Autodesk Revit – S šablonou jde všechno líp…

Postupem času při používání aplikace Revit, většina uživatelů zjistí, že by bylo dobré mít po ruce nějakou tu vhodnou šablonu, nakrmenou zajímavými rodinami a styly. Jste-li do procesu vytváření vlastních šablon Revitu vtaženi, nabízí se první zákonitá otázka: „Jak mám začít – šablonou nebo projektem“? Pravdou je, že tato otázka trošku připomíná podobnou situaci, kdy se lidstvo pře, co bylo dřív – slepice nebo vajíčko. 🙂 Máte-li totiž v Revitu dosud nedokončený projekt, nemusíte zatím tušit, co by mohla vaše budoucí šablona obsahovat. Na druhé straně, bez rozumné šablony se ve skutečnosti zahájení projektu rovná plavbě v neznámých vodách bez zásob a vybavení.

Dnešní příspěvek se tedy bude týkat hrubých rysů šablony jako prvotního rozcestníku při jejich tvorbě.

Tvorba Revit šablon

Kdy s tvorbou šablony začít?

Podle zkušeností řady uživatelů-průkopníků se podle rozsahu a typu projektů dá na šabloně začít pracovat tak po dvou, až třech projektech. Je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se zvládala samotná aplikace a hlavně pak, už se vyskytla celá řada nových postupů, rodin a opakujících se požadavků, např. vzhledu dokumentace. Pokud se ale někomu nechce čekat ani chvíli, může vlastní  budoucí zkušenosti zatím nahradit prací jiných dobrovolníků, kteří už řadu šablon profesionálně připravili a projekty zakládat na nich. A samozřejmě, během zpracovávání projektu si sbírat to „své“, co potom můžete zúročit i ve vlastní šabloně.

Co mám do šablony zahrnout?

Základem by měly být asi firemní standardy (vzhled dokumentace, architektonický rukopis). Udržování obsahu je už potom snazší, v každém případě si dobře promýšlejte každé rozšíření. Šablona by měla obsahovat jen ty nejnutnější věci a ne vše, co se v projektu nakonec objeví. Je mít totiž třeba na paměti to, že pokud začínáte projekt na souboru šablony mající 50 MB, tak už taky máte padesátimegový soubor projektu a ještě jste nic nevytvořili. Cílem by měl být vyvážený a nejčastěji používaný obsah. Vše ostatní může být součástí dalších, dobře organizovaných specializovaných šablon (např. všechny dveře, okna, zábradlí apod.). Pokud dokážete udržet šablonu v dobré kondici, bude ku prospěchu celému projekčnímu týmu. Vlastní, uživatelskou strukturu rodin a šablon je vhodné oddělit od standardního obsahu instalace Revitu, kde jsou povětšinou velmi obecné a málo využitelné rodiny, i když pro rozjezd dostačující.

Základní kategorie šablony:

Rodiny poznámek:

 • výškové úrovně (podlaží)
 • popisky detailů
 • psací styly
 • kótovací styly
 • výškové kóty
 • základní popisky (stěny, dveře, okna, obecný)
 • poznámkové detaily
 • razítka a rámečky

Modelové objekty:

 • stěny
 • dveře (do stěny, do obvodových panelů)
 • okna
 • podlahy – všeobecné nebo několik typických druhů
 • střechy – všeobecné nebo několik typických druhů

Rodiny pohledů:

 • řezy
 • pohledy
 • detaily
 • tabulky/výkazy

Globální nastavení:

 • sdílené a projektové parametry
 • pohledové šablony
 • fáze
 • indexové poznámky
 • filtry
 • styly a typy čar
 • tloušťky čar
 • šrafovací vzory
 • grafické přepisy

Metody vytváření šablony:

Pokud uzrál čas a podklady pro šablonu z projektů jsou k dispozici, můžete je použít jako základ a v dalším kroku je převést do samotné šablony. Pro vytváření šablon z existujících projektů se v podstatě dají aplikovat dvě metody: metoda odebírání a metoda přidávání.

Způsob, pro který se rozhodnete, je zcela na vás. Osobně preferuji metodu odebírání, protože je nejrychlejší. A méně náročná na přemýšlení, co všechno, a odkud ještě musím vybrat. Čím propracovanější a přizpůsobenější projekt použijete, tím lepší bude i šablona. Snad jedinou pozornost této metody věnujte vloženým nebo importovaným definicím symbolů z podkladů DWG (závěje zbytečných psacích stylů, typů čar a další). Ať tak či onak věřím, že popis jednotlivých metod vám pomůže při vytváření šablony vlastní cestou.

Metoda odebírání

 1. Uložte kopii projektu funkcí Ulož jako… jako soubor šablony (přípona *.rte).
 2. Smažte všechny nežádoucí pohledy.
 3. Smažte všechny nežádoucí rodiny, případně zredukujte počty typů.
 4. Použijte funkci Vyčistit nepoužité. Tím se odstraní všechny objekty, kromě těch, které jsou v projektu zatím použité.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud se všechny nadbytečné rodiny a typy neodstraní.
 6. Smažte zbytek modelu projektu a vyčistěte pohledy od poznámek.
 7. Uložte soubor šablony.

Metoda přidávání

 1. Otevřete existující projekt.
 2. Otevřete nový projekt za použití prázdné (žádné) šablony.
 3. Nastavte si pohledy a jejich organizaci.
 4. Nástrojem Přenos projektový standardů proveďte z projektu přenos vybraných standardů.
 5. Načtěte dosud nenačtené rodiny (s omezeným počtem typů).
 6. Z projektu přes schránku přeneste definice tabulek.
 7. Nový projekt uložte nástrojem Uložit jako… jako soubor šablony (*.rte).

Umístění šablony

Nyní, když máte novou a čistou šablonu pro projekty Revitu připravenou, je čas ji elegantně použít. Použití je velmi jednoduché. Soubor šablony umístěte kdekoliv, kde to pro vás z pohledu udržování a aktualizací bude výhodné. Obvyklým místem může být společné úložiště na serveru firmy, kam se dostanou všichni uživatelé Revitu. Po umístění šablony teď ještě musíte Revitu sdělit, kde šablona leží, aby ji mohl pohodlně nabízet v úvodní obrazovce výchozích šablon (okno Historie souborů). Po rozbalení ikony Revit klikněte na tlačítko Možnosti. V panelu Možnosti přejděte na Umístění souborů. Zde si můžete pomocí zelené ikony „plus“ přidat další šablony.

Po vložení odkazu na soubor šablony ji můžete „posunout“ na přední pozici. V okně historie souborů se totiž zobrazuje prvních pět řádků.