Autodesk Revit – Chytrost nejsou žádné čáry aneb přepínače v rodině

V dnešním příspěvku se budeme zabývat rodinou, v níž je nutno určitým viditelným způsobem hlídat nějaký parametr, např. délku.

Na obrázku níže je v krocích A-B-C do projektu vložena třikrát stejná rodina kvádru. U každé z nich je potom upravena délka (buď ručně popotažením modrých trojúhelníků na koncích kvádru, nebo zadanou konkrétní hodnotou v panelu Vlastnosti).

Tříkrát a pokaždé jinak
Tříkrát a pokaždé jinak

Z kroků A a C lze usuzovat, že je u rodiny něco v nepořádku s délkou.

 

Popis funkčnosti rodiny.

Následuje popis chování rodiny v projektu.

Požadavky na vlastnosti rodiny:

Rodina obsahuje kvádr, jehož délkový parametr délka je hlídaný. Rozsah možných délek je nastavený přímo v rodině na hodnoty 300800 mm. Při nedodržení korektní délky se u rodiny objeví informační text viditelný ve všech pohledech. Dalším požadavkem je hlídání způsobu vložení rodiny do projektu. Samotný soubor rodiny je totiž pouze základem pro požadované následně generované typy rodiny. Informace o nevhodném načtení se objeví v názvu typu rodiny.

 

Kontrola délky:

délka <  300 mm  … u rodiny se objeví modelový text „Délka je příliš krátká

délka  > 800 mm  … u rodiny se objeví modelový text „Délka je příliš velká

délka <300, 800> mm  … modelový text „Délka je v normě“ se díky nastavení nezobrazuje

 

Kontrola typu rodiny:

Pokud je rodina načtená do projektu přímo z editoru rodin, bude v názvu rodinu upozorňující text na nevhodný způsob vložení rodiny do projektu.

Název typu rodiny
Název typu rodiny

Pro založení určitých typů rodiny se rodina do projetu načítá nástrojem „Načíst rodinu“.

 Načíst rodinu

Z adresáře se vybere soubor rodiny *.rfa. Ve stejném adresáři, jako soubor rodiny, je k této rodině asociován i stejnojmenný textový soubor *.txt s parametry typů.

Textový soubor s parametry typů
Textový soubor s parametry typů

Po jeho načtení se objeví seznam s dostupnými typy rodiny:

Dostupné typy rodiny
Dostupné typy rodiny

V seznamu se vyberou požadované typy rodiny. Po potvrzení tlačítkem OK se podle kategorie rodiny objeví v projektu načtená rodina s vybranými typy.

Vytvořené typy rodiny
Vytvořené typy rodiny

 

Kontrola vlastností typu rodiny v panelu Vlastnosti

Kontrola vlastností typu rodiny
Kontrola vlastností typu rodiny

 

Rozbor funkčnosti parametrů rodiny.

Následuje popis jednotlivých parametrů a jejich vzájemná souvislost anebo použití v geometrii rodiny.

Definice parametrů rodiny v panelu Typy rodin.

Základem je parametr délka, který je pro ukázku širokého použití definován jako parametr instance (například pro možnost „natahováni “ délky v projektu pomocí trojúhelníkových uzlů). Ostatní parametry jsou přepínače typu Ano/Ne a uživatel je přepisovat již nemůže a fungují automaticky v závislosti na hodnotě délky.

Parametry v rodině
Parametry v rodině

 

Kontrola názvu typu rodiny:

Jak již bylo v úvodu uvedeno, pokud je rodina načtená do projektu přímo z editoru rodin, bude v názvu rodinu upozorňující text na nevhodný způsob vložení rodiny do projektu. Text vidíte v řádku „Název:“ Teprve načtením rodiny přímo z disku se díky přítomnosti stejnojmenného souboru s typy rodiny do projektu vygenerují požadované, přesně definované typy rodiny. Pokud se uživateli podaří načíst rodinu s chybným názvem typu, může se tohoto nežádoucího typu zbavit běžným způsobem pomocí vymazání.

Validnost názvu typu rodiny
Validnost názvu typu rodiny

 

Nastavení „nepřepisovatelných“ parametrů:

Pokud si přejete nastavit v rodině „nepřepisovatelný“ parametr, napište u parametru jeho hodnotu přímo do sloupce Vzorec. Aby Revit rozpoznal textový řetězec od názvu parametru, vložte řetězec do uvozovek.

Nepřepisovatelné parametry
Nepřepisovatelné parametry

 

Takto to potom vypadá u rodiny v projektu… Hodnoty parametrů jsou nepřepisovatelné, zašedlé.

Nepřepisovatelné parametry v panelu Vlastnosti
Nepřepisovatelné parametry v panelu Vlastnosti

 

 Logika přepínačů zobrazování modelového textu s chybovou zprávou:

Přepínače zobrazování
Přepínače zobrazování

Testování vychází z parametru délka:

– pokud je délka > délka MAX, potom zapni zatržítko Zobraz chybu velké délky

– pokud je délka < délka MIN, potom zapni zatržítko Zobraz chybu malé délky

 

a hlavní přepínač řídící viditelnost modelového textu s chybovou zprávou

– je-li zatrženo Zobraz chybu malé délky nebo Zobraz chybu velké délky, potom zapni zatržítko Zobrazit chybu délky

 

Tento parametr-přepínač je potom použit k řízení viditelnosti modelového textu:

Řízení viditelnosti parametrem
Řízení viditelnosti parametrem

 

Nalezení vhodného textu pro jeho budoucí zobrazení v modelovém textu:

– pokud je zatrženo Zobraz chybu velké délky, text bude obsahovat řetězec parametru délka Velká

– nebo pokud je zatrženo Zobraz chybu malé délky, text bude obsahovat řetězec parametru délka Malá

– jinak už zbývá možnost, že délka je v pořádku a v textu se objeví řetězec z parametru délka OK, (kladný text ale vlivem dalšího nastavení není zapotřebí zobrazovat)

 

Nalezený řetězec se přenese do parametru Výsledný text chyby délky.

Syntaxe testování parametrů

 

Přiřazení nalezeného řetězce modelovému textu:

Teď už jen zbývá pomocí panelu Vlastnosti přenést obsah parametru Výsledný text chyby délky do modelového textu.

Řízení obsahu textu
Řízení obsahu textu

 

Parametrické chování rodiny je ještě možné doplnit o další drobnosti, např. o Přepsání viditelnosti/zobrazení. Vyberte geometrii a v panelu Vlastnosti spusťte panel Nastavení viditelnosti prvku rodiny.

 

Nastavení viditelnosti prvku rodiny
Nastavení viditelnosti prvku rodiny

Tímto způsobem můžete řídit např. podrobnosti rodiny ve třech úrovních detailu.