Autodesk Revit – Detailová čára s textem nebo symbolem

V dnešním příspěvku se podíváme na zoubek problematice kreslení čar, obsahujících nějaký krátký text nebo symbol. Základem všeho budou detailové rodiny.

Kreslení čár s textem nebo symbolem
Kreslení čár s textem nebo symbolem

Ještě než začneme, tak pro uživatele anglické verze budu uvádět odpovídající názvy v hranaté závorce za českým názvem.

1. Vytvoření první rodiny

Vytvoříme si novou rodinu založenou na šabloně „Metrická obecná poznámka.rft“ [..English\Annotations\Metric Generic Annotation.rft].

Šablona 1.rodiny
Šablona 1.rodiny

Z karty Vytvořit [Create] na panelu Text spusťte nástroj Štítek [Label] a ukažte kurzorem do průsečíku obou referenčních čar. Tím se do rodiny vloží objekt typu Štítek, který bude později přenášet parametr Text.

Vložení štítku
Vložení štítku

V dosud prázdném otevřeném panelu Upravit štítek [Edit Label] klikněte na ikonu Přidat parametr [Add Parameter] a v panelu Vlastnosti parametrů [Parameter Properties] vytvořte nový instanční parametr s názvem Text. Panel potvrďte tlačítkem OK.

Vytvoření parametru Text
Vytvoření parametru Text

Kliknutím na ikonu se zelenou šipkou vložíme nový parametr Text jako budoucí parametr štítku. Ve sloupci Ukázková hodnota [Sample Value] můžete nechat slovo Text, nebo si sem napsat něco výstižnějšího. Panel potom ukončete tlačítkem OK a vkládání dalšího štítku přerušte klávesou ESC.

Vložení parametruText do štítku
Vložení parametru Text do štítku

Pokud bychom potřebovali upravit formát Štítku, vyberte ho a v panelu Vlastnosti [Properties] klikněte na tlačítko Upravit typ [Edit Type]. Zde již můžete nastavit jiné parametry textu.

Možná úprava parametrů psacího stylu štítku
Možná úprava parametrů psacího stylu štítku

Štítek si ještě můžeme běžným příkazem posunout do optimální polohy.

Nyní si tuto rodinu uložíme, např. pod názvem Položka_Text.rfa. Uložením na disk se totiž zbavíme anonymního názvu rodiny „Rodina1“ na konkrétní jméno.

2. Vytvoření druhé rodiny

Nyní si vytvoříme druhou novou rodinu, založenou na šabloně „Metrická liniová položka detailu.rft“ [..\English\Metric Detail Item line based.rft].

Výběr druhé šablony
Výběr druhé šablony
Vzhled rodiny po otevření šablony
Výchozí vzhled rodiny založené na druhé šabloně

Tato šablona se vyznačuje tím, že při použití v projektu nám dovolí nakreslit detailovou čáru o přesné zadané délce číselně nebo ukázáním. My do této čárové rodiny ještě „vpašujeme“ dříve připravenou rodinu s textem. A aby se nám text krásně zarovnával po čáře, zavedeme k tomuto účelu do rodiny ještě několik parametrů.

Parametr Délka [Length] je interní systémový parametr, ten necháme být.

K vytvoření dalších parametrů použijte následujících vzorů:

Hodnoty parametru Text
Hodnoty parametru Text

Hodnoty parametru Odskok
Hodnoty parametru Odskok

Hodnoty parametru Mezera
Hodnoty parametru Mezera

Hodnoty parametru Počet položek
Hodnoty parametru Počet položek
Seznam nových parametrů a jejich hodnoty
Seznam nových parametrů a jejich hodnoty

Nyní do druhé rodiny načteme první rodinu se štítkem.

Vrátíme se do okna první rodiny Položka_Text.rfa a nástrojem Načíst do projektu [Load into Project] ji načteme do druhé rozpracované rodiny. Rodinu umístíme a ukotvíme ji poblíž levého konce zelené referenční čáry.

Vložení rodiny s textem u konce čáry
Vložení rodiny s textem k levému konci čáry

Vyberte vloženou rodinu s textem a pomocí nástroje Pole [Array] z ní vytvoříme zatím dvouprvkové pole.

Výběr nástroje Pole
Výběr nástroje Pole
Rozpracované pole
Rozpracované pole

Počátek a konec můžete ukázat nepřesně (viz. konce červené šipky na obrázku).

Ukázání dvou bodů pro pole
Ukázání dvou bodů pro pole

Pro dokončení příkazu Pole [Array] je třeba ještě potvrdit navržený počet prvků (2), stačí kliknout někam mimo, do volné plochy pohledu.

Nyní pomocí kót zajistíme správnou polohu textů od konců čáry. Udělejme první kótu (příkazem/zkratkou DI) od levé referenční čáry po střed textu (svislá pomocná modrá čára textu se objeví při poybu kurzoru po textu sama).  A potom podobně pravou kótu od pravé svislé čáry ke středu druhého textu.

