Autodesk Revit – Tipy pro zlepšení výkonu

Asi mi dáte za pravdu, že není nic horšího, než být neustále zdržován pomalými věcmi. Pomalé počítače, pomalé ovladače, pomalý internet a zejména pak občasná pomalá odezva sezení aplikace Revit! Problémy s výkonem aplikace Revit se mohou při práci na větších projektech stát pozorovatelné a nepříjemné. Navigace v modelu může být pomalá, načítání a ukládání může trvat nekonečně dlouho a úprava prvku může vyčerpat váš už tak našlapaný čas. Tento příspěvek se pokusí naznačit, co dělat, aby se zlepšil výkon projektu v Revit. Níže je seznam oblastí, o které je třeba dbát, aby se vaše sezení nestalo pomalým, a některé obecné rady o „nejlepší praxi“ ke snížení velikosti souboru a urychlení sezení aplikace Revit.

Jak zrychlit práci v Revitu

1. Čistit, čistit a čistit!

Vyčistěte soubor projektu Revitu od zbytečného a nevyužitého obsahu. Z karty Správa použijte nástroj Vyčistit nepoužité a zbavte se všech nepoužívaných rodin, typů, skupin, materiálů atd. To všechno zbytečně navyšuje velikost projektového souboru. Až je budete třeba opět potřebovat, můžete si je znovu načíst později.

2. Rozdělení velkých Revit modelů do více souborů

Pokud máte problémy s výkonem u velmi rozsáhlých modelů, je vhodné je rozdělit do menších celků a ty pak propojit jako připojené soubory. Ideální práce je na jednom souboru, zatímco ostatní mohou být dočasně uvolněné.

3. Importované DWG soubory

Pokud potřebujete v projektu Revitu pracovat také s CAD, měli byste je přednostně namísto jejich importu do projektu připojit. Propojení je velmi podobné běžné externí referenci v aplikaci AutoCAD. Propojení stále čte původní soubor, takže je vhodný zejména v případech, kdy se podkladní data průběžně mění. Odlišností oproti Xrefu AutoCADu je, že si Revit vytváří jakýsi otisk podkladních dat, takže kdybyste svůj projekt přesunuli na jiný počítač bez podložené reference, tak ji v projektu stále uvidíte a dokonce se s ní dá i manipulovat (vypínat nebo měnit vlastnosti hladin…). V případě importu, se velikost CAD souboru přidá k velikosti souboru projektu. Součástí vašeho projektu se stávají nejen všechny entity, ale také i definice a styly. Proto, když už hodláte využít geometrie podkladu jako objekty Revitu, ponechejte v importovaném souboru skutečně je ty entity a styly, které využijete i dále.

4. Komprimace projektu

Zkontrolujte, zda je váš soubor projektu při ukládání komprimován. Tato komprimace zmenšuje velikosti souborů při uložení souborů sdíleného projektu (s povolenými pracovními sadami). Při běžném uložení aplikace Revit zapíše do existujícího souboru pouze nové a změněné prvky. To může způsobit jejich zvětšení, ale zase zrychluje operaci uložení. Proces komprimace přepíše celý soubor a z důvodu úspory místa odebere nadbytečné části. Vzhledem k tomu, že tento způsob uložení zabere více času než běžné uložení, používejte možnost komprimace v případě, kdy by délka ukládání mohla narušit váš pracovní postup.

Volbu pro komprimaci naleznete na panelu Uložit Jako a v možnostech zaškrtněte políčko Kompaktní soubor.

5. Odstranění nepotřebných pohledů

Pro lepší kondici projektu zrušte nadbytečné pohledy. Příliš mnoho pohledů může zpomalit váš projekt, proto se ujistěte, že jste odstranili všechny dočasné nebo nepotřebné pohledy. Typickou ukázkou jsou pracovní řezové pohledy, které se postupem času nasbírají a nahromadí, kdy často slouží pro vytváření modelu a většinou nejsou určené pro tiskové výstupy výkresů.

