Autodesk Revit – Délkové parametry a jejich vztah k vlečení pomocí uzlů

Nedávno jsem zaznamenal dotaz na uzly u některých parametrů rodiny Revitu. Po vložení rodiny do prostředí projektu se po výběru rodiny objevilo několik uzlů, umožňujících změnu délkových parametrů. Některé parametry ale tyto uzly neměly a tak vznikl dotaz, proč tomu tak bylo.

Odpověď na tuto zvídavou otázku byla vlastně velmi jednoduchá. Parametr, který se bude kótou přenášet, musí být parametr typu instance. To je to důležité, jinak by se šipky uzlů délkové kóty mezi dvěma referenčními rovinami vůbec neobjevily.

Na obrázku je vidět prostředí rodiny a na dalším obrázku prostředí projektu. Instanční parametr je zde parametr s názvem Délka. Tento typ parametru se dá v panelu Typy rodin rozpoznat  i na první pohled – za názvem je uvedený text “(výchozí)”.

Prostředí rodiny
Prostředí rodiny
Prostředí projektu
Prostředí projektu

V projektu se po výběru rodiny parametr projeví jako přesunovatelné modré uzly.

Druhý parametr Šířka je typový, takže jeho nastavování se děje až v panelu Vlastnosti typu. Tento parametr již v prostředí projektu jeho změnu pomocí přesunovatelných modrých uzlů nedovoluje.

Typový parametr
Typový parametr

 

Některé případy parametru instance, kdy se uzly ale nezobrazují:

  • Jeden konec kóty je umístěný na čáře úrovně Ref. podlaží místo na referenční rovině.

 To se stává běžně, protože referenční rovina je na stejném místě, jako čára úrovně a je snadné vybrat náhodně úroveň namísto referenční roviny.

Kóta k Ref.podlaží
Kóta k Ref.podlaží

Oba výškové uzly chybí
Oba výškové uzly chybí

Pro výběr správné roviny při kótování stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nezvýrazní požadovaná referenční rovina. Zde je příklad, kdy byla vybrána originální referenční rovina.

Kóta k orig.referenční rovině
Kóta k orig. referenční rovině

Jeden výškový uzel chybí
Jeden výškový uzel chybí

Zde je příklad, kdy byla vybrána vlastní pomocná referenční rovina:

Kóta k vlastní referenční rovině
Kóta k vlastní referenční rovině

Oba výškové uzly funkční
Oba výškové uzly jsou funkční
  • Jeden konec kóty leží na ploše stěny namísto na referenční rovině.

To je obvyklé u dveří, oken, nebo jiných objektů hostovaných stěnou, kdy kóta řízená parametrem instance je umístěná na ploše stěny.

Řešením této situace je, že si vytvoříte pomocnou referenční rovinu na povrchu stěny a tuto pomocí uzamčené vazby zajistíte na líci stěny. Takto vytvořená referenční rovina již pak může být použita pro parametrické kóty.

I když to není nutné, aby měla kóta mezi referenčními rovinami vždy uzly, je vhodné si v rodině namísto kót mezi povrchy, čárami a podobně, vytvořit pro kóty dostatek pomocných referenčních rovin.

Kóta k Ref.podlaží
Kóta k Ref.podlaží

Kóta k orig.referenční rovině
Kóta k orig. ref. rovině

Kóta k vlastní referenční rovině
Kóta k vlastní ref. rovině
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.