BIM 360 – Jednotná platforma od návrhů po projekty

O cloudových aplikacích Autodesk, jsme vás již informovali nesčetněkráte. Již spousta z vás využívá například A360 Drive jako úložiště pro své výkresy a projektové soubory, které potřebujete mít stále po ruce. Někteří z vás také využívali nebo stále využívají řešení pro správu dat – BIM 360 TEAM. V prostředí cloudů se však změny dějí velmi rychle a je tedy potřeba si určité informace zaktualizovat. Zmíněné řešení pro spolupráci BIM 360 TEAM se inovovalo do nové celé platformy s názvem BIM 360 a pro správu dokumentů konkrétně do BIM 360 Docs.

Nová BIM 360 platforma

Ještě donedávna byly všechny cloudové aplikace BIM 360 odděleny a každá měla vlastní úložiště a samostatný přístup. A to byl samozřejmě problém pro vzájemnou komunikaci v průběhu životního cyklu stavby. V nové platformě mají všechny aplikace společný základ správy dokumentů a tedy jednodušší spolupráci pro vás uživatele. A pak také dostupné API rozhraní, které naopak napomáhá nám, vývojářům a partnerovi Autodesk, vám daná řešení různě upravit.

Na diagramu níže si můžete povšimnout aktuálního dělení této nové cloudové BIM 360 platformy. Základ dělení je jasný – podle části ve které se projekt nachází. A v každé části životního cyklu stavby je společná právě jednotná správa dat BIM 360 Docs (dříve TEAM). Všechny moduly mají kromě správy dat společnou i analytiku pro efektivní analýzu projektových dat. A jak již jsem psal, společné je i cloudové API ve formě Autodesk Forge.

Níže vám ve zkratce představím pár bodů ke každému z modulů této platformy. V dalších článcích si je pak rozepíšeme o něco detailněji.

BIM 360 platforma

BIM 360 Docs

BIM 360 Docs je cloudové úložiště s funkcemi pro celkovou správu a organizaci dat v projektovém týmu. Pokud jste již zkoušeli jeho předchůdce, BIM 360 TEAM, tak vzhledově je mu velmi podobný, nicméně nabízí více funkcí. Pokud si již předplácíte BIM 360 TEAM, pak automaticky můžete využívat i BIM 360 Docs a postupně tak všechny své projekty přesunout do něj.

Na rozdíl od TEAMu, můžete zde uživatelské přístupy udělovat nejen na bázi konkrétních jmen uživatelů, ale můžete je i slučovat do firem a následně řídit práva hromadně. Anebo napříč firmami podle konkrétních pozic. Všichni z firmy „ABC“ mohou tedy například jen nahlížet na data, jeden konkrétní uživatel ze stejné firmy bude moct dokumenty nahrávat. A z další firmy „XYZ“ všichni nahlíží, nahrávají dokumenty, ale jen pár manažerů je může editovat a mazat. Kombinací je nyní velká spousta.

Hlavní důraz je zde kladen na bezpečnost. I kdyby jste tedy omylem smazali nějaké výkresy nebo jinou dokumentaci, tak se nikdy nic neztratí a vše lze vrátit. Správci mají také k dispozici pokročilé logy přístupů a operací a vždy je tedy jasné co, kdo, kde a kdy s daty provedl.

DOCS funkce:

 • Kontrolované publikování, nahlížení a sdílení informací.
 • Kontrolu dokumentů a verzování  všech typů souborů.
 • Revize dokumentů, obláčky, poznámkování, porovnávání 2D a 3D.
 • Správa dokumentů kontraktu a aktivit na projektu.

 

BIM 360 Design

BIM 360 Design je náhrada za, některým již známý, Collaboration for Revit. Jedná se o to samé, akorát propojeno právě s novou platformou.

Design tedy propojuje aplikaci Revit a všechna jeho data společně s cloudovým úložištěm (Docs) a dává vám tak rozšířené možnosti pro spolupráci přímo z programu Revit. Nemusíte si tedy složitě vytvářet žádný Revit Server pro práci s centrálním souborem. Vše je centralizováno na cloudu a přístup k souborům má pouze ten komu jej nastavíte. Zároveň se přebírají všechny funkce modulu Docs, jakožto úložiště, takže všechny změny máte automaticky verzovány a kdykoliv se k něm můžete jednoduše vrátit pokud jste se v průběhu času v něčem zmýlili.

Pokud tedy pracujete primárně v aplikaci Revit, pak BIM 360 Design je právě ten cloudový modul, který vám umožní jednoduchou cloudovou spolupráci v týmu.

Design funkce:

 • Spolupráci několika týmů napříč více disciplín.
 • Kontrolu spolupráce díky rozdělení oprávnění.
 • Sledování a koordinaci konkrétní verze s konkrétním uživatelem.
 • Vizualizovat změny mezi verzemi.

BIM 360 Design

BIM 360 Glue

Pokud je vám známá aplikace Autodesk Navisworks, pak BIM 360 Glue je právě taková jeho cloudová odnož. Právě s touto aplikaci Navisworks lze Glue oboustranně provázat. Můžete pak tedy přistupovat k datům různých profesí projektu a různě je analyzovat, detekovat kolize, poznámkovat, odměřovat a zasílat kolegům úkoly. A jelikož je Glue opět postaveno nad společnou platformou, máte k dispozici i zde všechny funkce BIM 360 Docs.

Glue funkce:

 • Koordinaci modelu.
 • Automatickou detekci kolizí a zrychlené revize.
 • Spojování různých modelů a filtrování dle disciplín.
 • Identifikaci nákladných problémů při příprav .

BIM 360 Glue

BIM 360 Build

Tento modul je určený pro týmy, které potřebují spolupracovat při práci prováděné již během samotné stavby. BIM 360 Build pomáhá zlepšit kontrolu kvality konstrukce a bezpečnost pracoviště. A to například za pomocí snadno použitelných přizpůsobitelných šablon a kontrolních seznamů. Podporujte bezpečnost na pracovišti zjednodušením kontrol a snižte tak bezpečnostní riziko pomocí konzistentních, auditovatelných postupů. Vytvořte, kontrolujte a schvalujte RFI (Request for Information) pomocí snadno konfigurovatelných pracovních workflow.

Build funkce:

 • Zlepšení kontroly kvality konstrukce a zkrácení oprav.
 • Použití kontrolních seznamů pro podporu v souladu s programem bezpečnosti na pracovišti.
 • Vytváření, přiřazení a správu problému a RFI.
 • Sledování výkonnosti stavby s denními reporty.

BIM 360 Build

BIM 360 Ops

Mobilní aplikace pro správu majetku po předání dokončené stavby. BIM 360 Ops je softwarové řešení správy a údržby budov (facility management), které umožňuje generálním dodavatelům a  majitelům realizovat hodnotu BIM při provozu. Generální dodavatelé přeměňují proces odběru tím, že propojují BIM data vytvořená během projektování a výstavby s operacemi v budovách. Majitelé začínají fungovat hned první den s mobilním řešením a všemi informacemi o budově, které potřebují.

BIM 360 Ops