6. Prázdný úvodní pohled

Vytvořte nový, prázdný výkresový pohled, který se použije při otevírání a zavírání projektu. Před uložením a zavřením projektu otevřete tento pohled a zavřete všechny další otevřené pohledy. Tím zabráníte vkládání nepoužívaných pohledů během spouštění, uvolnění paměti RAM a zvýšení rychlosti. Počáteční pohled lze také nastavit z karty Správa na panelu Správa projektu nástrojem Počáteční pohled.

7. Řešení upozornění

Revit může na výčet chyb zaviněných určitými problémy při zpracovávání modelu a vydání odpovídajících upozornění spotřebovat spoustu systémových zdrojů. Včasným vyřešení těchto varování můžete vaše sezení pomoct zrychlit.

Tip: varování je vždy lepší vyřešit v okamžiku vzniku, než se je snažit řešit až ke konci práce.

8. Uzavření pracovních sad

Při práci ve vašem sdíleném projektu v Revitu se budete asi většinu času věnovat pouze vybrané části projektu. Chcete-li tedy relaci urychlit, je vhodné zavřít všechny pracovní sady, se kterými v současné době nepracujete.

9. Uzavření skrytých oken

Pokud Revit provádí regeneraci modelu, týká se to každého, aktuálně otevřeného pohledu. Do verze Revitu 2018 můžete z karty Pohled a panelu Okna použít nástroj Zavřít skryté.

verze 2018

Od verze Revitu 2019 můžete z karty Pohled a panelu Okna použít nástroj Zavřít neaktivní.

verze 2019

10. Zadní ořezání řezů a svislých pohledů

Ujistěte se, že je ve všech zobrazeních řezů a svislých pohledů aktivní volba Zadní ořezání. Dále podle potřeby zmenšete hloubku řezového kvádru tak, aby zobrazoval pouze potřebný rozsah pro tento pohled. Tím se může o dost snížit doba potřebná pro regeneraci pohledu.

11. Nadbytečně detailní model

Redukujte přílišnou detailnost 3D modelu. Modelování šroubů, přípojů, výztuže apod. zvýší velikost souboru a zpomalí vaše sezení. Pokud to pro vás bude zcela dostatečné, použijte místo modelu raději detailové komponenty 2D reprezentace.

12. Vypnutí nepotřebných kategorií

Při práci s pohledy vypněte kategorie/podkategorie, které v daném pohledu nepotřebujete zobrazovat. Tím zkracujete čas, který Revit potřebuje na zpracování pohledu. Pro zjednodušení celého procesu a zrychlení práce s pohledy můžete používat šablony pohledů.

13. Ořezový kvádr ve 3D pohledech

Při navigaci uvnitř 3D pohledu používejte ořezový kvádr. Tím se sníží počet viditelných prvků, který Revit musí zpracovávat.

14. Odstranění nevyužívaných variant návrhu

I neaktivní variantu návrhu mohou váš model zpomalit, protože se všechny stále aktualizují v souladu jakýchkoliv změn. Pokud již nejsou potřebné, odstraňte je!

15. Odstranění nevyužívaných skupin

Pokud existují, můžete je místo nástroje Vyčistit nepoužité odstranit v dolní části přímo z Prohlížeče projektu.

16. Rastrové obrázky

Vyhněte se vkládání objemně velkých rastrových obrázků. Před importem se pokuste o optimalizaci obrázku, protože i při změně měřítka v Revitu zůstane velikost souboru stejná. Odstraňte z projektu všechny nežádoucí rastrové obrázky nebo výsledky rendrovacího procesu. Černobílé rastrové obrázky jsou menší než barevné rastrové obrázky. Místo běžného JPG formátu ukládejte raději černobílé monochromatické rastrové obrázky.

17. Vypnutí stínů

Je to asi očividně zřejmé, ale nezapínejte stíny v pohledech, které je nepotřebují, protože zpomalí váš projekt.

18. DWG informace v rodinách

Všímejte si rodin, do kterých byly naimportovány DWG data. Pokud nejsou potřeba, měly by být z rodiny vymazány, jinak mohou negativně výrazně ovlivnit výkon Revitu.

Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.