Autodesk Revit – Co jsme to vlastně okótovali?

Jistě se už někdy stalo, že jste v nějakém pohledu vytvořili spoustu kót. To by při tvorbě projektové dokumentace asi nebylo nic zvláštního. Jenže po nějaké době nemusí být vždy na první pohled patrné, ke kterým objektů se kóty vztahují.

Na následujícím obrázku jsou dvě velmi podobné sady čar. Které body jsou okótované třemi kótami uprostřed? To od zběžného pohledu nelze určit jednoznačně, protože kótovat můžeme jak plochy, hrany tak také jednotlivé body objektů.

Kóty v pohledu

 

Střílení naslepo

Pro snazší orientaci jsou jednotlivé čárové úseky označené písmenem a indexem.

Když se pokusíme určit zdrojové objekty kóty postupným vybírání čar, nemusíme se trefit hned napoprvé. Na příkladech níže jsme postupně vybrali čáru A1, čáru B1 a nakonec čáru C1.

Výběr čáry A1
Výběr čáry A1

Výběr čáry B1
Výběr čáry B1

Výběr čáry C1
Výběr čáry C1

Teprve u druhého a třetího výběru kóta 992zmodrala“. Takže z toho bychom mohli usoudit, že kóta 992 se týká čáry B1 a C1.

 

V následujícím příkladu bychom několika „ranami“ zjistili, že kóta 1044 se týká čar C2 a F1.

Výběr čáry C2
Výběr čáry C2

Výběr čáry F1
Výběr čáry F1

 

Kouzelný zámeček

Pokud bychom tedy nechtěli zdlouhavě hledat tu pravou kótu pouze podle její modré barvy a příbuzenský poměr kóty s kótovanými objekty zjišťovat postupným „osaháváním“ okolních objektů, máme k dispozici následující trik.

Místo vybírání objektů vyberte přímo zkoumanou kótu a pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu visacího zámku, bez ohledu na to, je-li uzamčen, nebo ne. Z kontextového menu vyberte volbu „Zobrazit související…„.

 Výběr zámku kóty

 

V zobrazeném panelu si můžete mimo informace o názvu objektu také pomocí dvou tlačítek tyto dotčené objekty zobrazit.

1.čára C2
1.čára C2 kóty 1044

2.čára F1
2.čára F1 kóty 1044

Z posledního příkladu vidíme, že kóta 1044 byla vytvořená z úsečky C2 a levého koncového bodu úsečky F1.

 

Následující příklad zase ukazuje, že kóta 520 vznikla z úseček E2 a G1.

1.čára E2 kóty 520
1.čára E2 kóty 520

1.čára G1 kóty 520
2.čára G1 kóty 520