Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby Facility Managementu

Jak a proč implementují BIM na Vysoké škole Báňské v Ostravě? Proč a jakými kroky míří právě k správě majetku, tedy Facility Managementu? Ve své prezentaci z konference BIM Open přednášejí Eva Wernerová a Michal Faltejsek.