Dynamo – Natočení severky na skutečný sever

V rámci projektové dokumentace se může na některých výkresech vyskytovat označení skutečného severu. Pokud to bude řešeno nějakou rodinou Revitu, máme v podstatě tři možnosti zajištění správného natočení značky.

Možné scénáře natočení severky

Ruční otočení rodiny

V projektu máme klasickou rodinu s nějakou grafickou podobou severky, která neobsahuje parametr úhlu pro natáčení rodiny. Po umístění rodiny kamkoliv do pohledů se musí každá rodina vybrat a běžných příkazem Otočit ji otočit na požadovaný úhel. Nevýhodou této metody je možné opomenutí natočení některé z mnoha severek anebo chybně zadaný úhel.

Násobné otočení pomocí globálního parametru

Docela dobrý příklad pro využití tzv. Globálního parametru projektu. Předpokladem je ale rodina severky mající parametr úhel pro její otáčení. Potom již není problém si založit globální parametr např. Úhel skutečného severu a u všech výskytů rodiny ho spřáhnout s již zmiňovaným parametrem úhlu otáčení. Výhodou je jednotný úhel všech vybraných rodin severky v celém projektu. Nevýhodou je, že úhel není nijak spřáhnut s úhlem skutečného severu automaticky získaného ze základního bodu projektu v prostředí sdílených souřadnic.

Násobné otočení pomocí Dynamo skriptu

Tato metoda využívá opět rodinu severky s parametrem pro otáčení a potom jednoduchý Dynamo kód. Ten si po spuštění pomocí Přehrávače skriptů Dynamo zjistí úhel základního bodu projektu a přenese ho do parametru úhlu všech instancí rodiny severky. Výhodou je automatické nastavení úhlu skutečného severu napříč celým projektem.

Předpokladem pro úspěšnou spolupráci rodiny s kódem je, že musí také obsahovat parametr pro otáčení rodiny. V uzlu Code Block se totiž pracuje s konkrétním parametrem pro úhel Úhel skutečného severu, který se musí jmenovat stejně i v rodině.

Celý kód obsahuje jen 6 uzlů, které pocházejí jen ze standardní instalace Revitu. Není třeba načítat nějaký další balíček.

Poznámka k 1.uzlu zleva (Family Types – Rodina a typ severky):

Tento uzel může být označen jako „Vstup“, který se potom objeví i v Přehrávači skriptů. Uživatel by tak měl možnost si před spuštěním ze seznamu vybrat, kterou rodinu a její typ má v projektu již umístěné. S tou potom kód pracuje dále. Variantou může být ale to, že rodinu máme jen jednu a není ji tedy třeba vybírat. Potom ji stačí v kódu nastavit a uzlu zrušit, že je vstupem.

Popis funkce jednotlivých uzlů je uveden přímo v kódu formou poznámky.

Použití kódu v projektu si můžete prohlédnout na přiloženém videu.

Pokud si budete chtít vyzkoušet ovládání natočení severek pomocí Dynamo kódu, zde je kód a rodina severky.

A jako u všech dřívějších příspěvků s nějakým Dynamo kódem, i zde platí, že to není uzavřená věc, ale slouží spíše pro vaši inspiraci si kód upravit a použít i pro jiné, analogicky podobné případy.

Poznámka pro uživatele Revitu LT:

  • Nástroje Globální parametry a Dynamo nelze ve verzi Revit LT provozovat.