Tvorba levé kóty
Tvorba levé kóty

Tvorba pravé kóty
Tvorba pravé kóty

Nyní oběma kótám přiřadíme parametr Odskok. Vyberte je a z rozbalovacího seznamu Štítek [Label] vyberte řádek s parametrem Odskok.

Přiřazení štítku kótám
Přiřazení štítku kótám
Kóty řízené parametrem Odskok
Kóty řízené parametrem Odskok

A na závěr ještě zparametrizujeme počet prvků pole. Vyberte prvek pole, až se objeví kóta počtu prvků (2), kótu vyberte a ze seznamu Štítek [Label] vyberte jediný parametr (vzorec) Počet položek a zrušte zatržítko u volby Připojit na konec [Leader…].

Přiřazení parametru počtu prvků pole
Přiřazení parametru počtu prvků pole
Počet textů podle parametru
Počet textů řízených parametrem Počet položek

Pokud bychom tuto rodinu již chtěli použít projektu, tak můžeme, ale po imaginární neviditelné čáře by se zatím kreslil pouze text. Chceme-li mít v čáře také fyzickou čáru, musíme ji ještě v rodině dokreslit.

Z karty Vytvořit [Create] spustíme nástroj Čára [Line] a nakreslíme zavazbenou čáru po původní referenční zelené čáře. Po dokreslení čáru pomocí modrých zámečků zamkneme k referenční čáře.

Dokreslení detailové čáry
Nástroj detailové čáry
Kreslení čáry zleva
Kreslení čáry zleva
Zamknutí vazeb
Zamknutí vazeb

Před uložením a použitím rodiny v projektu si ještě prověříme, zda-li rodina při změně délky funguje správně. Z karty Vytvořit [Create] spustíme nástroj Typy rodin [Family Types] a změníme dočasně délku na 2000, změnu potvrďte tlačítkem Použít [Apply].

Zkouška geometrie změnou parametru Délka
Zkouška geometrie změnou parametru Délka

Černá čára se natáhne na délku 2000 a výpočtem se do počtu prvků pole dosadí číslo 5 a tedy pět textů.

Nyní můžeme rodinu uložit na disk a dát ji nějaké rozumné jméno, např. Čára_a_Text.rfa. Potom rodinu načteme do projektu.

Použití rodiny v projektu

Samotné kreslení spustíme z karty Poznámky [Annotate], kde rozbalíme nástroj Komponenta detailu [Detail Component] a vybereme volbu Komponenta detailu [Detail Component].

Spuštění kreslení detailové čáry
Spuštění kreslení detailové čáry

Na obrázku dále je nakresleno několik čar s různými instančními parametry. To nám dovoluje mít každou čáru jinou. V příkladu u vybrané je vidět: text=POZOR, Odskok=500 a Mezera=1500.

Výsledný efekt s různými typy čar
Výsledný efekt s různými typy čar

Pokud usilovně přemýšlíte nad tím, co to je za čáru s těmi silnými šipkami, tak to je už jen varianta rodiny s textem, kde se v popisku nahradil font Ariel za font Wingdings 3 se znakem šipky.

Poznámka:

Protože jsou texty nebo symboly v jádru nakreslené popiskovou komponentou, je jejich velikost automaticky závislá na aktuálním měřítku pohledu. Pokud bychom potřebovali s výškou pracovat, muselo by být připraveno tolik rodin nebo typů, kolik výšek by bylo potřeba. Výška textu se totiž nedá běžně parametricky přenášet, je to dáno vlastností stylu písma v popisku.

Myšlenka:

Kdyby se někomu šikovnému podařilo vymyslet font se znaky sítí (kanalizace, elektro apod..), docela dobře by se tímto daly simulovat čáry jednotlivých sítí. Použitelné při zjednodušeném zákresu sítí třeba do podložené situačky (ovšem bez vztahu ke skutečnému modelu).

2 KOMENTÁŘE

 1. Pokud se jedná o modelové čáry, tak návod je v příspěvku:
  https://www.revit3dblog.cz/tag/delka-modelovych-car/

  V případě detailových čar je nutno do rodiny zabudovat sdílený parametr, kterému se přes vzorec přidělí výchozí parametr Délka. Potom to může vypadat takto:
  – putování parametru DélkaJD od výběru ze souboru sdílených parametrů po použití rodině:
  https://www.revit3dblog.cz/wp-content/uploads/31.jpg
  – projev parametru DélkaJD v projektu:
  https://www.revit3dblog.cz/wp-content/uploads/32.jpg
  – použití parametru DélkaJD v tabulce
  https://www.revit3dblog.cz/wp-content/uploads/33.jpg

  Podrobnosti k souboru sdílených parametrů zde neuvádím, předpokládám, že o něm máte povědomí, popřípadě se to dá najít v nápovědě k Revitu.