Autodesk Revit – Revit v režimu prohlížeče a jeho využití

Jednou ze zvláštností aplikace Revit je jeho další fungování v případě ztráty licence (např. vypršení 30-ti denní trial verze, porušení lokální licence nebo nepřístupnost síťové licence). V tomto případě Revit po spuštění standardním zástupcem oznámí patřičnou zprávou problém a k jeho spuštění již nedojde.

Po instalaci Revitu má ale každý uživatel k dispozici ještě jednoho zástupce, obsahujícího přepínač /viewer. Tímto přepnutím se Revit dostává do jiného pracovního režimu s dále popsanými vlastnostmi.

  1. Režim prohlížeče umožňuje používat všechny funkce aplikace mimo následujících:

– nelze ukládat žádným z příkazů pro ukládání
– nelze exportovat nebo publikovat upravené projekty
– nelze exportovat nebo publikovat do formátů obsahujících modelová data s možností úprav
– tisk dokumentace po provedení změn v projektu

  1. Využití Revitu v režimu prohlížeče

Pokud vynecháme „zakázané“ funkce, zbudou nám v hrubých rysech tyto možnosti:

jakékoliv zkoušení a učení se funkcí (v prostředí projektu, v editoru rodin) – ideální např. pro domácí výuku, tréning, pokud nemůže firma licenci domů zapůjčit…
– prohlížení, měření, zjišťování informací o objektech –
výhodné pro návazné obory nedisponujících ostrou licencí, ale přesto majících zájem o zkoumání modelu
– tisk dokumentace –
výhodné pro centrální zpracovávání tisku dokumentace, kde by ostrá licence byla přepychem.

Zástupce v programových nabídkách po instalaci aplikace

Přepínač v příkazovém řádku spouštěné aplikace

Přepínač v příkazovém řádku spouštěné aplikace

Poznámka:

Přepínač „/language CSY“ je parametrem příkazového řádku, který řídí jazykovou mutaci Revitu. Aby vám tedy prohlížecí verze Revitu také mluvila v češtině, upravte si stávajícího zástupce na tento tvar.

Reakce aplikace na použití zablokovaného příkazu (např. uložení)

Pokud se v projektu neprovede žádná editační úprava (třeba i nechtěná), lze použít funkce tisku nebo exportu do formát DWFx (2D/3D výstup prohlížitelný např. pomocí Design Review).

Tisk z prohlížeče na zvolenou tiskárnu systému

Tisk dokumentu

nebo export do DWFx formátu:

Export do DWF/DWFx

Zobrazení exportovaného formátu v prohlížeči Design Review

Prohlížeč Design Review

I v tomto prohlížeči lze na modelu zjišťovat celou řadu zajímavých informací, které si sem objekty z prostředí Revitu přinášejí.

Přehled blokovaných a funkčních nástrojů pro výstupy ven z projektu

Uložit, Uložit jako...

Exporty

pokračování Exportů

Publikování na Autodesk Buzzsaw

Tisky a nastavení tisku

Připomenutí: jakmile se v projektu vyskytne nějaká editační změna, dosud popsané fungující nástroje budou také zablokovány. V tomto případě nemusíte potom celý projekt zavírat, ale stačí se zpětným krokem dostat před tyto změny.