Domů > Návody a tipy > Autodesk Revit – Výroba parametrů pro razítko, kdo se v tom má vyznat…

Autodesk Revit – Výroba parametrů pro razítko, kdo se v tom má vyznat…

19.08.2016

Tento příspěvek je věnován všem uživatelům, kteří se snaží o vytvoření vlastního razítka a mají už s Revitem nějaké zkušenosti. Zejména pak orientace v záplavě stávajících (interně definovaných) parametrů Revitu a jejich „proplouvání“ napříč projektem, s využitelností v razítku. Řadu z nich lze totiž využívat přímo, bez dalších brikulí nebo nutnosti je dublovat parametry vlastními.

první části příspěvku jsem připravil seznam všech dostupných výchozích parametrů. A aby nebyl seznam ovlivněn nějakými parametry navíc, použil jsem projekt založený na žádné (prázdné) šabloně.

Předmětem zkoušek se pak staly všechny parametry, dostupné z panelu Informace o projektu. Tyto parametry se vyznačují tím, že jsou tzv. unikátní pro celý projekt (jejich hodnota se s výskyty nemění). V rodině zkušebního razítka jsem potom přidal několik dalších parametrů z možných dostupných, které se zase chovají tak, že hodnota ve výskytech může být proměnná.

Druhá část příspěvku obsahuje návod na vytvoření vlastních uživatelských sdílených parametrů, opět s dvojím chováním – unikátní a přepisovatelné.

Interní výchozí parametry

Projekt, který zatím nemá přiřazen žádný soubor sdílených parametrů, a je založený na prázdné šabloně, má dostupné následující interní parametry pro použití v dokumentaci, např. rohovém razítku, informacích o projektu a pod.

Informace o projektu (zatím bez uživatelských parametrů):

 Výchozí parametry

Parametry projektu (zatím bez uživatelsky přidaných):

parametry projektu

Dostupné interní parametry pro výkresy (40 ks):

Všechny dostupné interní parametry kategorie Výkresy

Vyplněné informace o projektu:

Vyplněné informace o projektu

Po vložení do projektu – zobrazení informací o projektu ve všech razítkách v celém projektu stejně!

Definice rodiny razítka s využitím interních parametrů (podle informací o projektu 1 až 10)

Závěr:

Pro uvedené parametry 1 až 10 již není třeba dále něco nastavovat, dají se hned využívat. Jejich vlastností je to, že se hodnoty propisují po celém projektu unikátně, jedinečně. A je jedno, jestli je přepíšeme v panelu Informace o projektu nebo v některém z razítek.

 

Další interní parametry, použitelné pro razítka.

dalšÍ interní neunikátní parametry

Ukázky části razítek dvou různých výkresů stejného projektu s různými texty stejných parametrů:

výkres 1

výkres 2

Závěr:

Tyto další interní parametry lze využít u dalších polí běžného razítka. Parametry mají tu vlastnost, že se v každém razítku jednoho projektu může zapsat jiná hodnota, která neovlivní stejný parametr jiného razítka na jiném výkrese. Zvláštní skupinou parametrů jsou automatické parametry, které si čtou hodnotu z nějakého údaje v projektu, např. měřítko výkresu, číslo výkresu atd.

Uživatelské sdílené parametry

Založíme si (nebo vybereme existující) soubor sdílených parametrů.

soubor sdílených parametrů

Protože soubor sdílených parametrů může sloužit i pro jinak zaměřené parametry, je vhodné si je seskupovat do odpovídajících skupin. Vytvoříme si skupinu Razítko.

Dále si vytvoříme tři vzorové parametry (z pohledu různého chování v rámci projektu):

  • Profese – bude se vypisovat pro každé razítko jinak
  • Stavba – bude stejný napříč projektem (obdoba interního parametru Název budovy)
  • Počet formátů A4 – bude počítaný podle aktuálního rozměru rámečku

První dva parametry budou míst stejné vlastnosti (Disciplína – Obecné, Typ parametru – Text).
Třetí bude celočíselný typ. Protože jeho použití vyžaduje ještě jednu rodinu a není to obvyklé, bude celý proces popsán dále.

vlastnosti parametru

vlastnosti parametru

Nyní můžeme přistoupit k použití parametrů v razítku.

