Co je to BIM?

Poté, co jsme publikovali v našem nejnovějším čísle magazínu pro projektanty Revit News několik příspěvků k problematice BIM, se ukazuje, že tato oblast zajímá stále větší okruh lidí. Proto jsme se rozhodli postupně zpřístupňovat další příspěvky a pohledy na BIM z celého světa.

5 mytu o BIM obrazek

Dnes je to zamyšlení globálně rozprostřené konzultační společnosti Coffey International Limited. Článek nazvaný “Co je či není BIM” uvádí pět z mnoha mýtů kolem BIM a vychází přitom z jejich zkušeností konzultační firmy. Zmíněna je role BIM manažera, což je institut, který se v našich podmínkách diskutuje a vyskytuje zatím jen sporadicky, přitom jeho nasazení může mít velký význam pro úspěch BIM projektu.

Vaše dotazy a náměty na další příspěvky nám můžete posílat na adresu revitnews@adeon.cz
A teď už zmíněný článek.

 

Co je či není BIM?

BIM může vlastníkům nemovitostí přinést hmatatelné výhody, a to nejen během navrhování a výstavby objektu, ale také po celou dobu správy tohoto jejich majetku. Proto je užitečné připomenout si, jak lze s využitím BIM dosahovat co nejlepších výsledků. Mnohým zatím není příliš jasné, jaké výhody může BIM přinést a jak může ovlivnit jejich projekty.

Je faktem, že různé skupiny, které participují na projektu a realizaci, hledají v BIM vždy něco jiného. Pohledy investora, projektanta nebo vlastníka nemovitosti se mohou lišit. Tvorba takového řešení které bude splňovat požadavky všech zúčastněných není jednoduchá a je tedy velkou výzvou.

Ve spojitosti s BIM existuje řada mýtů, pojďme pojmenovat alespoň pět z nich.

 

První mýtus

BIM je software.

Tak to ale není. Z nějakého důvodu se všichni zaměřujeme především na písmeno “M” v BIM, které vyjadřuje “Modelling”, tedy modelování. A rádi zapomínáme na to, že v BIM se vyskytuje také písmeno “I”, které tam zastupuje tu pravou podstatu BIM, na kterou bychom se měli soustředit.

Opravdová síla BIM je zejména v řízení informací, a to více, než v modelování. BIM od samotného začátku práce na projektu pomáhá resp. má pomáhat k definování pravidel a protokolů, které zajistí všem zúčastněným jednotný přístup k informacím, v zásadě bez ohledu na použitý software.

Je proto zapotřebí, aby vznikla jednotná pravidla, která budou dodržovat všichni zúčastnění na projektu. Toto je třeba zajistit v ranných fázích projektu. Při dodržení těchto pravidel si potom může každý účastník použít pro tvorbu BIM takový software, který tato pravidla splňuje.

 

Druhý mýtus

Architekt resp. projektant projektu zajišťují také roli BIM Managera.

Tak to nebývá. BIM management obnáší řadu činností, které je třeba udělat před zahájením prací na projektu, v jejich průběhu I po jejich ukončení. Je tedy obtížné vyžadovat po architektovi resp. projektantovi komplexní pohled na tyto požadavky pro zpracování BIM projektu. Jejich hlavním úkolem je tvorba a řešení 3D modelu, stěží se při tom mohou věnovat všemu dalšímu co je zapotřebí pro vznik komplexního koordinovaného BIM modelu řešení.

Tato pojetí BIM managementu, včetně návrhu protokolů a standardů mohou být a jsou často zajišťována nad rámec standardních služeb pro architektonické ateliery.

 

Třetí mýtus

Moje současné postupy odpovídají požadavkům, takže nemusím dělat žádné změny.

Změna je nevyhnutelná. Existuje celá řada důvodů pro to, že změny jsou nezbytné, pokud chceme růst a dosahovat přitom potřebnou rentabilitu. Nové metody práce a systémy které používáme jsou navrženy ne proto, abychom pracovali více a “do úmoru”, ale proto, abychom pracovali “chytřeji”.

A tak, I když si myslíte, že váš současný model a styl práce je dostačující, pochybujte o něm a hledejte nové postupy a technologie – jinak vám hrozí, že vás o práci připraví ti, kteří dokázali změny včas akceptovat a uplatnit je ve své práci.

Tradiční struktura a dělba práce mezi návrhové a realizační týmy v sobě skrývá zdroj velké neefektivity, kde promarníme spoustu času i peněz. Nezávislý BIM management může tuto mezeru zacelit a zajistit integraci všech procesů a snížení chyb v projektu.

 

Čtvrtý mýtus

BIM je nákladný doplněk vašeho projektu.

Ve skutečnosti je to naopak. Uplatnění BIM vytváří zdroje vnitřní efektivity a zvýšení produktivity. Už v ranných fázích projektu lze zjistit potenciální konflikty v komunikaci a navrhovaném řešení a včas se jim vyhnout, tím také snížit celkové náklady na projekt.

 

Pátý mýtus

Programy pro správu nemovitostí jsou obvykle aktivovány až po ukončení výstavby.

Ano, jsou. Ale do značné míry jsou závislé na informacích, které jsou součástí BIM modelu. A pokud je BIM model neúplný či nepřesný, nemůže být zdrojem informací pro následnou správu nemovitosti a její implementace je proto komplikovaná a neefektivní.

 

Zdroj: www.coffey.com
Překlad a komentář: Václav Škarka, 06/2016

Napsat komentář