Kategorie - ‘Revit Architecture’

Autodesk Revit – Čtyři pohledy okolo půdorysu?

18.09.2017 Bez komentářů

Někdy se může vyskytnout situace, kdy potřebujeme půdorys objektu obklopit všemi čtyřmi pohledy a to i za cenu obrácení severního pohledu „vzhůru nohama“. Běžně takto překlopený pohled Revit sice přímo nepodporuje, ale řešení přesto existuje.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Změna vlastností vestavěného parametru (typu, instance)

22.05.2017 Bez komentářů

U mnoho rodin se vyskytují tzv. vestavěné parametry. Tyto parametry můžeme používat jako nositele nějaké informace, třeba délku, výšku, ale nemůžeme u nich změnit nějakou jejich vlastnost. Ty jsou v panelu Vlastnosti parametrů nepřístupné. Asi častým požadavem na změnu vlastnosti parametru je jeho typ – Typ nebo Instance.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Přejmenování názvu pohledu podle výšky

21.12.2016 Bez komentářů

Nedávno jsem zaznamenal jeden požadavek, který byl docela netypický a tím velmi zajímavý. Šlo o to, že uživatel poměrně dost využíval výškových úrovní, se kterými stále pohyboval a tím měnil jejich výšku. A aby se mu snadno tyto měnící se výšky rozpoznávaly v nabízených seznamech (např. při umísťování objektů s dolní a horní vazbou), pojmenovával si názvy půdorysů podle aktuální výšky. Udržovat si ale tyto názvy stále v souladu neustálým přejmenováváním jednotlivých půdorysných pohledů zabírá uživateli dost času a také dost ruční práce. Po probírce možností Revitu jsem se nakonec rozhodl pro řešení pomocí nástroje Dynamo. A k mému (ne)překvapení na to zase stačilo jen pár uzlů. 🙂

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Rotace objektů kolem své osy II.

07.12.2016 Bez komentářů

Tento příspěvek je variantou minulého příspěvku zabývajícího se otáčením objektů kolem vlastní osy. Varianta spočívá v tom, že se vybrané objekty otáčejí už ne všechny pod stejným úhlem, ale každý má úhel natočení svůj vlastní, generovaný generátorem náhodných čísel v rozsahu 0 až 360.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Rotace objektů kolem své osy

01.12.2016 Bez komentářů

V dnešním příspěvku bych rád ukázal jednoduchý Dynamo kód, pomocí kterého můžeme otáčet některými objekty (např. stafáží, vybavením…) kolem jejich vlastní osy.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Přesun pohledů mezi výkresy

21.04.2016 Bez komentářů

Představte si situaci, že máte v projektu založené výkresy a na nich nějaké pohledy. A čím více, tím houšť. Jenže ne vždy se podaří rozmístit pohledy napoprvé na ty správné výkresy. V podstatě to potom znamená – smazat pohled z jednoho výkresu, zobrazit si jiný výkres a na něj odstraněný pohled znovu umístit, pokud si ho po nenadálém telefonátu či jiném přerušení budeme ještě pamatovat. Pokud je výkresů hodně a pohledů ještě víc, tak potom začíná poměrně frustrující činnost, která má do zábavy dost daleko.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Průsečík topografie s objekty

15.04.2016 Bez komentářů

Terén alias topografie je obvykle nedílnou součástí stavebního projektu. Do terénu může být osazena celá řada objektů, např. stěny, sloupy, podlahy, obecné modely čehokoliv a podobně. V každém případě také většinou požadujeme i průsečné hrany terénu s objektem. Hrana může vzniknou např. běžným „zakopáním“ objektů to terénu a to nástrojem Deska stavby. Co ale dělat v případě, kdy nám stačí jen průsečné hrany, takže objekt není nutno vždy zakopávat?

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Uživatelsky definované měřítko

08.04.2016 Bez komentářů

Nedávno si posteskl jeden uživatel Revitu nad jeho chováním z pohledu nastavování a používání uživatelsky definovaného měřítka. Ne, že by to Revit nějak neuměl, ale zatím to není v takové poloze, kdy si nové měřítko také laskavě v seznamu měřítek zapamatuje a dovolí opakovaně používat i v jiných pohledech.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Revit v režimu prohlížeče a jeho využití

22.02.2016 Bez komentářů

Jednou ze zvláštností aplikace Revit je jeho další fungování v případě ztráty licence (např. vypršení 30-ti denní trial verze, porušení lokální licence nebo nepřístupnost síťové licence). V tomto případě Revit po spuštění standardním zástupcem oznámí patřičnou zprávou problém a k jeho spuštění již nedojde.

Po instalaci Revitu má ale každý uživatel k dispozici ještě jednoho zástupce, obsahujícího přepínač /viewer. Tímto přepnutím se Revit dostává do jiného pracovního režimu s dále popsanými vlastnostmi.

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Autodesk Revit – Dynamo a mapové podklady v projektu

08.02.2016 komentáře 3

V dnešním příspěvku bych rád ukázal zajímavou možnost spolupráce otevřených internetových map (OpenStreetMap) v prostředí projektu Revitu. A jak jinak – opět pomocí kouzelného proutku, zvaného Dynamo.

Ukázka modelových čar vytvořených z mapového podkladu

Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.
Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.