Autodesk Revit LT – Rychlá kontrola koordinace dvojím kliknutím myši

Podle náročnosti a rozsahu projektového díla se někdy může v prostředí projektu Revitu hodit možnost alespoň vizuálním způsobem rychle zkontrolovat návaznost jednotlivých disciplín. Ve „velkém“ Revitu existuje ke zjišťování kolizí přímo nástroj včetně možností koordinací. Jenže v Revitu LT jsou v rámci omezení tyto nástroje potlačené a tedy nepoužitelné. I z tohoto důvodu bych toto téma zařadil spíše do kategorie Revit LT.

V dnešním příspěvku bych rád ukázal jeden tip, kterým se dá docela obstojně, alespoň vizuálně, jakási koordinace vykonat. A jak jsem uvedl už v nadpisu, tak dokonce jen pomocí malého počtu kliknutí myši.

Celý vtip spočívá v práci s pohledovými šablonami a použití relativně nového nástroje „Vlastnosti dočasného pohledu“, uvedeného ve verzi 2015 (a mimochodem tak trošku nezaslouženě opomíjeného).

O tom, že pohledové šablony jsou velmi významným nástrojem pro správu vzhledu vašich pohledů v projektu, není pochyb. A my tyto schopnosti ještě znásobíme v kombinaci s dočasnými pohledy.

Celý popis postupu nebude dlouhý a hodně řeknou obrázky, takže tady je první obrázek. Na něm vidíme spleť různých trubních a potrubních systémů, které bychom rádi nějakým rychlým a hlavně přehledným způsobem mohli prohlížet.

Potrubní uzel

Poznámka:

Toto není skutečný, ale cvičný příklad, který je zde jen pro znázornění myšlenek a postupů. Má především působit inspirativně, protože využití návodu lze najít i v mnoha jiných, podobných situacích.

A společný, nepřehledný půdorys několika různých typů systémů může potom vypadat takto:

souhrnný pohled na systémy

Našim požadavkem bude, mít připraveno několik pohledů, které pro vizuální koordinaci budou bohatě stačit.

Požadavky na vzhled prvního pohledu:

– trubní systémy – osové zobrazení, čerchovanou čárou, barevně odlišené

– potrubní systémy – hmotové zobrazení plnou čarou zelenou barvou

První vzhled

Požadavky na vzhled druhého pohledu:

– trubní systémy – hmotové zobrazení, čárkovanou čárou, barevně odlišené

– potrubní systémy – neviditelné

Druhý vzhled

Požadavky na vzhled třetího pohledu:

– trubní systémy – hmotové zobrazení, vystínované

– potrubní systémy – hmotové zobrazení, vystínované

Třetí vzhled

Vytvoření příslušných pohledových šablon

Základem vytvoření nové pohledové šablony je úprava grafického vzhledu vybraného pohledu. Zvolíme si například pohled půdorysu a v něm postupně nastavíme vlastnosti požadovaného vzhledu. V pohledu spustíme nástroj pro přepis zobrazení zkratkou VG nebo kliknutím na položku Upravit v panelu Vlastnosti.

V panelu si provedeme změnu vzhledu čar u trubek, tvarovek a tvarovek potrubí….

Dalšími úpravami může být: měřítko, styl zobrazení a podobně.

Po vyladění požadovaného vzhledu pohledu standardními nástroji Revitu si z pohledu uděláme novou pohledovou šablonu, později využitou pro koordinaci.

Nad řádkem s názvem pohledu v Prohlížeči projektu klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme volbu Vytvořit šablonu pohledu z pohledu… .

Šablonu pojmenujeme. např. „Trubky barevně osově“.

V panelu Šablony pohledů potom můžete dokonat „dílo zkázy“ a jak je vidno, podle libosti si ještě upravit dalších milión parametrů.

Tímto způsobem si vytvoříme všechny požadované vzhledy pohledů, které můžeme uložit jako pohledové šablony.

V tuto chvíli ale slyším hlasy, jak říkají „No to bylo více, než slibované dvojí kliknutí…“. Ano, máte pravdu. Avšak po počátečním ladění grafického vzhledu pohledů se toto nastavení může v projektu uložit (dokonce to může být i součástí firemní šablony) a teprve P O T O M přichází naše chvíle (nebo koordinátora) s dvojím kliknutím, kdy se už skutečně jen pomocí nástroje Vlastnosti dočasného pohledu postaráme o výběr vhodné pohledové šablony.

Použití nástroje Vlastnosti dočasného pohledu.

Na stavovém řádku pohledu dole klikněte na ikonu Vlastnosti dočasného pohledu.

Po kliknutí na volbu Dočasně použít vlastnosti šablony… se objeví panel pro výběr připravených pohledových šablon.

Po výběru a potvrzení šablony se aktuální pohled odpovídajícím způsobem změní.

1.zobrazení 2.zobrazení 3.zobrazení

V zásobníku se Revit pamatuje souběžně až 5 naposled použitých šablon.

Poznámka k volbě Povolit vlastnosti dočasného pohledu.

Tento přepínač se uplatní až v případě, kdy by aktuální pohled měl „natvrdo“ přiřazenou nějakou pohledovou šablonu.

V tomto případě by veškerá snaha o dodatečnou úpravu grafického vzhledu byla marná, protože vše řídí přiřazená šablona.

Ukázka zašedlého panelu pro přepisy viditelnosti/zobrazení (příkaz VG).

Zablokování se týká i voleb ve stavovém řádku, např. změna měřítka, úrovně detailu, změna zobrazení…)

Povolením přepisu dočasného vzhledu (řízeného pohledovou šablonou) se všechna nastavení uvolní, jako by byl pohled bez řídicí šablony.

Dostupnost dočasné změny vzhledu pohledu.

Po vypnutí volby Povolit vlastnosti dočasného pohledu se pohled opět vrátí do vzhledu řízeného přiřazenou pohledovou šablonou.

Na samotný závěr si ještě pro pořádek můžeme spočítat avizovaný počet kliknutí:

1.klik

2.klik

🙂