Dynamo – Záměna stylů kót

Dnešní příspěvek má tak trochu osvětový charakter, neboť postup z jeho první části bude asi běžně známý. Druhá část pak popisuje v podstatě stejnou funkčnost, ale pomocí kódu Dynama. Záměrem tedy není vás nutit používat mírně složitější postup, ale formou otevřeného kódu ukázat možnosti práce s Dynamem, které může být inspirací pro použití na jiných objektech.

Změna stylu kót běžnými nástroji Revitu

Označíme zvolenou kótu a přes pravé tlačítko z kontextového menu vybereme volbu Vybrat všechny instance -> V celém projektu

Po výběru všech kót stejného stylu v celém projektu můžeme dále použít panel Vlastnosti a v něm si vybrat jiný styl kót.

Změna stylu kót pomocí Dynama

V tomto případě můžeme v rámci co nejjednoduššího postupu použít tzv. Přehrávač skriptů Dynamo.

Celý kód (i s kontrolními výpisy) vypadá takto:

Jak už bylo naznačeno, může být kód inspirací pro jinou funkčnost, takže ho trošku okomentuji.

Část kódu, který se podle zadání měněného stylu stará o výběr všech těchto kót

 1. – volba požadované kategorie
 2. – výběr všech prvků dané kategorie
 3. – získání seznamu prvků podle zvoleného parametru Typ
 4. – ukázka zápisu, který způsobí získání názvů všech stylů z nalezených kót
 5. – testování dvou řetězců názvu stylu (hledaný styl [y] a nalezené [x])
 6. – uzel, který na základě masky (pravda, nepravda) ponechá v seznamu kót jen ty hledané [in]. Pod konektorem [out] je zase seznam s těmi ostatními styly

Část kódu, který se podle zadání názvu nového stylu stará o test, jestli styl existuje

 1. – nalezení všech prvků typu DimesionType
 2. – získání definic všech prvků požadovaného typu
 3. – ukázka zápisu, který způsobí získání názvů všech nalezených typů
 4. – testování dvou řetězců názvu stylu (nový styl [x] a nalezené [y])
 5. – uzel, který na základě masky (pravda, nepravda) ponechá v seznamu stylů jen hledaný [in]. Pod konektorem [out] je zase seznam s těmi ostatními styly
 6. – ukázka zápisu, který ze vstupního seznamu vytáhne první element (Dynamo čísluje elementy v seznamech od indexu nula), v našem případě to bude definice stylu, který nahradí starý za nový

Uzel pro změnu parametru

Poslední uzel, který v seznamu vyhovujících kót (s hledaným starým stylem) vymění u zadaného parametru Typ (parametrName) nový název (value) a tím dojde k záměně stylu u kót).

Celý kód si mohou registrovaní návštěvníci pro zkoušení stáhnout zde: