Důležitou fází při zavádění BIM do firmy je si uvědomit jaké by, v tomto ohledu, měly být ty firemní standardy. Počínaje správně připraveným BIM interním dokumentem, BEP dokumentem, Revit šablonou, správně připravenými rodinami v Revitu apod. Tento článek je shrnutím těchto bodů v Revitu. Prezentuje Karolína Bilová ze společnosti Adeon CZ. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě.

BIM interní dokument

A jako první se jedná o BIM interní dokument. Co to ale takový dokument je? Jedná se o interní příručku či směrnici, která by vám měla pomoct k utříbení firemních standardů a postupů, aby byla projektová dokumentace dále využitelná pro stavební proces i pro správu objektu. Je to jakýsi návod, ve kterém jsou sepsány požadované postupy pro vytvoření modelu. Tento dokument by měl existovat pouze jeden aktuální a měla by být jen jedna osoba pověřená pro jeho správu. Určitě znáte tu situaci, kdy se při vytváření projektové dokumentace nemůžete dohodnout na konzistentním výstupu nebo až v tom opačném případě při odevzdávání se ve výsledku liší váš výstup jako jsou např. tloušťky čar, šrafy, atd… A proto budete mít tuto příručku, která vám pomůže v utříbení informací a zároveň bude sloužit novému zaměstnanci jako návod a seznámení s firemními standardy.

Jaké informace by mohla obsahovat? Budou to vámi používané zkratky, cesty k ukládání dokumentů na společný disk, způsoby pojmenovávání souborů, postupy modelování, šablony, knihovny rodin, parametry, komunikace v průběhu projektu, atd… Takto vytvořený dokument vám také poslouží k vypracování BEPu (BIM Execution Plan) neboli Výkonného plánu BIMu.

Šablona

Jeden z velmi důležitých bodů, troufla bych si říct „nejdůležitější“ je šablona Revitu. Měla by obsahovat základní nastavení firemních standardů, základní rodiny a obecně všechny základní prvky, které se budou využívat ve většině projektů. Jedná se především o správné nastavení barev, tlouštěk, vzorů čar, atd… Toto nastavení se provádí v Doplňkovém nastavení Revitu, kde si lze i vytvořit vlastní typ čáry, šrafy, materiálu atd…

evit doplnkova nastaveni sablon Revit styly objektu Revit vzory čar Revit vzory výplní

Pokud se zabýváte např. specializacemi je určitě lepší mít na každé odvětví připravenou šablonu zvlášť. My v Adeonu našim zákazníkům tyto šablony nabízíme a oni si do nich pak doplňují své informace, což je určitě lepší a snazší než začínat s úplně prázdnou šablonou. Kde ale začít s tvorbou vlastní šablony? Ideálně hned při tvorbě pilotního projektu v Revitu, kde postupně přicházíte na to, co je potřeba do šablony dát. Po dokončení pilotního projektu si projekt přeuložíte a uložíte jako šablonu *rte. Samozřejmě postupem času šablonu můžete doplňovat a tyto údaje by se měly samozřejmě prolínat do již zmiňovaného BIM interního dokumentu. Dobře připravená šablona výrazně usnadní práci a zabezpečí konzistentní grafický výstup.

Revit uložit soubor jako Revit vzor šablon

Rodiny / Families

Po šablonách přichází na řadu families. Jedná se o rodiny, bez kterých by „Revit nebyl“, tudíž jsou to všechny prvky Revitu. Některé jsou již obsaženy přímo v Revitu a jiné se načítají z externí knihovny. Rodiny dělíme na tři typy:

  • Systémové rodiny
  • Načitatelné rodiny
  • Rodiny na místě

Systémové rodiny neboli Styly rodin jsou ty, které jsou už obsaženy v Revitu a nelze je uložit samostatně, proto soubory projektu *rvt nebo šablony *rte. Pro představu se jedná o všechny prvky budov, které jsou součástí staveniště a bez nich stavbu nepostavíme, např. stěny, střechy, podlahy a schodiště. Jsou předem definovány a uloženy v šablonách a projektech. Můžeme si vytvářet své vlastní, ale duplikací existující rodinou a její úpravou.

Revit vzor steny Revit rodina schodiště

Dále načitatelné neboli uživatelské rodiny, soubory *rfa, které jsou uloženy v externích knihovnách a do projektu se načítají. Samozřejmě několik základních pravidelně používaných může být již součástí šablony. Jedná se o komponenty, které budou na stavbu později nakoupeny, dodány i namontovány, jako např. okna, dveře, zařizovací předměty, nábytek, atd…

Revit rodiny Revit rodiny dveří

A jako poslední typ je takzvaná rodina na místě, která je atypickým, výjimečně použitým prvkem objektu. Nemá charakter ani jedné předešlé rodiny a měla by být pouze součástí projektu, ve kterém byla vytvořena. Doporučujeme její neopakované použití, protože zvyšuje velikost souboru. V ojedinělých případech, například u rekonstrukcí, kdy modelujete stávající stav, narazíte na množství prvků, které už nikdy jindy nepoužijete, a tak se takový projekt může skládat především z rodin na místě, ale znamená to, že žádný, takto vytvořený prvek v jiném projektu nepoužiji.

Revit rodina na místě

Tvorba rodin v Revitu

Teď si určitě říkáte, jak to bude s vlastními rodinami. Říkáte si, jak tolik rodin vytvořím, kolik mi to zabere času, za jak dlouho se to naučím… A začnete přemýšlet, že by se přece, v dnešní době, měly dát někde stáhnout. Samozřejmě můžete, možné je všechno, ale na rodiny stáhnuté z internetu si dávejte pozor, protože nám mohou pěkně zaneřádit projekt díky obsaženému množství nestandartních čar, vzorů šraf, materiálů a co hůř ještě spoustou parametrů. Proto před tím, než rodinu načteme do projektu je vhodné ji pořádně zkontrolovat a ujistit se, že mi projekt neznehodnotí. V dnešní době je už velká řada výrobců, kteří své produkty nabízejí ke stažení ve formátu kompatibilním s Revitem. Spousta těchto stažených rodin je ale zbytečně až moc detailních, obsahují velké množství čar, spoustu přepínatelných typů a spousty parametrů. V tomto případě je ale mnohem lepší si vytvořit vlastní zjednodušenou rodinu, se základními typy, a funkčními parametry, které používáte a budete mít jistotu, že váš projekt bude v pořádku fungovat. Z toho vyplívá, že tvorba vlastních rodin je mnohem praktičtější, protože při představě kolik času vydáte na hledání a stahování v uvozovkách ideálních rodin a nedejbože potom zatažení špatné rodiny a zpětné čištění, v tu chvíli si ty knihovny budete postupně vytvářet raději samy.

Pokud teda stahovat, tak tady jsou námi doporučené zdroje, ze kterých po registraci lze stáhnout zdarma velkou řadu prvků od různých výrobců po zaregistrování, ale pořád platí, když stahuji, tak danou rodinu překontroluji před načtením do projektu. Jedná se o BIMObject, který je za nás číslo 1 pro stahování reálných objektů, BIMStore, Modlar, NBS Library, Polantis a SmartBIM.

LOD

A tady je ještě důležitou poznámkou LOD (Level of detail – úroveň detailu) u tvorby rodin, který by měl být součástí BIM dokumentu, a díky kterému jsme schopni tvořit stejný výstup během modelování, především určit detailnost zobrazení naší práce. LOD není prozatím žádným předpisem daný, proto si můžete určit jeho značení i počet úrovní a co má která úroveň obsahovat.

Revit level of detail

Parametry

Dalším zmiňovaným pojmem, bez kterého se neobejdeme v Revitu je parametr. Díky nim se prvky přizpůsobují našim požadavkům a model se plní daty. Máme tři základní druhy a to jsou:

  • parametry projektu
  • sdílené parametry
  • parametry rodin

Parametry projektu jsou definované v rámci jednoho projektu a nelze je sdílet a jinými projekty. Mohou to být parametry, které už jsou v šabloně obsaženy, ale můžeme si i vytvářet další. Jsou to informace, které definujete a poté přidáte do několika kategorií prvků v projektu.

Sdílené parametry jsou ty, které mám uložené někde v počítači jako *txt soubor na disku a jsou dostupné pro všechny projekty a rodiny v rámci jednoho instalovaného Revitu. Mohou být použity ve více rodinách či projektech a dále vykazovány. Typické jsou např. pro tvorbu razítka.

A poslední jsou parametry rodin, které se objevují pouze při tvorbě uživatelských rodin pokud se nejedná o sdílený parametr.

Důležité je zmínit, že všechny parametry můžeme řadit na typové nebo instanční. Typový parametr umožňuje změnit hodnotu parametru, který se vztahuje na všechny prvky typu rodiny. Oproti instančnímu parametru, který umožňuje změnit hodnotu parametru pro každou instanci zvlášť.

Revit instanční parametr

 

Jak na správu rodin

Smart Browser

agacad logoA jako poslední, co bych ráda zmínila, je nástroj Smart Browser. Jedná se o prohlížeč pro správu rodin. Určitě máme každý spoustu rodin, které používáme nejen v jednou projektu, uložené někde v počítači / na disku, kdo ví, jestli si vůbec pamatujeme, kde ty všechny rodiny máme. Po nějaké době, ale začínáme mít chaos, která je aktuální, která ne a můžeme omylem některou vymazat ze seznamu. V tuto chvíli přichází na řadu nástroj od firmy Agacad, která nabízí spoustu dalších povedených nástaveb pro Revit, ale když se zabýváme těma, kterou se dají spravovat rodiny, jedná se o Smart Browser. Je to aplikace nad Revitem, která umí spravovat rodiny a má několik verzí. Hlavním nástrojem je Manage, který spravuje rodiny, které máme na disku a distribuuje je dalším uživatelům týmu, což jsou další dva typy Power a Simple a má dokonce jednu verzi, která je free.

Je to aplikace, která umí upravit stovky rodin najednou, přidat/odebrat/kopírovat parametry, spravovat rodiny z aktuálního projektu, atd…

Revit smart browser

V přehledu vidíme další dvě odnože browseru, kdy manage je na úrovni správce a má všechny tyto funkce, oproti poweru jakožto vedoucího týmu a simplu jako členů týmu, kteří už těch funkcí mají méně a méně.

Revit tabulka smart browser

A potom máme ještě browser free, který pracuje jen nad rodinami, které máme na disku, tudíž je projektově nezávislý. Slouží pouze jako prohlížeč k vyhledávání rodin na disku. Je to ale snadnější vyhledávání, než si pamatovat, kterou rodinu, kde mám a poznat ji jen podle názvu.

Mezi jeho hlavní funkce patří vyhledávání pomocí filtrů, otevírání a načítání rodin do projektu a seznamy parametrů prvků.

Revit aplikace agacad

Co tedy vlastně všechno standardem? Jednoznačně je to BIM interní příručka, která by měla obsahovat popis všech standardů, včetně rodin, šablon i parametrů a pokud ve firmě používáte aplikaci či doplněk třetí strany, tady jako je např. pro správu rodin Smart Browser, měl by se také objevit ve standardech.