry.

Vytvoření schodiště a zábradlí

Začneme výběrem nástroje Schodiště (Stair) z karty Architekt. V panelu vlastnosti vyberte dvě Výškové úrovně. Nástupní (Base Level) a výstupní (Top Level). Výchozím nastavením kreslení schodiště je tvorba komponent pomocí RamenePodesty a Podpor.

Vytvoření schodiště – Klikneme na první bod pro začátek ramene. Jak budeme potahovat kurzor, vidíte kolik schodů je již vytvořeno a kolik ještě zbývá v dynamickém textu pod schodištěm. K dokončení nakreslení schodiště použijeme tlačítko Dokončit úpravy. 

Vytvoření zábradlí – Nástrojem Zábradlí (Railing) postupně nakreslíme zábradlí. Zábradlí bude tvořeno jednou čárou okrajů desky. 

 

Vytvoření pohledů

Vytvoření řezu – V půdoryse můžeme například vytvořit svislý řez. Na kartě Pohled (View) vybereme Řez (Section) a vytvoříme řezovou čáru přes půdorys. Dvojitým klikem na značku řezu se dostáváme do Pohledu Řezu. Z tohoto pohledu řezu můžeme vytvářet i další potřebné pohledy.

Vytvoření detailu – V našem případě vytvoříme odkaz na Detail (Callout). V panelu Vlastnosti vybereme typ Řez Stěnou (Wall Section) a pomocí dvou bodů ukážeme oknem budoucí detail. Poklikáním na hlavičku detailu opět otevřeme další pohled, tentokrát detailový. Měřítko pohledu je jiné, podrobnější než předchozí celkový pohled v řezu. Ovládacím prvkem okna můžeme vypnout ohraničení detailu. 

Vytvoření kót

K okótování použijeme nástroje Šikmá kóta (Aligned) z karty Poznámky (Annotate). V liště možnosti si můžeme nastavit způsob uchytávání na jednotlivé objekty. V našem případě si vybereme Plochy stěn (Wall faces). Klikneme na ni a po té ukážeme na protější plochu protější stěny. A dalším bodem (kliknutím) umístíme kótovací čáru.

Kótování šikmé stěny – Šikmá stěna, není rovnoběžná se základnou, takže ji musíme okótovat jiný způsobem – a to pomocí bodů. Vybereme levý líc levé stěny a po té zajedeme kurzorem k rohu šikmé stěny. Zde pomocí tabulátoru najdeme okamžik, kdy se zobrazí bod, který kliknutím myši zachytíme. Po té kótu umístíme.

Kótování úhlu – Úhel šikmé stěny můžeme dokótovat nástrojem Kótovaní úhlu (Angular)

 

Poznámky na výkrese

Podobně jako kóty, jsou textové poznámky objekty závislé na pohledech, ve kterých byly vytvořeny. Pro vytvoření poznámky vyberte nástroj Text. U textu lze nastavit Styl odkazuUmístění a Zarovnání. V tomto příkladě popíšeme poznámkou prosklenou stěnu. Ukážeme počátek odkazové čáry, potom pokračování odkazové čáry a nakonec samotný text. V druhé poznámce napíšeme příklad delšího textu. V případě přílišné délky textu, můžeme tento text zkrátit za příslušné uzly. Vybranou poznámku také můžeme posouvat anebo otáčet. U napsané poznámky můžeme dodatečně přidávat další odkazové čáry. Vybereme poznámku a z pásu karet klikneme na nástroj pro přidání odkazu. Odkaz se přidá k poznámce, kdy za koncový uzel odkazu ho dáme na patřičné místo.

 

Vytvoření výkresů

Vytvoření listu výkresu a vyplnění razítka – Na kartě Pohled (View) vyberte nástroj Výkres (Sheet) a v dialogovém panelu Nový výkres vyberte vhodnou šablonu. Další šablony můžeme načíst tlačítkem Načíst (Load)

Umístění pohledu do výkresu – Z prohlížeče projektu vyberte vhodný pohled a zatáhněte ho do prostoru výkresu. Kliknutím dokončete vkládání. V okně pohledu se potom zobrazí podle nastavení zvolený pohled. Stejnou technikou můžeme umísťovat další pohledy. Pokud se na pohledech vyskytují odkazy na jiné pohledy, například Řezy, budou v těchto značkách konkrétní hodnoty výkresu, na kterých pohled leží a pořadové číslo pohledu.

 

Poradíme vám s výběrem vhodného nástroje

Nejste si jistí, který software je pro vás ten pravý? Vyplňte kontaktní formulář s dotazem a my vám odpovíme následující pracovní den.