Autodesk Revit – Změna vlastností vestavěného parametru (typu, instance)

U mnoho rodin se vyskytují tzv. vestavěné parametry. Tyto parametry můžeme používat jako nositele nějaké informace, třeba délku, výšku, ale nemůžeme u nich změnit nějakou jejich vlastnost. Ty jsou v panelu Vlastnosti parametrů nepřístupné. Asi častým požadavem na změnu vlastnosti parametru je jeho typ – Typ nebo Instance.

Původní vlastnosti vestavěného parametru:

Nepřístupné vlastnosti

Jak by se vám líbila tato změna?

Po změně vlastnosti na Instanci

Kudy na to?

Uživatelé Revitu 2017, 2018.

V rodině, která obsahuje vestavěný parametr, je tento zastoupen v případě délkové míry nějakou kótou.

Na našem příkladu je použita výchozí šablona pro dveře. Konkrétně parametr Šířka. Po výběru kóty se v pásu karet objeví standardní nástroje na opravu vybraného objektu. A v dolní části je ono kouzelné zatržítko, kterým můžeme změnit stav typu parametru na parametr instance.

Volba změny typu

Po změně se parametr změní na parametr instance a viditelnou známkou tohoto stavu je řetězec (výchozí) následující za názvem parametru.

Uživatelé Revitu 2016.

Tuto možnost naleznete na liště možností také a vypadá to po výběru příslušné kóty takto:

Volba změny ve verzi 2016