CDE a komunikace v projektovém a realizačním týmu

Důležitost CDE systému pro komunikaci v projektovém a realizačním týmu nejen na projektech pozemních staveb díky systému BIM 360. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě. Prezentuje Tomáš Lendvorský ze společnosti Autodesk.

Co je to CDE?

Zkratka z anglického pojmu Common Data Enviroment (česky Společné Datové Prostředí). Prostředí pro komunikaci všech účastníků projektu, které má zajistit dostupné aktuální poslední verze všech dokumentů a souborů. Jednoduše řečeno digitální datové prostředí které umožňuje komunikaci a přenos dat nad projektem mezi všemi zúčastněnými stranami projektu od architekta, před projektanta až po stavební firmu a investora. Jeden z požadavků BIM metodiky.

CDE komunikace pro BIM metodiku

Co je to BIM 360?

Cloudové prostředí (typu CDE) s několika aplikacemi od společnosti Autodesk, které slouží pro správu životního cyklu budovy od základního projektu po facility management.

BIM 360 aplikace