Dynamo – Změna barvy přepsaných kót

Dnešní příspěvek je především určen těm uživatelům, kteří nějakým způsobem používají také možnosti „přepisu“ určitých vybraných kót. A to ať už formou předpony či přípony, anebo nedej bože změnou hodnoty na jinou, tzv. „ošulenou“. 🙁

Následující Dynamo kód umí z celého projektu rozpoznat jakékoliv přepsané kóty a ty vnitřním způsobem obarvit na červenou barvu (RGB = 255,0,0). Takže i na první pohled jsou odlišené od těch ostatních obvykle černých „skutečných“ kót. Pomocí přepínače je možné zpětně červené kóty obarvit na černé (RGB = 0,0,0).

Popis kódu

Všechny uzly jsou součástí standardní instalace a není zapotřebí načítání žádného jiného balíčku. Kód obsahuje i Python Script, který zjišťuje, která kóta má v sobě nějaký přepis. U ní se potom změní barva na červenou.

Uzel Categories vydá z projektu celou kategorii Kóty. V uzlu All Elements of Category se kategorie rozpitvá na jednotlivé konkrétní elementy (kóty). Tento seznam se potom zkoumá v uzlu Python Script.

přepínači se nastaví pro hodnotu True=červená nebo False=černá. Výsledná barva se dostává do uzlu Color.ByARGB, který vydá kód barvy pro přepis nalezené přepsané kóty jako elementu v uzlu Element.OverrideColorInView. Výsledkem je nalezení všech kót s nějakým přepisem a jejich přebarvení na červenou barvu.

Níže je vidět výsledné přebarvení přepsaných kót. Nejsnazší použití kódu bude opět zřejmě  pomocí  Přehrávače skriptů Dynamo.

Zelené kóty zde zastupují skutečné běžné černé kóty a jsou zelené jen kvůli lepší orientaci.

Poznámka:

Protože oba procesy přebarvování (červená/černá) manipulují s vnitřní definicí kóty (zde barvou), tak takto obarvené kóty již neposlouchají barvu danou stylem kóty. Přebarvení není programově na stejné úrovni, jako pomocí standardního nástroje vyvolaného z kontextového menu nad vybranými prvky „Přepsat zobrazení v pohledu -> Podle prvku“.

Pro ty uživatele, kterým by „nová, uživatelsky nepřepisovatelná“ vlastnost mohla dále vadit, a přesto by chtěl pracovat s přepsanými kótami, mám ještě jinou variantu. Ta spočívá v tom, že se nebude vnitřně měnit barva kót, ale všechny přepsané kóty se nahradí jiným, připraveným stylem. A ten už může mít třeba zase barvu červenou. Příspěvek se nazývá „Záměna stylů kót“.

A jako obvykle, zde je pro registrované čtenáře blogu odkaz na stažení kódu. A opět může být inspirací pro využití k nějakým jiným účelům.