Uživatelská příručka Revit IFC

[notification type=“alert-info“ close=“false“ ]

U stavebních projektů často nastává situace, že účastníci plánování používají různé programy BIM od různých výrobců. V tomto článku vám představíme řešení v podobě IFC formátu, dozvíte se nejenom co to je, jak se používá ale jako bonus si můžete stáhnout podrobný návod na zacházení se soubory IFC.

Stáhnout Revit IFC příručku


[/notification]

Co je to IFC?

IFC (Industry Foundation Classes) je otevřený neutrální „formát souborů“. Slouží k podpoření sdílení dat na principu BIM (Informační model budovy). Umožňuje tak výměnu dat mezi BIM aplikacemi různých výrobců. IFC soubor obsahuje jak grafická data tak i všechny potřebné popisné informace. nejčastěji se používá připojení IFC modelu jako reference pro účely prostorové koordinace.

IFC a propojitelnost programů

Projektanti a architekti využívají v praxi mnoho různých programových řešení od celé řady různých výrobců. To samozřejmě pro koordinaci a kooperaci mezi profesemi a oddělenými týmy je problém.

Použití IFC znamená, že stavební profesionálové mohou používat softwarové aplikace podle svého výběru, protože IFC je podporováno asi 150 softwarovými aplikacemi po celém světě.

Modely IFC obsahují geometrii budovy a stavební data. Zahrnují „všechny“ informace obsažené v nativních souborech BIM. Transformace a export nativních dat do souboru IFC je způsob přenosu dat z jedné aplikace do druhé. Formát výměny je otevřený, bezplatný a dobře zdokumentovaný. Poskytováním rozhraní pro export a import IFC, která vyhovuje standardům IFC, je dodavatel aplikace schopen zajistit interoperabilitu se stovkami dalších nástrojů BIM a doménových aplikací.

IFC je datový model, který se používá k popisu stavebních dat a geometrie napříč stavebními disciplínami a napříč fázemi životního cyklu budovy. Jedná se o běžný požadavek na interoperabilitu BIM a většina nástrojů používaných ve vašich projekčních a konstrukčních projektech již podporuje export / import formátu.

Soubor IFC je export z Revitu, který je určen k importu do jiného softwaru BIM, buď pro koordinaci návrhu, předání fáze nebo pro podobnou výměnu dat, která vyžaduje interoperabilitu.

Ano, samotné IFC a sním i jeho podpora nejsou dokonalé a je zde stále prostor pro další vývoj, ale pokud se ho naučíme používat může nám v mnoha případech pomoct. Postupem času bude BIM spolupráce mezi různými odvětvími důležitá, a proto je dobře, že nějaký výměnný formát existuje. Samozřejmě nelze očekávat, že importem IFC do jiné aplikace získáme plnohodnotný model, se kterým půjde pracovat na plných sto procent, jak byl původně vytvořen. Ideálním způsobem je připojení IFC modelu jako reference pro prostorovou koordinaci.

Podrobný návod na zacházení se soubory IFC

Tento dokument, který si můžete stáhnout níže na této stránce, slouží všem uživatelům programu Autodesk Revit jako příručka pro práci s IFC soubory. Díky ní lépe porozumíte, jaký vliv mají různé možnosti a nastavení v Revitu na kvalitu a využívání IFC souboru. V příručce se tedy dozvíte potřebné základy k tématu IFC a také podrobně vysvětlujeme, jak se v aplikaci Revit IFC soubory exportují, připojují a otevírají.

IFC stromová struktura souboru

Nejčastěji se pro koordinaci formát IFC zobrazuje jako reference v editační BIM aplikaci (Autodesk Revit) anebo v prohlížeči souborů IFC (IFC Viewer). Takto může architekt obdržet například od projektanta technického zařízení budov soubor IFC, díky kterému zjistí, kde jsou v budově různé rozvody technických sítí. V některých případech je ale žádoucí, aby mohl být předaný soubor dále zpracováván – například vytvořil-li architekt projekt v jiném softwaru a budova by následně měla být projektována v aplikaci Revit. Tento pracovní postup nicméně není naprosto ideální, neboť je vždy spojen s jistým množstvím ztráty dat. Při vývoji nových IFC je snaha udržet tyto ztráty dat na co nejnižší úrovni.

Stáhnout Revit IFC příručku


 

Důležité odkazy na téma IFC