Dynamo a rozšiřující balíčky

Každý, trochu zběhlejší uživatel vizuálního programování Dynamo si dříve či později začne klást otázku: „Uzly z původní instalace Revitu jsem už prozkoumal všechny. Postrádám ale nějaké další, účelově zaměřené uzly. Existují nějaké?“

Odpověď zní ANO a je jich obrovská závěj. Jen o nich vědět a vydolovat z nich to nejlepší.

Protože se Dynamu už nějaký ten pátek „drobně věnuji“, setkal jsem se s celkem slušným počtem nejrůznějších balíků a jejich uzlů. I na popud našich uživatelů jsem se rozhodl udělat jakýsi seznam toho „nejlepšího, nejpoužívanějšího“, abyste si i vy mohli naplno vychutnat jejich kouzla a síly.

Pravdou je, že když jsem přemýšlel, jakou formou tyto informace sdělit, měl jsem několik cest. Nakonec jsem se rozhodl pro způsob, který bude snad pro všechny srozumitelný a také i pro mne, jako tvůrce, co nejrychlejší a z pohledu budoucnosti nejuniverzálnější.

Struktura příspěvku (seznamu) bude tedy následující.

  • Výčet užitečných balíčků (vhodný zejména pro opakované instalace, pro nové verze Revitu nebo Dynama, prostě pro rekonstrukci původních instalací).Velmi důležité, protože pokud si spustíte po nové instalaci Revit a Dynamo s vaším nějakým dřívějším grafem, tak se nestačíte divit, kolik dříve použitých uzlů vám tam bude najednou chybět, protože nejsou nainstalované jejich balíčky.
  • Seznam uzlů jednotlivých balíčků. Tady už v rámci zjednodušení tohoto popisu nechám na uživateli, aby se na to podíval sám přímo ve správci nainstalovaných balíčků. Jedním z důvodů je i fakt, že se balíčky neustále vyvíjejí a doplňují o další nové uzly. Takže kdybych se zde odvážil ke kroku je zde vyjmenovat a popsat použití, zítra by to už mohlo být jinak. Jak se říká „Není nic staršího, než včerejší noviny“. Navíc, některé balíčky obsahují takové kvantum uzlů, že bych to spisoval ještě teď.

Instalace balíčků

Otevření panelu „Online vyhledávání balíčku“ se otevírá možnost jejich nalezení a stáhnutí ze společného serveru.

Kliknutím někam do označené plochy si můžete vyvolat popis o balíčku. Tady velmi záleží na každém výrobci balíčku, co tam napíše a jak výstižné to bude.

Po instalaci balíčku lze dalším panelem „Nainstalované balíčky“ zobrazit všechny dosud nainstalované balíčky.

Z těch mnoha použitých balíčků jsem zatím jen u jednoho zaznamenal jiný typ instalace a to jako samostatné rutiny se zavřeným Revitem a Dynamem. Jedná se o balíček ORCHID. Mimochodem, dost rozsáhlý a užitečný nástroj. Zdrojový soubor instalace se musí stáhnout ze stránek:

https://github.com/erfajo/OrchidForDynamo/tree/master/Builds

Oproti běžnému způsobu publikace ostatních balíčků nastal v nedávné době v souvislosti s vydáním aktualizace Revitu 2021.1 a Dynama 2.6 problém. A to ten, že instalace Orchid poslední verze 2.5 se vinou „jiné“ kompilace ve verzi Dynamo 2.6 neobjevovala. Po konzultaci s tvůrcem balíčku (byl překvapen vydáním nového Dynama) upravil současnou verzi Orchidu na verzi 2.6, (bez nějakých oprav nebo nových uzlů), takže se instalace mohla pro nové Dynamo použít.

Mimochodem, než došlo k úpravě instalátoru, dočasným řešením bylo nakopírování zdrojových souborů z adresáře balíčků patřící k verzi Dynama 2.5 do složky s verzí 2.6.

Původní umístění instalace balíčku Orchid:

c:\Users\<uživ.profil…>\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo Revit\2.5\packages\Orchid\

Kopie do adresáře verze Dynama 2.6:

c:\Users\< uživ.profil…>\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo Revit\2.6\packages\Orchid\

Výčet užitečných balíčků

Tento seznam balíčků (včetně verzí, ale to je z pohledu času velmi pomíjivá informace) si potom můžete například pomocí print screen obrazovky uchovat a použít jako pomocný seznam při budoucích reinstalacích.

Seznam nainstalovaných balíčků se také objeví v levé části pracovního prostoru aplikace Dynamo pod standardními uzly Revitu v sekci Add-ons. Po rozbalení se můžete dostat k jednotlivým kategoriím a uzlům. I zde záleží na tvůrci balíčku, jak to bude nakonec vypadat.

Seznam uzlů jednotlivých balíčků

Po instalaci balíčku si můžete pomocí ikony třech svislých teček vylistovat seznam uzlů. Většina balíčků je má celkem dobře rozepsané.

Ukázka použití uzlů některých význačnějších balíčků