V rodině razítka vytvoříme postupně štítky, založené na nových parametrech.
Použijeme tlačítko Přidat parametr a jako jediná možnost pro pokračování dále je tlačítko Vybrat…

načtení parametrů do pro štítky

Po načtení vybereme postupně oba parametry a „vložíme“ je do jediného štítku. V běžném životě se obvykle parametrům dávají jednotlivé vlastní štítky.

tvorba štítku

Po vytvoření štítku to může vypadat takto (cvičně byl do sloupce „Předpona“ ještě zapsán i název štítku):

Zvlášní parametr Počet formátů A4.

Třetí parametr Počet formátů A4 bude jako počítaný parametr rodiny. Výsledek výpočtu se bude zobrazovat v samostatné rodině obecného popisku. Tento trik umožní dynamické zobrazování měnících se hodnot jako nějaký text někde v projektu. Definice štítku Text_cislo je na dalším obrázku. Tento parametr je uložený v samostatné rodině „Položka_Text.rfa“ založené na šabloně Metrická obecná poznámka.rft z kategorie Obecné popisky.

Vytvoření štítku zobrazujícího přenášené hodnoty parametrů.

stítek obecné popisky

 

Vytvoření parametru Počet formátů A4:

V rodině razítka si vytvoříme nový parametr. Tento parametr si vytáhneme buď ze sdílených parametrů nebo zde by i dokonce stačilo si založit jen parametr rodiny.

Pro vlastní výpočet použitých formátů bylo použito několik dalších pomocných parametrů, spolupracujících s parametry šířka a délka. Všechny jsou typu Celé číslo.

Algoritmus je nastavený tak, že při překročení rozměru základního formátu 210×297 se vždy připočítává další plný formát A4. Pokud se vám tento mechanismus nehodí, je třeba ho upravit.

Přiřazení vypočítaného počtu formátů A4:

Do rodiny razítka si vložíme připravenou rodinu obecného popisku „Položka_Text.rfa“. Předtím si ještě vytvoříme běžným textem větu Počet formátů A4:. Za ní umístíme pomocnou rodinu s popiskem, kterou vybereme a v tlačítku Upravit typ nastavíme asociaci s parametrem Počet formátů A4.

Tímto způsobem se potom v obecném popisku bude zobrazovat aktuální stav vypočítané hodnoty.

Nyní rodinu razítka načteme do projektu. Pokud dosud nemáte, založte si alespoň jeden výkres a ověřme si chování razítka a jeho parametrů. Vidíme, že se z původních třech řádků objevil jen fungující řádek s počtem formátů.

„Kde jsou ty zbývající dva parametry?“
Aby je bylo v projektu vidět, musí se udělat ještě jeden krok a to jejich přidání do projektu.

Na kartě Správa spustíme nástroj Parametry projektu.

Tlačítkem Přidat… postupně přidáme naše dva sdílené parametry.

Pozor – při dokončování nastavení přidávaného parametru se ale rozhoduje o tom, jestli bude parametr v celém projektu unikátní nebo přepisovatelný pro každé razítko. Takže u parametru Profese zatrhneme kategorii Výkresy a u parametru Stavba zase Informace o projektu. Pole Parametr skupiny v: slouží jen pro umístění hodnoty v rámci členění seskupení parametrů, např. panelu Vlastnosti a je to možno kdykoliv zpětně změnit.

přepisovatelný parametr

unikátní parametr

Pokud v panelu Informace o projektu vyplníme objevivší se parametr Stavba, objeví se také unikátně i ve všech razítkách celého projektu.

Naopak, parametr Profese lze vyplňovat v různých razítkách pokaždé jiným textem. Ukázka dvou různých výkresů s měnícím se textem profese je vidět dále.

Tabulka sestavená jako seznam výkresů může díky sdíleným parametrům obsahovat i naše dva vlastní parametry Profese a Stavba.

Náš počítaný parametr Počet formátů A4 do tabulky ale, i když se jedná o variantu jako sdílený parametr, nelze nijak dostat.  🙁 Leda, v rámci parametrů projektu, vytvořit jiný, nový, ten přiřadit do kategporie Výkresy a potom u každého výkresu opsat ručně podle skutečnosti z razítka.

Závěr:

Při definování uživatelských parametrů v projektu je nutná pozornost při přiřazování kategorie, u které se potom v projektu parametr objeví. V případě razítka platí, má-li se jednat o parametr přepisovatelný, bude v kategorii Výkresy, a parametr unikátní, propsaný ve všech výskytech, bude v kategorii Informace o projektu.

Musíte být přihlášen k poslání komentáře.