Autodesk Revit – Terén s napuštěným rybníkem

Revit sám o sobě nedisponuje nějakým nástrojem, kterým bychom mohli v terénu Revitu, simulovaného povrchem, vytvářet vodní plochy. Včetně profilu dna. Tak, aby i v řezech byl průběh co nejvěrohodnější.

Tento úkol můžeme poměrně elegantně vyřešit vizuálním programováním pomocí Dynama.

Terén s vodou

Vstupními daty bude topografie (terén) a obrysový polygon pro půdorysné vymezení vodní plochy.

Čekání na déšť - terén zatím bez vody

Před spuštěním kódu je nutno nastavit parametr pro výškovou kótu úrovně hladiny vodního tělesa (h1) a dále výškové úrovně dna (h2). Výsledkem po zpracování kódu bude rodina s 3D trojúhelníkovou sítí, představující vodní těleso.

Rodina tělesa

Definice kódu

Část první

Tato část kódu zajišťuje načtení připravených obrysových čar vodní hladiny a dvou výškových úrovní (h1=hladiny a h2=dna). Obrysové čáry jsou promítnuty do výškové úrovně rovné polovině výšky tloušťky budoucího tělesa. Všechny uzly pocházejí ze standardních balíčků Revitu.

Část druhá

Tato část se stará o načtení topografie terénu a zpracování její geometrie vhodné pro další spolupráci s pomocným tělesem, vzniklým z obrysových čar a parametrů h1 a h2.

Část třetí

O tuto část se stará balíček Springs s uzlem Springs.FamilyInstance.ByGeometry.

Pokud tento balíček ještě nemáte nainstalovaný, tak si ho v rámci aplikace Dynamo pomocí správce vyhledejte a nainstalujte.

Uzel Springs.FamilyInstance.ByGeometry převádí geometrii výsledného tělesa na standardní rodinu kategorie Topografie. Jedná se o 3D trojúhelníkovou síť. Z kódu jsou vidět jednotlivé parametry pro vytvoření rodiny, zejména pak vstupní šablona „Metrický pozemek“.

Rodinu lze běžným způsobem editovat, např. pro přidání parametru materiálu a jeho spřažení s tělesem vody. I když je v panelu uzlu použitý název jména materiálu „Voda“, nijak se to totiž v rodině neprojeví.

Schéma celého kódu:

Celé schéma kódu

Poznámka:

Pomocné obrysové čáry jsou zde proto, aby se vytvořilo těleso se stejným obrysem a je jedno, v jaké výškové úrovni leží. Až teprve parametry h1 a h2 těleso umístí do terénu. Neznamená to ale to, že by se nějak hlídal obrys vodní hladiny, který by se vlivem reliéfu terénu a zvolené úrovně h1 rozléval i mimo pomocné obrysové čáry.

Na obrázku je v prostředí Dynamo zespodu vidět pomocné těleso. Tmavá čára je střednicí tělesa získaná z pomocných obrysových čar. Úroveň hladiny vody je v optimální výšce.

Těleso vodního sloupce

Další obrázky ukazují nevhodné zadání výšky h1.

Parametr úrovně hladiny byl zadán 2 m nad nulou. Vodní těleso vlivem „těsného obrysu“ „vylezlo“ nad terén. Tento případ by byl vhodný např. při doplnění dalších stavebních objektů tvořících pevné „ohrazení“ okolo břehů nějakou jednoduchou hrázní stěnou a pod.

Úroveň hladiny vysoko nad terénem

Vodní těleso v Revitu (se spuštěným Dynamem)

Rodina vodního sloupce

Zaujalo vás Dynamo? Podívejte se na speciální stránku kde najdete i další tipy a triky k vizuálnímu programování v Dynamu.