Autodesk Revit – sklony, stupně a procenta

Dnešní příspěvek si neklade za cíl odborně rozebírat, jak se počítá sklon anebo jaký je rozdíl mezi sklonem v procentech nebo stupních. Zaměřil bych se spíše na praktické použití v prostředí Revitu, nejlépe v nějaké parametrické rodině.

Sklon vyjádřený poměrem, procentem a stupněm

Kdo jste vytvářeli nějakou rodinu v Revitu, určitě byla parametrická a parametry typu Délka, Úhel či Text vám nebudou neznámé. Ale co takhle typ parametru Sklon? Už jste s ním někdy přišli do kontaktu? Pro ty, co si špitli „ano“, mohou brát další řádky ve stylu „Opakování, matka moudrosti“. A pro ty, jejichž odpověď byla „ne“, a jsou alespoň trochu zvědaví, jak to tedy je, prosím pokračujte v pročítání dalšího textu.

Trocha teorie nezabije?

Sklon (např 1:x) se obvykle z praktických důvodů počítá z pravoúhlého trojúhelníku jako poměr převýšení (x) a stometrové délky (l). Jinými slovy, poměr délky protilehlé odvěsny ku přilehlé, známé také i jako tangenta úhlu alfa.

A pokud vypočtenou hodnotu podělíme 100, dostaneme převýšení v procentech.

Např.:  x=12 m, l=100 m, potom klesání je 12%.

12/100 * 100 = 12 %

a tangenta úhlu alfa bude: 12/100=0.12, úhel alfa je potom z arcus tangent 6.84°.

A jak s tímto nakládá Revit?

Na příkladu níže jsou vidět připravené parametry rodiny pro demonstraci parametru Sklon.

Příprava třech parametrů pro sklon

Definice parametrů v rodině:

Název parametru Typ parametru Význam
Převýšení Délka zadávaná hodnota
Délka sklonu Délka zadávaná hodnota
Sklon poměrem Sklon podíl převýšení a délky
Sklon procenty Sklon podíl převýšení a délky
Sklon stupněm Sklon podíl převýšení a délky

V této tabulce jsou zatím tři řádky se stejným výsledkem ve stupních. Je to proto, že jednotky pro sklon jsou v rodině nastavené na Stupně desítkově.

Jednotky sklonu jako desítkové stupně

Dočasná změna jednotek pro sklon:

Pokud by byly jednotky nastavené například na poměr, vypadaly by výsledky takto:

V další části ukázky jsou výpočty různých dalších parametrů, zejména úhlu:

Pro lepší orientaci v ukázce, je v názvu definice parametrů v závorce uvedený i zároveň typ parametru:

Definice parametrů v rodině:

Název parametru Typ parametru Význam vzorce
úhel (Úhel) Úhel přepočet úhlu ve stupních
alfa (Sklon) Sklon tanget úhlu, podíl převýšení a délky
procenta (Délka) Délka přepočet podílu na procenta (jako délka)
procenta (Číslo) Číslo přepočet podílu na procenta (jako číslo)

Poznámka:

Pokud se ve vzorci u některých parametrů automaticky objeví hranaté závorky, je to proto, že si Revit pomáhá řešit případný konflikt znaků ve jméně parametru s některými matematickými znaky, např. mínus, závorky.

A praktické využití v projektu?

V následující tabulce je vidět ukázka různých sklonů a odpovídajících procent a stupňů.

Tabulka sklonů poměrem, procentem, stupněm

V prostředí projektu u tabulky je již možné použít pro každý parametr jiné formátování, takže se v ní mohou objevit i požadované hodnoty podle účelu. Stejná hodnota výpočtu pro typ parametru Sklon může mít potom tyto interpretace:

Sklon poměrem 1:x

Sklon procenty

Sklon stupněm

Parametrická rodina s ukázkami hodnot parametru sklonu:

Ukázka rodiny sklonů

Tabulková forma stejných rodin: