Autodesk Revit – Variantnost součtů ve výkazech

Dnešní příspěvek se bude zabývat výkazem, ve kterém bychom rádi vypočítávali nějaké součty na základě počtu kusů. V čem je tedy problém výkazu? V tom, že Revit nedovolí vestavěný parametr „Počet“ používat ve vzorcích.

Příklad upraveného výkazu a jeho formátování si předvedeme na nosnících (kategorie Konstrukční rámová konstrukce) umístěných někde v projektu. Protože předpokládám určitou znalost Revitu, nebudou jednotlivé kroky rozpitvány dopodrobna.

Jaký bude úkol?

Úkol zní jasně: ve výkazu se bude podle počtu kusů nosníků stejných délek (a typu) vypočítávat jejich celková délka (např. běžné metry).

Výkaz bude obsahovat čtyři sloupce: Rodina a typ, Délka, Celková délka, Počet. Na každém řádku bude zastoupena unikátní délka.

V projektu se nacházejí tyto nosníky (pro zjednodušení budou stejného typu, ale různých délek):

Přítomné nosníky v projektu

Založení výkazu:

Založení výkazu

Výběr kategorie:

Výběr kategorie

Výběr dostupných polí pro výkaz (zatím jsou tři)

Výběr dostupných polí

Prozatímní vzhled založeného výkazu (bez formátování, bez čtvrtého sloupce):

Prvotní vzhled výkazu

Nyní přistoupíme k doplnění dalšího součtového sloupce a zformátování výkazu.

Z pohledu tabulky klikneme v panelu Vlastnosti na položku Pole a tlačítko Upravit

Upravení výkazu

Kliknutím na tlačítko Přidat vypočítaný parametr si založíme nový parametr Celková délka:

Nový vypočítaný parametr

Zadáme Název = Celková délka, Typ = Délka, do Vzorce pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte pole Délka.

Definice vzorce

Poznámka: všimněte si, že panel Pole neobsahuje pole s názvem Počet. Proto to obcházíme trikem s novým součtovým parametrem.

Po založení nového parametru si ho ještě můžeme pomocí modré šipky posunout na vhodnější pozici (jako třetí sloupec).

Změna pořadí polí

Vzhled upraveného výkazu:

Upravenější výkaz

Nyní přistoupíme ke kontrole a  úpravě formátů jednotlivý polí. V pohledu výkazu klikneme na tlačítko Formátování.
Ověříme si, že pole Délka je Bez výpočtu:

Úprava vlastností pole

A nyní naopak, u pole Celková délka součty zapneme. Tímto trikem obejdeme nemožnost použít ve vzorcích pole Počet.

Úprava vlastností pole

Výkaz zatím vypadá stejně:

Výkaz

Posledním krokem úprav bude seřazení výkazu podle pole Délka a vypnutí zobrazování každé instance (na kumulativní zobrazení). Pokud bychom měli přítomné i jiné rodiny, muselo by se do třídění zahrnout i pole Rodina a typ.

Řazení výkazu

Teprve nyní vypadá výkaz podle zadání:

Nový vzhled výkazu

Drobnými úpravami formátování lze docílit konečného vzhledu výkazu (jednotky Metry a skrytí posledního sloupce)

A finální podoba výkazu:

Výkaz většího sortimentu nosníků v projektu:

Finální vzhled výkazu